Johan Oomen on Thu, 12 May 2005 15:57:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Webstroom nieuwsbrief mei 2005


Webstroom nieuwsbrief mei 2005

Webstroom is de community die zich richt op de innovatieve inzet van video en videoconferencing in het hoger onderwijs. De community bestaat uit deskundigen uit het onderwijs, de AV-wereld en ICT specialisten. Webstroom wordt ondersteund door SURF en SURFnet. 

Aanmelden? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: subscribe webstroomnieuws
Afmelden? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: unsubscribe webstroomnieuws

Kopij stuurt u naar de redactie (zie colofon).

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+

1. Nieuws van de Webstroom Community
2. Nieuws van het DIVERSE netwerk
3. Copyleft "The Internet Archive" en "Ourmedia.org"
4. Nieuwe publicaties
5. Videoconference-tips in online column: 'Kun je me horen?'
6. Videoverslag Innovatium in Hybrid Media
7. Blogs en Vlogs
8. Video uploaden naar Google
9. Trendwatch: wat is Podcasting?
10. Nieuw landelijk televisiekanaal voor studenten in de VS
11. Archiefbronnen in educatieve context: National Film Board of Canada gaat online
12. Voice over IP
13. SURF website over auteursrecht gelanceerd
14. Openbare les "Digital Life" te volgen via streaming video
15. Colofon

1. Nieuws van de Webstroom Community

Bijeenkomst SURF-communities
Op 24 mei komen de verschillende communities van Stichting SURF samen in Media Plaza te Utrecht om in contact te komen met vakgenoten en om ervaringen uit te wisselen. Elke SURF-community heeft een specifieke deskundigheid op een gezamenlijk toepassingsgebied. 

In de ochtend organiseren LOREnet en WEBstroom een gezamenlijk seminar met als onderwerp 'Learning Objects Repositories' (LORE). Het project LOREnet is een pilot. LOREnet beoogt om een natuurlijke brug te slaan tussen bibliotheken en mediatheken enerzijds en het onderwijs anderzijds, en raakt aan de werkterreinen van vele andere communities (zoals op het gebied van auteursrechten, metadata, digitale didactiek, portfolio, mediatheken). In de middag vindt van 14.00-17.00 uur de reguliere WEBstroom-vergadering plaats, ook in Media Plaza.

Voor deze dag dient u zich vooraf aan te melden. Meer informatie:
http://video.surfnet.nl/info/webstroom/artikel_content.jsp?objectnumber=58261 

Stuurgroepleden stellen zich voor
De doelstelling van de Webstroom community wordt bewaakt door de stuurgroep bestaande uit verschillende experts uit het vakgebied. Op de webstroom website zullen de stuurgroepleden zich kort voorstellen. Ellen van den Berg bijt de spits af.

Lees haar bijdrage op:
http://video.surfnet.nl/info/webstroom/webstroom/strategiegroep/artikel_content.jsp?objectnumber=61823 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

2. Nieuws van het DIVERSE netwerk

Begin juli organiseert het DIVERSE netwerk voor de vijfde keer haar jaarlijkse conferentie. Na de succesvolle editie vorig jaar bij Hogeschool INHOLLAND wordt het congres nu georganiseerd door Vanderbilt University, Nashville. Het programma is bijna rond en zal binnenkort ook op de Webstroom website geplaatst worden. Nederland is met presentaties van onder meer de Universiteit Groningen en Hogeschool INHOLLAND goed vertegenwoordigd. 

Inschrijven kan op de conferentie website:
http://www.vanderbilt.edu/DIVERSE2005/ 

DIVERSE heeft een eigen website, waar verslag gedaan wordt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van video en videoconferencing. Recentelijk verschenen nieuwe artikelen van Maaike van Leijen (Universiteit Amsterdam) en Mike O'Donoghue (Lancaster University).

