geert on Sat, 11 Dec 2004 18:55:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] maatschappelijke organisaties en bedrijven tegen megacontractMicrosoft


Persbericht

Amsterdam, 11 december 2004

Bits of Freedom / Vereniging Open-source Nederland / Vrijschrift

Maatschappelijke organisaties en bedrijven tegen megacontract Microsoft

Een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben in een 
open brief aan Minister-president Balkenende en de Ministers De Graaf en 
Brinkhorst hun bezorgdheid geuit over de exclusieve onderhandelingen van de 
overheid met Microsoft over een megacontract ter waarde van 147 miljoen euro.

De organisaties, waaronder de Consumentenbond, Internet Society Nederland, 
Nederland Kennisland en Novell Nederland, reageren op perspublicaties 
waaruit blijkt dat de Rijksoverheid en enkele gemeenten op het punt staan 
een contract af te sluiten voor 245.000 desktops en server software met 
Microsoft. De organisaties zetten vraagtekens bij het ontbreken van een 
openbare aanbesteding voor een dergelijk groot contract.

De organisaties maken zich zorgen over de negatieve effecten die een 
dergelijk contract heeft op de softwaremarkt en het innovatieklimaat in 
Nederland. Tevens is een dergelijk contract in strijd met door het Kabinet 
vastgesteld beleid ten aanzien van het gebruik van open standaarden en open 
source bij de overheid en het streven de overheid minder afhankelijk te 
maken van een enkele software leverancier. Bovendien is Microsoft door de 
Europese Commissie nu juist veroordeeld wegens de gebrekkige 
interoperabiliteit van haar server software.

De Tweede Kamer heeft zich in 2002 unaniem uitgesproken voor de motie 
Vendrik waarin de regering werd gevraagd concentraties in de softwaremarkt 
tegen te gaan, ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector 
gebruikte software aan open standaarden voldoet. De onderhandelingen met 
Microsoft staan haaks op deze doelstellingen en leiden ertoe dat de komende 
vijf jaar de deur op slot gaat bij de overheid ten aanzien van de 
toepassing van open standaarden, vrije software en open source software.

De open brief is te vinden op: www.bof.nl/microsoft

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).