martin sjardijn on Thu, 13 Feb 2003 00:42:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] dwazen


Wat erg eigenlijk, wij worden geleid door dwazen in ons land.

Het redelijke voorstel van Frankrijk en Duitsland is voor de
weldenkende burger toch het enige wat men kan doen
in deze tijd van oorlogszucht, gedreven door blinde en tomeloze hebzucht?

Onze regering stelt zich zelfs niet achter het Belgische standpunt dat,
in afwachting van hetgeen de grote broers Frankrijk en Duitsland
in hun wijsheid hebben voorgesteld, wacht met een bijdrage te leveren
ter verdediging van Turkije.

Vroeger liep ons land meestal voorop als het ging om doordachte en heldere
opstelling aangaande kritisch (wereld)problemen. Dat is nu ook weg.
Zelfs de academici in de politiek. Wellicht zijn het slechts domme Minerva
ballen,
braaf achter koningin en dominee aan in vast en zeker Godsvertrouwen en
het lot der dingen, dat hen nu eenmaal heeft uitverkoren.

Zij stellen zich op achter de botte lijn van het erop inhakken.

Wij leven in het Volendam of Giethoorn van de wereld...

Gelukkig zijn er nog rustige dames, die met rustige maar ferme slag
de oorlogstechniek aan stukken slaan en daarvoor de consequenties
bewust aangaan.

Ik hoop dat rechters zo wijs zullen zijn mild te oordelen over haar daad
en het motief op waarde schatten en niet tot het "old-boys clubje behoren
van het Minerva-dom"

met groet,
martin sjardijn
----- Original Message -----
From: "Károly Tóth" <are@xs4all.nl>
To: "nettime-nl (E-mail)" <nettime-nl@nettime.org>
Sent: Sunday, February 09, 2003 3:04 PM
Subject: [Nettime-nl] ZEROGLAB - NANOFESTIVAL #001 / REMINDER


> _______________________________________________________
> ZEROGLAB - NANOFESTIVAL #001 / REMINDER
> _______________________________________________________
> 13:42 9-2-2003
>
> Deadline for submissions: (+/-) 15 February 2003.
> We are as flexible as possible with this deadline.
>
> Nanofestival v.01 is a international, no-budget, on-line art festival for
> extreme
> short (!max. 10 sec.!) web movies  and software art.
> The event is organized by ZEROGLAB, an independent digital art-lab
> in Rotterdam. < http://www.xs4all.nl/~are >
>
> THE THEME OF THE FESTIVAL THIS TIME = AUTOMAT
> (the next theme = HOLE)
>
> We are planning Nanofestival as a fast sequence of events, with a
different
> theme every time.
>
> The contributed works are going to be screened at the the AUTOMAT event in
> ZECHS in The Hague on   30 March 2003. The ZECHS event is organized by the
> contextual architect/design studio  v.l.n.r.
> < http://www.vlnr.info/ >
>
> Beside web movies we accept contributions for the following softwares /
> programming
> languages:
> pd (pure data)
> jmax
> proce55ing
> web3d / vrml
> html
> java
> java script
>
>
> Before submitting works, please read the full text at our website:
> < http://www.xs4all.nl/~are/html/call.html >
>
>
> __________________________________________________________
> ZEROGLAB NANOFESTIVAL
> Károly Tóth / nanofestival@xs4all.nl
> www.xs4all.nl/~are/html/nano.html
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).