Bekijk de website en de artikelen op:
http://www.diverse-video.net 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

3. Copyleft "The Internet Archive" en "Ourmedia.org"

Wederom een grote doorbraak in het 'copyleft' kamp; creatievellingen op het web die digitale content kosteloos -maar volgens enkele spelregels- delen met gelijkgestemden. Het is een groeiende tegenbeweging die ervoor zorgt dat niet alle content op het web vergrendeld is door copyright wetgeving. 

Vorige maand werd Ourmedia gelanceerd, een plek op het web waar iedereen kosteloos video's, muziek, foto's en andere media files kan laten hosten, zolang anderen er ook gebruik van mogen maken. Inmiddels hebben zich al tienduizenden mensen aangemeld. "Ourmedia's goal is to expose, advance and preserve digital creativity at the grassroots level. The site serves as a central gathering sport where professionals and amateurs come together to share works, offer tips and tutorials, and interact in a combination community space and virtual space and virtual library that will preserve these works for future generations." De site wordt gehost door Drupal, een open source content management system en de gigantische opslagcapaciteit die nodig is wordt bekostigd door "The Internet Archive."

Ourmedia is te vinden op:
http://ourmedia.org 

Yahoo CC Searching
Een andere ontwikkeling op het gebied van 'copyleft' betreft de Yahoo Creative Commons zoekinterface. Hier kunnen gebruikers zoeken op materiaal dat onder deze licentievoorwaarden beschikbaar gesteld is (zie voorgaande nieuwsbrieven en www.creativecommons.org). De zoekinterface is een grote stap in de verdere ontwikkeling en verspreiding van het Creative Commons licentie model.

Yahoo CC Search is te vinden op:
http://search.yahoo.com/cc 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

4. Nieuwe publicaties

Case study mobile learning
Van de Amerikaanse organisatie ECAR heeft SURF (Platform ICT en Onderwijs) vorig jaar zomer het verzoek gekregen tot het schrijven van een case study over mobile learning. Dit als aanvulling op een grootschalig (Amerikaans) onderzoek naar IT Networking in Higher Education. Het Platform heeft de projectleden van de onderwijsvernieuwingsprojecten GIPSY en Manolo gevraagd deze case study te schrijven. De case study is beschikbaar via het thema 'e Learning Research' op de SURF website: www.surf.nl/elr 

Meer informatie over de onderwijsvernieuwingsprojecten GIPSY en Manolo is te vinden via: www.surf.nl/projecten 

Nieuwe opslagmedia "Discs Are So Dead"
In dit artikel in het Amerikaanse blad Wired wordt een toekomstbeeld geschetst waarin distributie over fysieke dragers compleet ingeruild wordt door online distributie over breedbandverbindingen. 
Op dit moment lanceert de industrie de volgende generatie optische dragers (Blue-Ray, HD-DVD), maar uiteindelijk, zo weet auteur Robert Capps aannemelijk te maken, is dit een tijdelijk fenomeen. "*while discs have been a great distribution mechanism for the past few decades, as a plan for the next few they stink. Manufacturers and content providers have to pay to produce and ship them as well as make sure consumers have the hardware to use them. By hardwiring manufacturing costs into the system, discs obstruct market evolutions like flexible pricing or small-profit releases that appeal to niche audiences. From a consumer perspective, discs are terribly inconvenient. To rent or buy them online, you must deal with the postal service, shipping fees, and multiday waits." 

De combinatie van online distributie, steeds snellere verbindingen en meer efficiŽnte compressietechnieken zullen fysieke dragers snel vervangen en hele nieuwe diensten mogelijk maken. Uit het artikel blijkt hoe snel deze ontwikkelingen gaan.

