MJ on Wed, 12 Feb 2003 20:58:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Problemen door mp3-gekte in Tweede Kamer


onvoorstelbaar!!

1. pas vanaf maart? van af morgen natuurlijk!
een scriptje en het is klaar.
er zullen best mp3's zijn die met werk te maken hebben
dat moet zo'n ambtenaar gewoon aangeven.
2. wat zijn dat voor systeem beheerders?
je maakt natuurlijk alleen backups van bepaalde gedeelten van het netwerk.
niet zomaar alles.
elke gebruiker moet gewoon een 'zooi/prive' mapje hebben. dit mapje 
wordt niet in de backup meegenomen. hier kan ieder zijn/haar mp3's en 
andere zooi in kwijt

!!!!
-MJ


>AMSTERDAM - Het computersysteem van de Tweede Kamer dreigt te 
>bezwijken door de duizenden mp3-muziekbestandjes die ambtenaren en 
>Tweede-Kamerleden vanaf internet hebben gedownload.
>
>Het computersysteem van de Tweede Kamer dreigt te bezwijken door de 
>mp3-bestanden die zijn gedownload.
>
>De dienst automatisering van het parlement heeft onlangs alarm 
>geslagen bij Kamervoorzitter Weisglas nu de vele gigabites aan 
>muziek- en filmbestanden voor steeds grotere problemen zorgen bij 
>het goed draaiend houden van het belangrijke computernetwerk.
>
>Zo vergt het maken van een back-up, die elke nacht moet 
>plaatsvinden, steeds meer tijd. Wanneer het automatiseringspersoneel 
>'s ochtends binnenkomt, is de kopie steeds vaker nog niet eens af. 
>Het systeem overdag verversen is geen optie, omdat het daardoor veel 
>trager wordt.
>
>Omdat de Kamer daarnaast niet wil opdraaien voor de auteursrechten 
>die voor gedownloade muziek moet worden betaald, is besloten vanaf 
>begin maart alle muziekbestanden rigoureus van het computernetwerk 
>te verwijderen. Ook mp3-bestandjes die als Kamerstuk of als een 
>ander document zijn vermomd, zullen worden opgespoord en gewist.
>
>http://www.telegraaf.nl/digilink/teksten/digi.kamer.vanaf.problemen.muziek.moet.html
>
>______________________________________________________
>* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>* Meer info, archief & anderstalige edities:
>* http://www.nettime.org/.
>* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).