Mylene van Noort on Tue, 6 Jan 2004 14:16:11 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 10 jaar De Digitale Stad: Debat over Publiek Domein op Internet


PERSBERICHT 
10 JAAR DE DIGITALE STAD: 15 januari 1993 - 15 januari 2004 
Debat over het Publiek Domein op het Internet 

WAAG SOCIETY organiseert een aantal bijeenkomsten rondom het Publiek Domein op internet, ter gelegenheid van het feit dat tien jaar geleden De Digitale Stad zijn poorten opende. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op 14 en 15 januari 2004 in de Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam. 

Met de start van het De Digitale Stad (DDS) werd in Nederland voor het eerst het internet toegankelijk voor het grote publiek. De initiatiefnemers van de DDS stond een digitaal Publiek Domein voor ogen. 

DDS was onmiddellijk bij introductie een hit. Al snel waren alle modems in Amsterdam en omstreken uitverkocht. Een half jaar later schreef De Digitale Stad haar 100.000ste gebruiker in. Aan de hand van DDS zetten tal van individuen, culturele en maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties hun eerste stappen op internet. Onder andere de Openbare Bibliotheek, het Uitburo, de gemeente Amsterdam, politieke partijen, het Anne Frank Huis, kranten als NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad. De bewoners van de DDS bouwden zelf of met hulp van DDS medewerkers, een huis (homepage) aan een van de stadspleinen. Er werd geëxperimenteerd met interactieve televisieprogramma's (o.a. Smart TV) en radio-hoorspelen waar bewoners aan meeschreven. 

De Digitale Stad heeft een onuitwisbare invloed gehad op de opkomst en de perceptie van de mogelijkheden van het Internet. Niet alleen in Nederland. De socioloog Manuel Castells formuleert het in zijn boek The Internet Galaxy uit 2001als volgt: The most famous citizen computer network. (&) A new form of public sphere combining local institutions, grassroots organisations, and computer networks in the development of cultural expression and civic participation. 

Ondanks het grote succes van de snel groeiende virtuele gemeenschap, staakte DDS haar publieke diensten in 2001. Oprichters, medewerkers en bewoners van De Digitale Stad gaan het gesprek aan over het succes, het (het stranden van) de ambities en de toekomst van het publiek domein. 

1. WAAROM HIELD HET PUBLIEKE KARAKTER VAN DDS OP TE BESTAAN ? 
In 2001 werd de DDS een private onderneming waarbij het publieke karakter voorgoed verdween. Op 14 januari vindt in de Waag een openbare analyse plaats van de achtergronden van de teloorgang van de publieke ambities van DDS. 
Datum: 14 januari 2004 
Tijd: 20.00 uur 

2. TOEKOMST VAN HET PUBLIEK DOMEIN OP HET INTERNET 
De Digitale Stad is de aanleiding voor een besloten bijeenkomst, waarin ook vooruit wordt geblikt op de toekomst. Daarbij zijn vragen aan de orde als: Wat verstaan we onder het publiek domein? Op welke wijze draagt het internet bij aan de pluriformiteit van de media? Welke garanties zijn er dat het open publieke karakter van het internet zal blijven bestaan? Welke rol spelen maatschappelijke en culturele organisaties, burger initiatieven, het bedrijfsleven en de overheid in dit krachtenspel? 
Er is een 'sneak preview' van DISC Domein voor Innovatieve Software en Content. DISC is een samenwerking van Waag Society en Nederland Kennisland om een nieuwe impuls te geven aan het publiek domein op internet. DISC zal een platform bieden aan succesvolle maatschappelijke en culturele digitale diensten op het gebied van informatievoorziening, kennisdeling en innovatie. Een belangrijk aspect is de introductie van de Creative Commons licentie voor contentproducenten, naar analogie van het open source model voor software. De opening van DISC is begin maart. 
Datum: 15 januari 2004 
Tijd: 14.00 - 17.00 uur 

3. HEROPENING ARCHEOLOGISCHE DIENST DDS 
Aansluitend zal de opening van de Archeologische Dienst plaatshebben. De Archeologische Dienst van DDS bevat historisch materiaal van de eerste -publieke- jaren van het Internet - o.a. screenshots van de stad, videomateriaal van de uitzendingen rond de opening in 1994, bijzondere bijdragen van personen aan discussie fora. De verzameling komt tot stand door de bijdrage van oprichters, oud-medewerkers en bewoners. 
Datum: 15 januari 2004 
Tijd: 17.00 uur, aansluitend borrel 
Website: <http://dds.waag.org>http://dds.waag.org 
________________________________________________________________ 

Voor meer informatie en aanmelding: Mylène van Noort, Tel. 020 557 9898, Fax 020 557 9880, E-mail mylene@waag.org 

Mylène van Noort 
 PR / Communications 
Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam 
T +31 20 557 9898, F +31 20 557 9880, E mylene@waag.org, <http://www.waag.org>http://www.waag.org 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).