Lees het artikel online op: 
http://wired-vig.wired.com/wired/archive/13.04/start.html?pg=2 

Digital Rights Management voor beveiligde mediahandel. 
In dit artikel gaat Erwin Boogert op zoek naar gevolgen van digitalisering voor rechthebbenden en richt zich hierbij op de mogelijkheden van Digital Rights Management om materiaal waar auteursrecht op rust te beveiligen tegen misbruik. 
Het stuk richt zich nadrukkelijk op de dagelijkse praktijk van DRM in de vorm van versleutelingmechanismen die ervoor zorgen dat gebruikers gedownloade bestanden pas kunnen afspelen als ze daarvoor een vergoeding betalen. In de toekomst zullen naar verwachting meer en meer consumenten tegen betaling audio en video via het web bestellen. Als voorbeeld noemt de auteur het feit dat telecombedrijf Versatel de uitzendrechten heeft verworven van live voetbal voor de komende drie seizoenen. Boogert gaat in het interessante artikel ook in op verschillende businessmodellen en verschillende marktsegmenten. Voor audio en video leveren Apple, RealNetworks en Microsoft ieder hun eigen DRM oplossing. Stef van Ziel van Jet-Stream geeft in het artikel een toelichting bij de producten en diensten van deze drie leveranciers.

Het hele artikel is te lezen op:
http://www.netkwesties.nl/editie124/artikel3.html 

Notitie e-learning in het hoger onderwijs
Staatssecretaris Rutte heeft een e-learning notitie geschreven waarin de visie van het ministerie van OC&W op e-learning in het hoger onderwijs is vastgelegd. De notitie is bedoeld als discussiestuk voor het hoger onderwijs, met onder andere bestuurders, docenten en ICT-personeel, over het bepalen van de koers met betrekking tot e-learning en de inzet van overheidssubsidie in de periode 2005. In het stuk wordt digitale video genoemd als een van de technologieŽn die innovatief onderwijs mogelijk maakt.

Lees de notitie hier:
http://www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/7219b.pdf 

The Business of Streaming and Online Media
In dit boek gaan Dan Rayburn en Michael Hoch op zoek naar het antwoord op de vraag wat de meerwaarde voor streaming media vanuit een zakelijk perspectief is; "By focusing on both the business implications and technical differences between rich media and traditional broadcast distribution, you will learn how to gain significant time-to-market and cost-saving advantages by effectively using streaming and digital media technologies." Met name de delen waar ingegaan wordt op de verschillen tussen online distributie van media en de meer traditionele vormen zijn voor de Webstroom doelgroep interessant.

Meer informatie.
http://books.elsevier.com/bookscat/links/details.asp?isbn=0240805984 

Mei nummer Innovate
Het mei nummer van het online magazine Innovate is recentelijk gepubliceerd. Innovate richt zich onderzoek en praktisch gebruik van ICT in het hoger onderwijs. Voor de Webstroom community zijn met name de artikelen over 'Web conferencing systems' en het semantisch web van belang. De redactie van Innovate roept lezers op om commentaar te leveren op de artikelen en zelf ook deel te nemen in de discussies over het gebruik van ICT in het Onderwijs.

Lees Innovate online op:
http://www.innovateonline.info 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

5. Videoconference-tips in online column: 'Kun je me horen?'

In de column op de SURFnet Video Portal gaat Egon Verharen in op wat je wel en vooral niet moet doen als je op afstand via video mensen toespreekt, zoals bij een videoconferentie sessie of een telepresentatie. Hij geeft daarbij ook een van zijn eigen geheimen prijs en biedt nuttige verwijzingen naar online materiaal. Via het SURFnet forum kan iedereen op de column reageren. 

Lees de column 'Kun je me horen?' en reageer via: http://video.surfnet.nl/info/artikel_content.jsp?objectnumber=57623 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

6. Videoverslag Innovatium in Hybrid Media

Op de Webstroom website vertelt Richard Kranendonk, directeur van Cross Content, over de mogelijkheden die taaltechnologie biedt voor het ontsluiten van digitale content. "Audio en video kennen op dit moment echter nogal wat beperkingen in het gebruik: het materiaal wordt aangeboden als een lang document, dat eigenlijk alleen geschikt is om lineair chronologisch af te spelen." Kranendonk beschrijft methoden waardoor gebruikers eenvoudig kunnen navigeren door videofiles. De gesproken tekst wordt door taaltechnologie omgezet in doorzoekbare tekst. Het mooie van de technologie is dat de gebruiker na het invoeren van een zoekopdracht direct het betreffende fragment kan afspelen.

