Roland Spekle on Wed, 3 Sep 2003 18:12:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief 2 / newsletter 2


Nieuwsbrief 2, Barooni & Roland Spekle
(english version below)


The Night of the Unexpected
donderdag 4 september, Paradiso, Amsterdam
www.gaudeamus.nl

Met: Mouse on Mars, Scanner, Yannis Kyriakides, Eboman, Merlijn 
Twaalfhoven, Carsten Nicolai, Charlemagne Palestine, Slagwerkgroep 
Den Haag, Michel Waisvisz, David Toop & Max Eastley, Nederlands 
Vocaal Laboratorium, het Cluster Kamerkoor, Marko Ciciliani, Reinier 
van Houdt, Staalplaat Soundsystem, Anne-James Chaton en Collision 
Palace

Ieder jaar organiseert stichting Gaudeamus de Gaudeamus Muziekweek, 
waarin het werk van jonge, internationale componisten wordt 
uitgevoerd. In het kader van deze week, en in samenwerking met STEIM, 
vindt dit jaar ook een festival plaats van één nacht: The Night of 
the Unexpected. Hierin staat de verscheidenheid en dynamiek centraal 
die de huidige ontwikkeling van de nieuwe muziek kenmerkt.

The Night of the Unexpected is een avond vol muzikale verassingen die 
dwars door stijlen en genres voert, van experimentele techno tot 
gecomponeerde muziek. Onder andere Mouse on Mars, Scanner, Eboman, 
David Toop, Carsten Nicolai, Staalplaat Soundsystem en Charlemagne 
Palestine zullen optreden. Van Yannis Kyriakides is een stuk voor 
glasplaten, stroboscopen en elektronica te horen en Merlijn 
Twaalfhoven zet een koor walkmans op het hoofd. In totaal treden er 
veertien acts aan. Het programma is een strak geënsceneerde 
opeenvolging van korte, puntige performances. De optredens staan 
haaks op elkaar, zonder pauze. The Night of the Unexpected wil 
verwachtingspatronen doorbreken. Op speelse wijze worden bestaande 
gewoontes ter discussie gesteld. Een ensemble staat midden in de 
zaal, publiek wordt toegezongen vanaf het balkon. Bezoekers worden 
omgeven door concerten, performances, videoschermen en 
geluidsinstallaties.


STEIM's open dagen & STEIM's Elektro Piepen Club
6 en 7 september, Open Dagen, STEIM, Amsterdam
6 t/m 21 september, STEIM's Elektro Piepen Club, STEIM, Amsterdam
www.steim.org
Op STEIM's open dagen zijn demonstraties, mini-concerten, 
rondleidingen door het STEIM-laboratorium en de 
muziekproductiestudio's te zien. Ook is STEIM's Elektro Piepen Club 
opgesteld.
STEIM's Elektro Piepen Club, de bespeelbare tentoonstelling van 
STEIM's typische elektro-instrumentale muziekinstrumenten zoals 
aanraaklawaaimakers, kraakdozen, audio-gamecontrollers en allerhande 
sonische prototypen wordt gedurende twee weken opgesteld in de 
studio's van STEIM. Speciaal voor ondernemende, nieuwsgierige en 
tastgrage muziek-en geluidsliefhebbers, jong en oud, amateur en 
professioneel.
Ook voor musici, theatermakers en beeldende kunstenaars en voor 
geďnteresseerden in de meer tastbare uitingen van nieuwe media 
cultuur!
Tijdens de open dagen worden o.a. het Oik project met gemodificeerde 
game controllers en de nieuwe serie Kraakdozen gepresenteerd.
Overige STEIM presentaties zijn te zien tijdens het Happy New Ears 
Festival in Kortrijk en het IPEM in de Vooruit in Gent.

Daniel Landau "the Worlds of Milosh: Welcome to Grid City"
25 en 26 september, Zomeropera festival, Almere (o.v.)
7 en 8 oktober, Nestheaters, Amsterdam
13 november, Theater a/h Spui, Den Haag
www.grid-city.com
De suksesvolle muziektheaterproduktie "the Worlds of Milosh: Welcome 
to Grid City" van Daniel Landau gaat op tournee. De 
multimediaperformance, een Huis a/d Werf co-produktie, handelt over 
de ontheemde persoon Milosh in een futuristische stad.
Met meervoudige videoprojecties, een live band en een acteur is "the 
Worlds of Milosh" experimenteel muziektheater dat de grenzen van de 
media verkent. Met een ontregelend gevoel voor aktualiteit bevindt 
"Milosh" zich ergens tussen Arabo-jazz en een politieke cartoon.

