Richard Reekers on Sun, 21 Jul 2002 13:44:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Manifest Rotterdam 2002


Beste Nettimers [
amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-0207/threads.html
]

Uw aandacht voor het volgende: 

Manifest R2002 (Rotterdam 2002)
Onderteken bijgevoegd Manifest door je naam en evt. functie
te zenden naar R2002@email.com 
 
Samenvatting
1 Erkennen van de openbare ruimte als het culturele
jongerenlaboratorium
2 Ontwikkelen huisvestings- en stimuleringsbeleid van
broedplaatsen
3 Investeren in ‘de software’ van het jongerendebat
4 Instellen van een Helpdesk die kennisoverdracht waarborgt
5 Ondersteunen van cultureel ondernemerschap
6 Verhogen affiniteit met jongerencultuur bij beleidsmakers
7 Instellen van het Wal noch Schip Fonds
8 Stimuleren van blijvende vernieuwing binnen gevestigde
instellingen
9 Bevorderen van cultureel uitgaan
10 Ontwikkelen van een effectief jongerenmarketingbeleid
 
Lees meer in bijgevoegd Manifest R2002 en stuur deze mail
door naar zoveel mogelijk adressen in je netwerk met een
oproep het manifest te ondertekenen en naam en evt. functie
te mailen naar R2002@email.com en kom naar de presentatie
van het manifest op donderdag 29 augustus om 21:00 uur in
Off_Corso te Rotterdam.
 
Namens R2002
 
Lloyd Beaton (Mplex), Boris van Berkum (Galerie Mama),
Mustapha Chraou (Marketingbureau), Siska Diddens (SKVR) 
Alcides da Graca (Radio Stanvaste), Elke van der Heijden
(studente KCW), Rufus Ketting (Humobisten), Martijn Koek
(Beeldspraak), Martin de Korte (Barkode), Ted Langenbach
(Now & Wow), Tyrone van der Meer (010 Bboys), Lisia Pires
(RKS), Marijke de Ruyter (SiR), Michel Smit (Off_Corso),
Peter van der Stelt (Waterfront), Giel van Strien
(Passionate), Sigmar Vriesde (Straight Up), Ingeborg Wegter
(Netwerk CS), Bernhard Zom (The Shop), Eric & Leen & Nico
(Tocado), Richard Reekers (NewDay.nl).

Persoonlijke noot -- gewoon uitgesproken méér voor morgen,
dan het traditionele rechts-conservatisme van vandaag.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).