Lees het artikel op:
http://video.surfnet.nl/info/webstroom/artikel_content.jsp?objectnumber=61837 

Tijdens de afgelopen editie van het door de DU georganiseerde Innovatium zijn bezoekers geÔnterviewd. Deze fragmenten zijn geanalyseerd en zijn nu doorzoekbaar. De online demo is te vinden op:
www.innovatium.nl 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

7. Blogs en Vlogs

Blogs zijn echt iets van deze tijd. In het artikel: "Vlogs: Richer Rich Media?" Schrijft Tesse Wegert dat er iedere dag 23.000 nieuwe Blogs worden gestart. De laatste trend zijn de zogenaamde 'Vlogs'. Wegert: "Vlogs are exactly what you think they are. Instead of using text and the occasional graphic image to express opinions, rant, and share information, some bloggers now opt for video as their online medium of choice." Er zijn al verschillende voorbeelden van mensen die zelf nieuwsopnamen maken en deze via hun Vlog verspreiden. Het artikel gaat verder in op de commerciŽle kansen voor adverteerders. Voor webstroom kunnen deze Vlogs dienen als voorbeeld dienen voor het uitwisselen van ervaringen aangaande de inzet van media in het hoger onderwijs.

Lees het artikel online:
www.clickz.com/experts/media/media_buy/article.php/3454221 
Vindt Vlogs via de volgende link:
http://groups.yahoo.com/group/videoblogging/ 

Bloglines
Blogs zijn makkelijk te vinden en te volgen met het alom geprezen programma 'Bloglines'. Een zoekactie op streaming media brengt je bij tientallen Blogs over dit onderwerp. Zodra een van de blogs wordt aangevuld geeft Bloglines een seintje. Echt een aanrader.

Download het programma gratis op:
http://www.bloglines.org 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

8. Video uploaden naar Google

Zoals in de vorige nieuwsbrieven al naar voren kwam richten verschillende (Amerikaanse) zoekmachines zich op het ontsluiten van video content. Blinkx TV, SingingFish, Yahoo en Google hebben ieder grootse plannen om grote hoeveelheden materiaal aan te bieden aan bezoekers van hun websites. 

Google lanceerde eind april de mogelijkheid voor consumenten om videomateriaal te uploaden. Op de website van Google is te lezen: "Eventually your work will be included in Google Video, where users will be able to search, preview, play and purchase it". Op dit moment kunnen gebruikers dus enkel uploaden en is het materiaal niet te zien. Het is echter wel een ontwikkeling om in de gaten te houden, aangezien dit het begin kan zijn van wereldwijd Video Portal en een concurrent voor initiatieven als openmedia.org zoals hierboven beschreven werd.

Lees het artikel op:
http://m.hh0.nl/g/go.aspx?usr_id=4595234&uid=26919&news_id=10057345&pid=690476&type=out 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

9. Trendwatch: wat is Podcasting?

Podcasting is een van de nieuwe buzzwords op het internet. Het heeft alles te maken met digitale verspreiding van media en daarom voor Webstroom interessant. In het kort is Podcasting het downloaden van korte audiofiles naar de pc via RSS-feeds. Vervolgens kunnen de bestanden op een mp3-speler worden gezet, zodat de gebruiker zelf kan kiezen wanneer hij een uitzending wil beluisteren.

DJ en televisiefenomeen Adam Curry is een van de mensen achter het succes van Podcasting. Hij bedacht een programma (iPodder) waarmee audiofiles makkelijk op MP3 spelers gedownload kunnen worden. Op de iPodder website worden momenteel ruim 4.000 feeds gevolgd. 

Kinlet Levak schrijft in het artikel "Podcasting: One Small Step for Technology, One Giant Leap for Personalized Audio" over de mogelijkheden die Podcasting kan hebben voor video: " it allows users to view content on mobile phones, handheld video players, and video-enabled iPods, should they ever hit the market." Inmiddels is het programma iPodder vele tienduizenden keren gedownload en lijkt Podcasting volwassen te worden als nieuw distributiekanaal voor audio.