Charlemagne Palestine "Four manifestations on six elements", 
"Godbear" en "Jamaican Heinekens in Brooklyn" CD's
Ter gelegenheid van de uitgave van het boek "A sacred bordello", dat 
een overzicht geeft van Charlemagne Palestine's werk zullen drie 
Barooni CD's opnieuw uitgebracht worden. Palestine geldt als een van 
de meest kleurrijke en avontuurlijke pioniers in de minimal muziek. 
Ook als een multidisciplinair kunstenaar was en is hij aktief. Het 
boek is uitgegeven door Black Dog Publications, London, en Ecole des 
Beaux Arts, Valencienes. De CD's zullen verkrijgbaar zijn via Alga 
Marghen.

E-Culture Fair
23 en 24 oktober, Paradiso, de Balie, de Melkweg, Amsterdam
www.virtueelplatform.nl
Op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober vindt in Paradiso, de Melkweg 
en de Balie in Amsterdam de tweede e-culture fair plaats. De 
e-culture fair is een internationale beurs voor creatieve en 
innovatieve nieuwe media concepten, processen en producten in de 
digitale en genetwerkte media. De nadruk ligt niet alleen op media 
als instrument, maar op nieuwe manieren van communiceren, leren en 
spelen. De fair toont de diversiteit van de huidige onderzoeks- en 
ontwikkelingsteams uit alle disciplines, sektoren en landen.
De e-culture fair kent ook een conferentie voor specialisten uit de 
praktijk, de onderzoekswereld, het bedrijfsleven, de industrie en 
beleidsmakers.
De e-culture fair 2 wordt georganiseerd door het Virtueel Platform, 
netwerk voor samenwerking en beleid op het snijvlak van nieuwe media 
en hedendaagse cultuur in Nederland.

Op 23 oktober is in de Melkweg een concertavond geplanned. Er zal een 
project rond techno en barokmuziek gepresenteerd worden, waarbij 
authentieke barokmuziek langzaam van elektronische klanklagen wordt 
voorzien en waarbij de barokpuls wordt vervangen door elektronische 
beats. Klavecimbel, Annelie de Man, electronica, Thomas Köner. Daarna 
speelt Porter Ricks, een ambient techno groep, die CD's hebben 
uitgebracht op Chain Reaction en Force Inc.
Ook is er een Gameboy concert geplanned, met musici die louter 
gebruik zullen maken van Gameboys om hun klanken op te wekken. 
Artiesten zijn o.a. Matt Wand (van Stock, Hausen & Walkman) en 
Christoph Kummerer (www.low-res.org).

In de fair zijn verscheidene geluidsgerelateerde presentaties, 
waaronder "Ensemble" van Kristina Anderson

Ik hoop jullie bij bovengenoemde evenementen tegen te komen.

Veel plezier.


Mocht je geen interesse hebben meer informatie te ontvangen, stuur 
deze email retour met 'unsubscribe' als onderwerp.


The Night of the Unexpected
Thursday September 4, Paradiso, Amsterdam
www.gaudeamus.nl

With: Mouse on Mars, Scanner, Yannis Kyriakides, Eboman, Merlijn 
Twaalfhoven, Carsten Nicolai, Charlemagne Palestine, Slagwerkgroep 
Den Haag, Michel Waisvisz, David Toop & Max Eastley, Nederlands 
Vocaal Laboratorium, het Cluster Kamerkoor, Marko Ciciliani, Reinier 
van Houdt, Staalplaat Soundsystem, Anne-James Chaton and Collision 
Palace.

Every year, the Gaudeamus Foundation organises the Gaudeamus Music 
Week, in which the work of young international artists is presented. 
In the framework of this week, and in collaboration with STEIM, a 
festival of one night is presented: the Night of the Unexpected. This 
festival focuses on the diversity and dynamics of new music.

The Night of the Unexpected is an evening with musical surprises and 
a programme that crosses styles and genres, from experimental techno 
to composed music. Mouse on Mars, Scanner, Eboman, David Toop & Max 
Eastley, Carsten Nicolai, Staalplaat Soundsystem and Charlemagne 
Palestine are amongst the 14 acts that will be performing. A piece by 
Yannis Kyriakides for glass plates, electronics and stroboscopes will 
be performed. And up-and-coming Dutch composer Merlijn Twaalfhoven 
will have a choir singing along with the score on their walkmans. The 
programme consists of short performances, following each other 
without intermissions. The Night of the Unexpected will playfully 
counteract patterns of expectations. An ensemble is in the middle of 
the venue, and the audience will be sung to from the balcony. 
Visitors will be surrounded by concerts, performances, video screens, 
and sound installations.

