keesstad on Wed, 25 Jan 2006 23:15:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 7 geboden voor bestuurders


Beste bestuurders van Rotterdam, en Nederland.

Het is ons niet ontgaan dat u voor de dag bent gekomen met een set van zeven 
'geboden voor burgers'. Die zijn in eerste instantie voor de inwoners van de stad 
Rotterdam bedoeld, maar minister Verdonk heeft er inmiddels ook al veel lovende 
woorden aan besteed, wat illustreert dat ze ook buiten Rotterdam een rol spelen. (zie 
hier integrale pdf-tekst Burgerschapscode: 
http://www.rotterdam.nl/Rotterdam/Internet/Collegesites/burgemeesteropstelten/015%20
burgerschapscode-def-v4.pdf) 

Als burgers willen we graag wat terug doen. U heeft er immers vast hard aan gewerkt? 
We willen daarom niet blijven steken in reageren op uw geboden, en geven u een setje 
retour. We noemen ze 'bestuurschapscode'. 

De Neerlandse bestuurschapscode: 

1) Bestuurders, of ze nu lokaal, regionaal, landelijk of internationaal actief zijn, moeten 
weer beseffen dat ze er zijn voor de burgers, en niet andersom. Ze respecteren de 
burgers, die met hun belastinggeld de inkomens en andere vergoedingen van de 
regenten verzorgen. 

2) Besturen moet weer gericht zijn op het goed verzorgen van de collectieve 
voorzieningen die nodig zijn om samen te (over)leven. Ze maken daarom een drastisch 
einde aan de privatisering van diensten en andere ontwikkelingen die alleen het 
bedrijfsleven spekken en de publieke diensten afbreken. Bestuurders moeten ervoor 
zorgen dat er goede buurt- en jongerencentra, toegankelijke kleinschalige scholen en 
gezondheidssystemen zijn waar degenen die er werken naar tevredenheid beloond 
worden, evenals functionerende postkantoren, bibliotheken en openbaar vervoer. 
Volkshuisvesting niet te vergeten! Daar willen burgers ook best belasting voor betalen. 
Zul je zien hoe prettig iedereen ineens met elkaar omgaat. Al de voornoemde 
voorzieningen sluiten en omruilen voor meer politie-bureaus, was achteraf gezien geen 
gelukkig idee. 

3) Besturen zetten zich in om de spanningen in de samenleving te bestrijden bij de 
wortel. Ze werken daarom op geen enkele manier mee aan illegale oorlogen tegen 
andere landen, of het beledigen van niet-christelijke geloven en culturen. 

4) Het economische beleid van alle besturen dient gericht te zijn op het vergroten van 
een eerlijke spreiding van welvaart en macht. Bovendien moet echte duurzaamheid en 
natuurbescherming prioriteit krijgen. De economie moet ten dienste staan van de 
burgers en de aarde, niet van de ondernemersvriendjes. 

5) Zo lang er extreme machts- en inkomensverschillen op de wereld blijven bestaan, 
waar Nederland als een van 's werelds rijkste landen debet aan is, gaan bestuurders 
respectvol om met die burgers die ze als 'illegalen' bestempelen. Dat betekent niet 
opjagen en terugsturen, en ook niet opsluiten, zeker niet in brandgevaarlijk 
gevangenissen en op gammele boten. 

6) Als de noodzakelijke buurtvoorzieningen (weer) op peil zijn (zie 2), zijn buurtbewoners 
over het algemeen prima in staat om goed samen te leven en eventuele problemen 
samen op te lossen. Bestuurders moeten juist uitgaan van dit vermogen tot 
zelforganisatie, en structuren ontwikkelen om die te ondersteunen. Bestuurders richten 
zich dus voortaan daarop, inplaats van volgens het beproefde polderrecept kunstmatige 
inspraakconstructies van bovenaf op de gemeenschap neer te laten die alleen maar 
bedoeld zijn om reeds genomen besluiten te legitimeren.  

7) Herstel van vertrouwen tussen bestuurders en burgers begint bij het doorsnijden van 
de banden met ondemocratische machtsmonopolies, multinationals voorop. Als 
symbolisch begin van deze omslag geeft voormalig premier Wim Kok zijn 
commissariaten bij Shell en de ING met onmiddellijke ingang op en komt er een verbod 
op dergelijke draaideur-praktijken.  

-------------------------------- 

De formulering van deze bestuurschapscode is afkomstig van XminY Solidariteitsfonds 
(http://www.xminy.nl). Voor reacties kunt u mailen naar: bestuurscode@xminy.nl De 
Neerlandse bestuurschapscode staat ook op de website globalinfo.nl 
(http://globalinfo.nl/article/articleview/816/1/2/) alwaar die de komende week verder 
aangevuld en becommentarieerd kan worden.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).