Het programma iPodder is te downloaden vanaf:
http://www.ipodder.org 
Het artikel van Kinlet Levak is te vinden op:
http://www.streamingmedia.com/article.asp?id=9060 
Andere interessante artikelen zijn verschenen in Wired en The Inquirer:
http://www.wired.com/wired/archive/13.03/curry.html 
http://www.theinquirer.net/?article=18152 

10. Nieuw landelijk televisiekanaal voor studenten in de VS

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

In de Verenigde Staten is een landelijk netwerk van televisiestations voor studenten opgericht. Het Open Student Television Network zendt programma's uit die door in totaal drieŽndertig universiteiten worden geproduceerd. De zender wordt zowel aangeboden via de kabel als op internet.
Het nieuwe televisienetwerk is opgericht met behulp van het CampusEAI Consortium, een non-profit technologieorganisatie waar meer dan honderd hoger onderwijsinstellingen bij zijn aangesloten. Het doel van het project is om meer studenten naar de diverse campusuitzendingen te laten kijken. 
Op dit moment wordt de meerderheid van de studentenuitzendingen nog slechts via de kabel aangeboden. Als student moet je echter over een razendsnelle, zogenaamde Internet2-verbinding beschikken om naar de programma's te kunnen kijken. Momenteel ligt op de campus van ruim tweehonderd universiteiten een dergelijke verbinding, die met name gebruikt wordt voor onderzoek en educatieve doeleinden. 

Het televisiekanaal is te vinden op: https://ceai1.campuseai.org 
(Bron: Edusite)

11. Archiefbronnen in educatieve context: National Film Board of Canada gaat online

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

De 'National Film Board of Canada' (NBF) lanceerde afgelopen maand drie nieuwe websites met een grote hoeveelheid aan archiefmateriaal en educatieve bronnen. De websites: CineRoute, Documentary Lens and Images of a Forgotten War zijn toegankelijk via de website van de NFB (www.nfb.ca). Honderden files zijn gedigitaliseerd en beschikbaar in MPEG-4 formaat. 

Vanuit een onderwijskundig perspectief is vooral 'Documentary Lens' interessant. De site is ontworpen met als voornaamste doel het kritisch denkgedrag van studenten te stimuleren en tegelijkertijd meer te leren over het genre van de documentaire film. "Detailed teacher's guides and interactive tools encourage students to explore the art of storytelling and documentary making. Interested teachers and students can visit the site at (www.nfb.ca/doclens)."

Meer informatie: Sarah Watson s.watson@nfb.ca en op de website van de National Film Board of Canada en via de volgende link:
http://www.nfb.ca 

12. Voice over IP

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

Seminar: scenario's, cases, vraagbundeling en techniek
Op woensdag 18 mei 2005 organiseren SURFnet en de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van Stichting SURF een gemeenschappelijk seminar met als onderwerp Voice over IP (VoIP): telefonie via het Internet Protocol. De dag richt zich speciaal op de chief information officers, chief technology officers, projectleiders en engineers. Het gebruik van VoIP neemt snel toe, zowel bij prive huishoudens als in bedrijven. Integratie van het telefonienetwerk met VoIP is een uitdaging en een kans ook in het hoger onderwijs. In een aantal instellingen is VoIP inmiddels succesvol geÔmplementeerd en bij anderen wordt nog geŽxperimenteerd. VoIP als alternatief voor de afwikkeling van telefonieverkeer naar de buitenwereld, moet nog op gang komen. 

Tijdens het seminar komen vragen aan de orde zoals: Welke scenario's voor VoIP implementaties zijn er? Wat zijn kritieke factoren voor een succesvolle invoering? Is het mogelijk om gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld door vraagbundeling? Wat zouden de voordelen zijn als de instellingen onderling verbonden worden met VoIP via SURFnet? En last but not least: wat zijn de technische aspecten van VoIP? Kortom een dag over VoIP met in de ochtend aandacht voor scenario's en cases en in de middag twee parallelle sessies: vraagbundeling en techniek. 

