zanne on Sat, 10 Jan 2004 14:59:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: Nettime-nl Digest, Volume 10, Nummer 7


GENERIC CITY,   Festival Adventures
Zanne Bekirovic , Huba de Graaff en Remco Kwik
KORZO THEATER, prinsenstraat 42, DEN HAAG
do 15 jan 20.00
vr 16 jan 29.00
reserveren 070-363 75 40
www.festivaladventures.nl
www.zanne.nl


Aanstaande donderdag valt mijn eerste grote voorstelling te zien, Generic City. 
De Voorstelling is een hechte samenwerking geworden tussen componiste Huba de 
Graaff, de hard en software van Remco Kwik en de verhalen en animaties van mij.

De animaties die ik gemaakt heb voor Generic City gaan over ontmoetingen. Ik 
probeer voor mezelf een soort bibliotheek te maken van alle mogelijke manieren 
waarop je de ander kan benaderen, en alle mogelijke gevolgen die zo'n 
benadering kan hebben. Het is een beetje een soort ode aan de mensheid. Ik ben 
ge´nspireerd door hele oude afbeeldingen, bijvoorbeeld van grotbewoners, waarop 
bepaalde jachtrituelen of gewoontes worden afgebeeld. Zoiets doe ik nu, over de 
moderne mens. Mijn werk gaat ook over de archetypes die nu heersen, 
bijvoorbeeld rondom seksualiteit en geweld. De animaties zijn echter wel wat 
abstracter en absurder dan een ontmoeting in de werkelijkheid snel zal zijn. 
Deze animaties komen samen in een installatie, een spelbord. Dit spelbord heeft 
de vorm van een plattegrond van een stad, waarop twee pionnen staan. In de 
voorstelling worden deze pionnen steeds verschoven over de plattegrond. Door 
deze handelingen worden de animaties aangestuurd. Je ziet dan een jongen of 
meisje een wandeling door de corresponderende straat, naar het corresponderende 
plein. Ieder gebied van het spelbord heeft zijn eigen soort ontmoetingen, er 
zijn vreugdevolle, intieme gebieden, maar ook afstandelijke en gewelddadige. 
Doordat de speler kiest in welk gebied hij zich bevindt, kan hij de ontmoeting 
met de ander ensceneren.

Huba de Graaff;
Er sprake is van een ontmoeting in het spel wanneer twee pionnen op hetzelfde 
plein terecht komen, oftewel op hetzelfde speelvlak van het spelbord. De 
speelvlakken verwijzen tegelijkertijd naar meer realistische pleinen in een 
virtuele stad in de animaties van Zanne op het witte doek. 
Ook al zit er een toevalselement in de muziek (je weet vantevoren niet wat de 
zetten van het publiek zullen zijn), wil ik toch dat er een opbouw komt in de 
muziek. Daarom werk ik met verschillende levels in dynamiek. 

Er is geen geluid zonder beweging. Maar luidsprekers worden het liefst 
onzichtbaar weggewerkt in muren en plafonds, hun aanwezigheid is statisch, 
zodat je een onnatuurlijke weergave van geluid krijgt. Ik probeer het medium 
als levend, bewegend object te presenteren. Dit bewegend geluid is beter waar 
te nemen: onze zintuigen zijn op beweging en verandering ingesteld. Wanneer een 
speaker beweegt, ervaar je het als een levend geluidmakend beest.
De luidspreker is voor mij het eigenlijke instrument van de elektro-akoestische 
muziek. Ik probeer een speaker een eigen rol te geven, en een eigen geluidsbron 
te laten weergeven. De functie van de luidspreker is tegengesteld aan de 
reguliere PA-versterker waarbij geluid losgekoppeld is van de bron, en de 
speaker alleen een middel is om een schijnwereld te beleven. Ik maak die 
ontkoppeling weer ongedaan, en probeer een eigen karakter mee te geven aan de 
speaker

Remco Kwik over Generic City; Wat ik bijzonder aan deze voorstelling vindt is 
dat de techniek wordt verenigd met diepe menselijke emoties.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).