SMART Project Space on Wed, 19 Feb 2003 00:16:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Opening A Snare for the Eye, zaterdag 22 februari , 21.00 uur


 
 For english version see below.

 

SMART Project Space | 1e Constantijn Huygensstraat 20, Amsterdam, +31 (0)20 427 5951 

PERSBERICHT

 A SNARE FOR THE EYE

Renata Czajor | Diederik Klomberg | Elke Lehman | Nicola Pellegrini | Gert Rietveld | Gert Robijns | Andreas Slominski | Carolien Stikker | Claude Wampler | Thomas Zummer. Samengesteld door Alice Smits

Opening: Zaterdag 22 Februari, 21.00 uur

Om 21.30 uur in Smart Cinema Technology as Inner Experience, een performance-lezing door Thomas Zummer. In café De Ruimte dj performance met beeld door Name.

De tentoonstelling loopt van 23 Februari tot 30 Maart, 2003

Kunstwerken zijn gestructureerd volgens allerlei perceptuele strategieen die erop gericht zijn de blik van de kijker te vangen. De originele latijnse connotatie van het woord perceptie is ‘vangen’, of ‘gevangen nemen’.  Beelden verleiden, bedriegen het oog soms, om op een andere manier te kijken, perspectieven in te nemen. Duchamp zette tegenover de afstandelijke modernistische observeerder de geimpliceerde manier van kijken van de regardeur: de regardeur is de kijker die het kunstwerk activeert in de daad van het kijken. Oprechte vormen van bedrog zijn al lang voor Duchamp van grote waarde voor de kunst om andere vormen van realiteit te creeeren en het kijken op zichzelf te laten reflecteren. Zeker nu we in een tijd leven waarin we voortdurend bloot gesteld worden aan een overdaad van visuele informatie, is het belangrijk te begrijpen hoe het visuele veld verpakt wordt om ons voor zich in te nemen.

In deze tentoonstelling zijn werken samen gebracht die op allerlei manieren de activiteit van het kijken dubbelzinnig in het spel brengen. Het zijn ‘oogvallen’, die de ambiguiteit van het kijken zelf laten zien. Ze spelen een spel met de blik van de kijker, door hun eigen mechanisme op het spel te zetten, want het waarnemen van de val is altijd een moment van zelf reflectie. A Snare for the Eye wil zeggen dat het oog in de val gelokt wordt maar ook dat de blik ernaar verlangt betrapt te worden, zijn val zoekt. Eenmaal gevangen in de val moeten we onszelf onvermijdelijk bezig houden met de condities van de val, of plezier beleven aan het betrapt zijn…

Aansluitend videoprogramma A Trap for the Looking elke zondag en woensdag om 17.00 uur in Smart Cinema, samenstelling Lee Ellickson.

Voor beeldmateriaal en verdere informatie neem contact op met Jacco Musper of Alice Smits

 

  PRESSRELEASE

 A SNARE FOR THE EYE

Renata Czajor, Diederik Klomberg, Elke Lehman, Nicola Pellegrini, Gert Rietveld, Gert Robijns, Andreas Slominski, Carolien Stikker, Claude Wampler, Thomas Zummer. Curated by Alice Smits

Opening: Saturday 22nd February, 21.00 hrs.

At 21.30 hrs. Technology as Inner Experience, a performance-reading by Thomas Zummer in Smart Cinema. In café De Ruimte dj performance with visuals by Name.

The exhibition runs from 23rd February till 30th March, 2003

Visual artworks employ specific perceptual strategies directed to catch the gaze of the beholder. The original latin connotation of the word perception is ‘catching’, or ‘taking captive’. Images are visual constructions that seduce the eye, (mis)leading it to see viewpoints and perspectives that come into effect within their given cultural and historical context.

Duchamp posed against the distanced modernist spectator the implicit look of the regardeur: the regardeur is the observer who activates the artwork in the act of looking. Sincere forms of tricking have always been essential to art long before Duchamp. They are extremely valuable in rendering different views of reality, throwing the eye back onto itself. Especially now we live in a time in which we are daily confronted with an overload of visual information, awareness of how our field of vision is packaged to draw us in has become crucial

 This exhibition focuses on works that explicitly bring the act of looking into play by making visible the ambiguity of looking itself. They play a game with the gaze of the spectator, thereby putting their own mechanisms on the spot, as perception of the trap always involves a moment of self-reflection. A Snare for the Eye means the eye is ensnaring the thing that traps it. The question arises then how to behave in the trap. If we get ourselves caught in a trap, we inevitable have to concern ourselves with the conditions of the trap, or simply enjoy being snared...

 Video program A Trap for the Looking accompanies the exhibition every Sunday and Wednesday at 17.00 in Smart Cinema, curated by Lee Ellickson.

 For images and further information please contact Jacco Musper or Alice Smits

 SMART Project Space | www.smartprojectspace.net
Exhibition Space & Cinema: 1e Const. Huygensstraat 20  
Opening times: Tues-Sat from 12.00-22.00, Sun from 14.00-22.00 hrs.
Mail to: P.O.Box 15004, NL-1001 MA Amsterdam
Phone: +31 20 427.5951
Fax.: +31 20 427.5953
mail:
info@smartprojectspace.net

If this e-mail was forwarded to you by way of someone other then SMART Project Space, and you would appreciate to receive further mailings announcing exhibitions at SMART Project Space, you can send mail to info@smartprojectspace.net with the following command in the body of your email message: "subscribe e-mailing SPS"

If you would want to remove yourself from this mailing list, you can send mail to
info@smartprojectspace.net with the following command in the body of your email message: "unsubscribe e-mailing SPS"