Rinske on Wed, 19 Feb 2003 00:16:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_/DEAF03: Website & on-lineparticipatie
‘DEAF03 On line’: http://deaf.v2.nl

De website vormt een actuele en levendige weerslag van de activiteiten 
tijdens het festival en is een dynamisch ontmoetingspunt voor wie ‘DEAF03’ 
niet fysiek kan bijwonen, maar toch geïnformeerd wil blijven over allerlei 
projecten, evenementen en discussies. On-linebezoekers kunnen live 
‘streams’ bekijken en op verschillende manieren participeren in de 
activiteiten. Tijdens het festival wordt tevens een archief opgebouwd van 
audio- en videoregistraties en redactionele bijdragen die door een 
uitgebreid redactieteam worden gecreëerd. Passend bij het thema ‘Data 
Knitting’ worden al deze verschillende bijdragen verspreid over de website 
geplaatst, waarbij ze op verschillende manieren aan elkaar worden gelinked 
(bijvoorbeeld via het ‘EDITORIAL’- of het ‘KNITTING DEAF’-gedeelte). Het 
ARCHIEF-gedeelte op de site geeft een beeld van 20 jaar elektronische kunst 
binnen V2_ met (video)beelden van interactieve installaties vanaf de jaren 
1980 en impressies van vorige DEAF’s. De website is ontstaan in 
samenwerking met de kunstenaar Michiel Knaven (NL).

*****************************************
On-lineparticipatie

In het ‘LIVE’-gedeelte van de site kunnen on-linebezoekers het festival 
ervaren door naar live ‘streams’ van festivalonderdelen te kijken, te 
luisteren naar de radio (geprogrammeerd door Worm.station) en actief deel 
te nemen aan ‘chats’ en discussies. Twaalf uur per dag worden beelden van 
programma’s zoals het symposium ‘Information is Alive’, het seminar ‘Copy 
the Rights!’ en de ‘Avonden van …’ gestreamed in de vorm van live-opnames 
en als verslagen achteraf. Meerdere activiteiten worden tegelijkertijd 
uitgezonden via een tweede of zelfs derde kanaal. In de dagen volgend op 
een gestreamed programma kan de bezoeker naar herhalingen kijken. Ook 
verschijnen er op de site regelmatig foto’s van de tenstoonstelling in 
Pakhuis Las Palmas. De on-linebezoeker hoeft dus niets van de sfeer en de 
activiteiten van DEAF03 te missen!

Aan een aantal programma’s zijn live chatsessies verbonden, te bezoeken via 
<irc.v2.nl>:
-    De Avonden van …
Woensdag 26 t/m vrijdag 28 februari, 20.00 - 23.00 uur.
Tijdens deze drie avonden wordt de chat in de zaal geprojecteerd, en kunnen 
de on-linebezoekers hun opmerkingen en/of aanvullingen op de avond in de 
zaal kenbaar maken.
<irc.v2.nl>, kanaal <#evening>.

-    De Media Academie Dag
Donderdag 27 februari, 11.00 - 18.00 uur
Tijdens deze dag wordt een gemodereerde chatsessie georganiseerd om externe 
on-linedeelname en discussie mogelijk te maken.
<irc.v2.nl>, kanaal <#academy>.

-    De Open Territories
Zaterdag 1 maart, 14.00 - 17.00 uur
Tijdens de laatste presentatiedag van de ‘Open Territories Workspaces’ met 
KOP/LOG/output, Substract the Sky: Emergent Cartography en rhizome.org: 
Live EuropaNode vindt er via de irc-chat een webconferentie plaats.
<irc.v2.nl>, kanaal <#openterritories>.


Speciale on-line-activiteiten zijn:

-    ‘Data Quilting’ Forum
(Presentatie ‘Data Quilting’: zondag 2 maart, 14.00 - 17.00 uur)
In de aanlooptijd naar en tijdens DEAF wordt de discussie rondom de 
onderwerpen van 'Data Quilting' in een on-line-forum uitgewerkt, voor 
deelname aan het on-line-forum: http://dataquilt.v2.nl/v2fo/index.jsp

-    ‘Copy the Rights!’ Discussie Forum
(Seminar ‘Copy the Rights! woensdag 26 februari, 11.00 - 17.00 uur)
In de aanlooptijd naar, tijdens en na DEAF wordt de discussie rondom de 
onderwerpen van 'Copy the Rights!' in een on-line-forum uitgewerkt, voor 
deelname aan het on-line-forum: zie het EDITORIAL-gedeelte.

-    ‘Code Zebra’
Dinsdag 25 - donderdag 27 februari, Pakhuis Las Palmas
Tijdens ‘DEAF03’ zullen op het dak van gebouw waar de tentoonstelling 
plaatsvindt, twee maal twee personen - kunstenaars en wetenschappers - 
vierentwintig uur lang met elkaar opgesloten worden in een speciale ruimte, 
de ‘Habituation Cage’. Daar gaan zij met elkaar in dialoog en discussiëren 
ze over allerlei onderwerpen die verwant zijn aan de thematiek van het 
festival, zoals ‘het lichaam als verzameling data’. Deze gesprekken worden 
gestreamd via het internet en geprojecteerd in de lounge van de 
tentoonstelling. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen de discussies 
volgen en via internet de deelnemers aanspreken en zich op die manier 
mengen in de discussie: www.codezebra.net

-    ‘Nybble-Engine-Toolz’: lezingen/concert door drie personen en zeven 
‘action-bots’.
Zaterdag 1 maart, 20.00 - 22.00 uur
Drie kunstenaars: Jarhmann, Moswitzer en Rakuchan gaan de confrontatie met 
aan met ‘anti-war spam-mail-bots’, ‘pingflood-bots’ en ‘tracerace-bots’. 
Dit is ook de premiere van de Nybble-DVD, gevolgd door een ‘chillout’ met 
muziek van Andreas Kunszmann. http://www.climax.at/

In de tentoonstelling in Pakhuis Las Palmas:

‘H.I.D.E.’ - Automat (A). <zie het KNITTING DEAF-gedeelte op de site)
De aan de website gerelateerde installatie in Pakhuis Las Palmas wordt 
gedeeltelijk verzorgd door Automat met het project ‘H.I.D.E’., waarbij 
bezoekers worden gefotografeerd. Hun getransformeerde visuele 
representaties worden daarna verwerkt in de website.

‘Pockets Full of Memories’ - George Legrady (H/CDN/USA). 
<www.pocketsfullofmemories.com>
Deze installatie onderzoekt de werking van een collectief geheugen en maakt 
complexe datastructuren inzichtelijk. Bezoekers stellen zelf een archief 
samen door een persoonlijk voorwerp, dat zij bij zich dragen, te 
digitaliseren en te beschrijven. Het voorwerp en de beschrijving worden 
toegevoegd aan een dynamische database, waarin het publiek ook zelf 
relaties en verbanden kan leggen. Het resultaat wordt geprojecteerd op een 
groot scherm en is te bekijken via bovenstaande link.
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.455 / Virus Database: 255 - Release Date: 13-2-03