Wiebe de Ridder on Mon, 6 Dec 2004 17:20:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Boekpresentatie & afsluiting GP04, Angst&Ruimte


Rotterdam, 6 december 2004

GROEPSPORTRETTEN 2004  -  ANGST&RUIMTE
De visie van jonge ontwerpers in Nederland op het thema veiligheid in
architectuur en stedenbouw

Op zaterdag 11 december 2004 vinden de presentaties van de projecten en de
boeklancering van Groepsportretten 2004 plaats. Tussen 15.00 uur en 0.00
's nachts kunnen bezoekers een serie lezingen, exposities en experimenten
bijwonen.  Deze vinden achtereenvolgens plaats bij Witte de With, centrum
voor hedendaagse kunst, Groeibriljant Deliplein in Katendrecht, Design
Dock Rotterdam en Off_Corso. Groepsportretten van jonge architecten 2004
(GP04) brengt jonge talentvolle architecten samen rond het thema Angst &
Ruimte. Zij belichten de diversen aspecten van angst en analyseren de
impact ervan op de hedendaagse stedelijke ruimte van Nederland en meer
specifiek die van Rotterdam. 

De westerse samenleving wordt geterroriseerd door angst. Of het nu de nationale veiligheid betreft, de
verkeersveiligheid of die van de volksgezondheid; iedere vorm van risico
dient te worden gespreid, afgedekt of uitgeroeid. De veiligheidsobsessie
laat steeds meer zichtbare sporen achter, met name in de openbare ruimte.
Snelheidsbeperkende drempels, rookvrije zones en surveillancecamera's
dienen een maatschappij in het teken van preventie. De vier groepen die
deel hebben genomen aan GP04 hebben ieder hun eigen kijk op het thema.

De groep UNTITLED onderzoekt met 'Angst voor de stad' wat nog rest van het
publiek domein, de stad en haar stedelijkheid. Met analyse van Rotterdamse
stadsbeeld wordt het verborgen verlangen  uit de stad en haar architectuur
gehaald en aan de zelf stad gepresenteerd.
In het project 'Warme melk met honing' van de groep DUS staat het
bespreekbaar maken van angst centraal. Door middel van ontwerptechnieken
proberen zij gewenste informatie aan betrokkenen te ontfutselen. De
informatie wordt vertaald tot een ingreep in een bestaande situatie,
waarbij de wensen en noden van de gebruikers en erkenning van angst  tot
uitdrukking komen.

Mr. SMITH onderzoekt de controlemaatschappij als een uitdaging, als een
mogelijkheid om het wederzijds causale verband tussen angst en ruimte te
observeren en analyseren. De twee ontwerp-onderzoekende benaderingen,
techno-economisch en sociaal-politiek, worden niet noodzakelijk toegepast
om oplossingen aan te reiken, maar om dilemma's te schetsen en
verduidelijken..
Met het statement 'angst is inbeelding' doet de groep SHINE 5.0 onderzoek
naar de mogelijkheden om ontwerpend in te gaan op de stereotypen van angst
en ruimte in onze samenleving. Met het project Tweak worden de ruimtelijke
analyse en de gedragsanalyse van de omgeving op een nieuwe manier aan
elkaar gekoppeld.

Op zaterdag 11 december 2004 worden door middel van een discussie
(UNTITLED), performance (DUS), event (SHINE 5.0) en vj-presenatie (Mr.
SMITH) de resultaten van GP04 gepresenteerd door de vier verschillende
groepen op vier verschillende locaties in Rotterdam. Aan het begin van
deze dag zal de bijbehorende publicatie worden gepresenteerd in Witte de
With, centrum voor hedendaagse kunst. Deze publicatie omvat naast de
resultaten van GP04 verschillende essays waarin de projecten in
perspectief worden geplaatst door verschillende auteurs.

Voor meer informatie: WWW.GP04.NL

---------------------------------------------
Noot voor de redactie: Graag nodigen wij u uit tijdens dit evenement
aanwezig te zijn. Er is een bus die u naar de verschillende project
brengt. Wij verzoeken u hiervoor te reserveren.Voor meer informatie en
beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Urban Affairs 010-4364367 (Theo
Hauben),  corporate@urbanaffairs.nl. Dit persbericht en meer informatie is
ook te lezen op internet: www.gp04.nl.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).