STEIM's open days & STEIM's Touch exhibition
September 6 and 7, Open Days, STEIM, Amsterdam
September 6-21, STEIM's Touch exhibition, STEIM, Amsterdam
www.steim.org
At STEIM's open days demonstrations, mini concerts and guided tours 
through the STEIM laboratory and music production studios will be 
presented. Also STEIM's Touch exhibition will be shown.
STEIM's Touch exhibition, the playable exhibition of STEIM's typical 
electro-instrumental music instruments such as touch noise makers, 
crackle boxes, audio game controllers, and all sorts of sonic 
prototypes will be set up in the STEIM studios for the period of two 
weeks. Specifically for adventurous and
curious fans of music and sound, young and old, amateur and 
professional. Also for musicians, theater makers and visual artists 
and for people who are interested in more touchable expressions of 
new media culture!
During the open days, the Oik project with modified game controllers 
and the new set of crackle boxes will be presented.
Other STEIM presentations are at the Happy New Ears festival in 
Kortrijk, Belgium, and the IPEM festival at the Vooruit, Ghent, 
Belgium.

Daniel Landau "The Worlds of Milosh: Welcome to Grid City"
September 25 and 26, Zomeropera festival, Almere
October 7 and 8, Nestheaters, Amsterdam
November 13, Theater a/h Spui, Den Haag
www.grid-city.com
The successful music theater production "The Worlds of Milosh: 
Welcome to Grid City" by Daniel Landau will be touring. This Huis a/d 
Werf co-production, tells the story of a refugee, Milosh, in a 
futuristic city. Beyond its polyphonc use of video projections, a 
live band and an actor, The Worlds of Milosh is experimental theater 
exploring the borders of its media - wih heart, humor and a 
disturbing sense of current events. In a zone between Arabo-jazz and 
political cartoon,"Milosh" will keep you on the edge of your seat.

Charlemagne Palestine "Four manifestations on six elements", 
"Godbear" en "Jamaican Heinekens in Brooklyn" CD's
On the occasion of the release of the book "The sacred 
bordello,"which gives an extensive overview  of Charlemagne 
Palestine's work, three Barooni CDs of Palestine's music will be 
re-issued. Palestine is considered one of the most colorful and 
adventurous pioneers of minimal music. Also as a multidisciplinary 
artist he was, and still is, prolific. The book will be published by 
Black Dog Publications, London, and the Ecole des Beaux Arts, 
Valencienes. The CDs will be available through Alga Marghen.

E-Culture Fair
October 23 and 24, Paradiso, de Balie, de Melkweg, Amsterdam
www.virtueelplatform.nl
The e-culture fair is a showcase for creative and innovative 
concepts, processes and products in the digital and networked media. 
The emphasis is not only on media as a tool, but also on new forms of 
communicating, experiencing, learning and playing. The best of 
current international research and development from the world's media 
labs, art and design schools, innovative companies and new media 
pioneers will be on show.
The e-culture fair also hosts a conference for professionals from the 
fields of science, culture, education, and social development.
The e-culture fair is organised by the Virtual Platform, a network 
organisation for policy and co-operation in the field of culture and 
new media in the Netherlands.

On Thursday, September 23, a concert evening is planned in the 
Melkweg, Amsterdam. There will be a project based around techno and 
baroque music, in which authentic baroque music will slowly be 
blending with electronic sound layers and the baroque pulse will 
slowly be replaced by electronic beats. Harpsichord, Annelie de Man, 
electronica, Thomas Köner. After that, Porter Ricks, an ambient 
techno project with CDs out on Chain Reaction and Force Inc., will be 
performing.
Additionally a Gameboy concert is planned, in which musicians will be 
solely using Gameboys to generate sounds. Artists are a.o. Matt Wand 
(of Stock, Hausen & Walkman) and Christoph Kummerer (www.low-res.org).

Also, the e-culture fair will host sound-related presentations, 
including "Ensemble" by Kristina Anderson.

I hope to see you at one of the events.

Best wishes.


If you don't wish to receive more information, please return this 
email with 'unsubscibe' as subject.

---------------------------------
Barooni
Roland Spekle
P.o.box 12012
3501 AA Utrecht
The Netherlands
Phone: +31 (0)30 2942053
Mobile: +31 (0)6 411 88 580
email: barooni@xs4all.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).