Het programma en inschrijfformulier zijn te vinden op:
http://www.surfnet.nl/info/bijeenkomsten/voip.jsp 
(Bron: SURFnet Nieuws)

Artikel: Who Sets the Standards for VoIP?
Voice Over IP is een combinatie van spraak en datacommunicatie. In het artikel 'Who Sets the Standards for VoIP?' gaat Mark A. Miller in op de vraag hoe de interoperabiliteit tussen leveranciers van deze twee verschillende technieken -spraak, data- wordt gewaarborgd. Twee koepelorganisaties zijn hierbij van belang: de International Telecommunications Union, en de Internet Society. Auteur Miller gaat in op de werkwijze van beide organisaties. 

Lees het artikel op:
http://www.voipplanet.com/backgrounders/article.php/3491911 

13. SURF website over auteursrecht gelanceerd

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

Onlangs is door Stichting SURF een website gelanceerd met veelgestelde vragen (FAQ's) over auteursrechten in het hoger onderwijs. Het gaat om vragen die betrekking hebben op het maken, publiceren en (her)gebruiken van een artikel, paper, boek of onderzoeksmateriaal. De antwoorden zijn bondig en in begrijpelijke taal. Naast de FAQ's zijn er op deze website tips voor auteurs en gebruikers van materiaal te vinden. Verder is er uitleg opgenomen over auteursrecht. Ook staat er een overzicht van termen en is het mogelijk een vraag te stellen aan de SURF Community of Practice Digitale Rechten Expertise Community (DiRECt).
De top drie van meest bekeken vragen (begin mei): Welke afspraken maak je met een uitgever?; Heeft mijn uitgever ook rechten op publicaties die ik nog ga schrijven?; Als er een nieuw medium ontstaat, zoals destijds het internet, kan ik daarvoor dan zelf bepalen wat ik met mijn materiaal doe?.

De website over auteursrecht is bereikbaar via:
http://www.surf.nl/auteursrecht/ 
(Bron: SURFnet Nieuws)

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

14. Openbare les "Digital Life" te volgen via streaming video

Op donderdag 28 april 2005 gaf Dr. ir. Ben KrŲse, lector Digital Life bij het Instituut voor Information Engineering een lezing met als titel: "Digital Life - de toegevoegde waarde van ICT in onze leefomgeving."

Een aantal belangrijke technologische ontwikkelingen brengt een grote verandering teweeg in de vorm van de informatie en communicatie die we in onze woon- en werkomgeving gebruiken.
In deze Openbare Les gaat Ben KrŲse in op nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Het gaat hierbij om
snelle netwerken, intelligente huishoudelijke apparaten, slimme camera's, identificatiechips of
bijvoorbeeld mobiele telefoons. Zal ons leven vanaf nu bepaald worden door deze digitale systemen? Kunnen we hiermee maatschappelijke problemen oplossen als bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking, of de maatschappelijke veiligheid? En krijgen we eindelijk de slimme woningen met zelfdenkende koelkastenen zelfsorterende wasmachines? (Bron: Nettime.nl)

De lezing is gearchiveerd en als streaming video te bekijken op:
http://www.hva.nl/lectoraten/lessen.htm 

+ = + =+ = + = + = + =+ = + =+ = + =+ = + =+ = + =

15. Colofon

De Webstroom subsite is te vinden op http://video.surfnet.nl/info/webstroom/home.jsp. Deze nieuwsbrief wordt periodiek samengesteld door de Webstroom redactie: Natascha Lubberding en Johan Oomen. Reacties en opmerkingen kunt u sturen naar joomen@beeldengeluid.nl. 

Aanmelden? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: subscribe webstroomnieuws
Afmelden? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: unsubscribe webstroomnieuws

|==============================================================|
|   Webstroom is de community van streaming video      |
|     deskundigen uit het hoger onderwijs.         |
| Meer informatie over de Webstroom Community is te vinden op: |
|                               |
|        http://video.surfnet.nl/info/webstroom    |
|                               |
|         Word ook lid van deze community!       |
|==============================================================|
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).