Rejo Zenger / spamvrij.nl on Thu, 30 Dec 2004 00:50:10 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Spamvrij.nl blij met behoorlijke boetes aan spammers


Spamvrij.nl blij met behoorlijke boetes aan spammers
Rotterdam, 28 december 2004


Vanmorgen heeft de OPTA bekend gemaakt dat zij de eerste drie boetes
heeft uitgedeeld in het kader van de zogenaamde "anti-spamwet", de
Telecommunicatiewet (Tw). Tot vreugde van spamvrij.nl blijkt dat de
OPTA echt in staat is de wet te handhaven.

De vrijwilligersorganisatie spamvrij.nl brengt, al twee jaar, in kaart
welke Nederlandse organisaties en individuen zich schuldig maken aan de
verzending van spam (ongevraagde bulk e-mail) of daartoe opdracht geven.
Sinds afgelopen mei, toen de wet van kracht werd, heeft spamvrij.nl een
afname van de hoeveelheid spam kunnen waarnemen. Deze maand is er, in
vergelijking met het gemiddelde van een jaar geleden, 85% minder
Nederlandse spam verzonden.

De afname schrijven we toe aan het uit de anonimiteit halen van de
hardcore spammers door spamvrij.nl en de afschrikwekkende werking van de
Telecommunicatiewet. Een bijkomend effect van beide is dat de spam in de
laatste paar maanden een stuk "netter" is geworden. Steeds minder
misbruiken Nederlandse organisaties en individuen de computers van
onschuldigde derden voor de verzending van spam.

Het effect van de Tw zou slechts tijdelijk zijn indien zou blijken dat
de OPTA niet in staat is de wet te handhaven. De vrees blijkt ongegrond,
nu de OPTA boetes heeft uitgedeeld die de inkomsten uit spam ruimschoots
overtreffen. Voor de Nederlandse spammers, die, in vergelijking met hun
internationaal opererende soortgenoten, relatief kleine marges hebben,
wordt het spammen met dergelijke forse boetes uitermate onaantrekkelijk.

De OPTA was, toen zij haar handhavingstaak toegewezen kreeg, nog
onbekend met de geavanceerde methodieken van spammers en met de
antispamgemeenschap op internet. Spamvrij.nl heeft haar kennis terzake
ruimhartig gedeeld met de OPTA en denkt dat de samenwerking voor beide
partijen gunstig is gebleken.

Deze boetes zorgen ervoor dat de afschrikwekkende werking van de Tw
wordt omgezet in klinkende munt. De combinatie van boetes met met de
tientallen waarschuwingen die de OPTA aan first-time offenders heeft
uitgedeeld, maakt de wet uitermate effectief.

De hoeveelheid spam van Nederlandse bedrijven zal nog verder afnemen
zodra de aangekondigde wijziging van de Tw van kracht is. In de brief
van het Ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer van 20
december geeft zij aan dat zij niet zal ingaan op het voorstel tot
zelfregulering van de DDMA, VNO/NCW en anderen, maar er voor kiest de
beperking in de Tw, waarmee alleen consumentenadressen worden beschermd,
op te heffen. De facto betekent dit dat ook adressen van stichtingen,
bedrijven en andere instanties in de toekomst bescherming zullen
genieten.

Het zal ongetwijfeld nog de nodige maanden duren alvorens ook de
bedrijfsadressen beschermd zullen zijn tegen spam, maar als de OPTA
krachtig kan blijven optreden is de verwachting dat spam van Nederlandse
bedrijven en individueen verder beperkt zal worden.


-----
Noot voor de redactie:

Spamvrij.nl probeert spam van Nederlandse oorsprong te bestrijden. Onder
meer op basis van meldingen van ontvangers van spam inventariseren we de
Nederlandse organisaties die de spam versturen. Spamvrij.nl helpt met
haar informatie CERT's, abusedesks van providers en wetshandhavers.

Zie voor meer informatie: <http://www.spamvrij.nl>.

Contact: Rejo Zenger, <rejo@spamvrij.nl>, +31.654792047.


-- 
Rejo Zenger <rejo@spamvrij.nl> - http://www.spamvrij.nl - PGP 0x75FC50F3
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).