|pieter-paul mortier|stuk|artefact| on Thu, 26 Jan 2006 11:05:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ARTEFACT festival for art & new media - STUK arts centre Leuven - 13-18 FEB 2006


NL
ENG version below

13 > 18 februari 2006
STUK kunstencentrum Leuven en provincie Vlaams-Brabant stellen voor
ARTEFACT FESTIVAL
KUNST EN NIEUWE MEDIA


Tijdens het ARTEFACT festival voor kunst en nieuwe media wordt het STUK gebouw gedurende 6 spannende dagen heruitgevonden door Belgische en internationale kunstenaars. Met beeld, klank en technologie bouwen zij een fascinerende en poëtische wereld.


Het programma bestaat uit installaties, concerten, theater & performances, een symposium en een software/videotentoonstelling. Via het internet connecteert ARTEFACT zich met andere locaties, één van de sleutelwerken van de selectie speelt zich grotendeels online af.

Ruimtelijkheid en hoe je ze ervaart is de rode draad doorheen het programma. De aanwezige kunstenaars zijn op zoek naar verrassende presentatievormen, sublieme momenten, lichamelijke ervaringen en emotionele technologie. Artiesten en wetenschappers met zeer diverse achtergronden onderzoeken ruimte, plaats & afstand en vertalen dit in nieuwe vormen.

Binnen het zeer gevarieerde concertluik van ARTEFACT ontmoeten architectuur en muziek elkaar: klanken worden plaatsen en ruimtes worden geluid.

meer info & het programma op: www.artefact-festival.be
tickets: www.stuk.be

/// INSTALLATIES
Lawrence Malstaf (BE) - Kurt d' Haeseleer (BE) - Mateusz Herczka (PL) - Dominique Leroy (FR) – Tale of Tales (BE/US) - LAb[au] (BE) - Ief Spincemaille (BE) - Michael J. Schumacher (US)


/// THEATER/PERFORMANCE
Crew (BE) – Orthographe (IT)

/// SOFTWARE SPACE
Casey Reas (US) - Peter Luining (NL) – Seidel & Stiermann (AT) - Justin Manor (US) - Eddo Stern (IS/US) - Stewart Smith (US) - Bas Van Koolwijk (NL)


/// MUZIEK
Maryanne Amacher (US) – Michael J. Schumacher (US) - Chris Watson (UK) - Olivia Block (US) - Pole (DE) – Jan Jelinek (DE) – Andrew Pekler (DE) - Apparat (DE) - Rotorscoop (BE) - Champ d’Action (BE) - Carsten Nicolai (DE) - aMute (BE) - Ricardo Villalobos (CL) - Rhythm & Sound (DE)


/// SYMPOSIUM
lezingen Timothy Druckey (US) - Simon Pope (UK) - Tale of Tales (BE/US) - Thomas Laureyssens (BE)
i.s.m. K.U.Leuven en Digitaal Platform - IAK/IBKENG

13 > 18 februari 2006
STUK arts centre Leuven en provincie Vlaams-Brabant present
ARTEFACT FESTIVAL
ART & NEW MEDIA

During the ARTEFACT festival for art and new media, the STUK building will be reinvented by Belgian and international artists. For six days they will use images, sounds and technology to build a fascinating and poetic world.

The program consists of installations, concerts, theatre & performances, a symposium and a software / video exhibition. ARTEFACT will connect to other locations over the internet, one of the highlights of the selection will, to a large extent, be an online experience.

Physical space and how it is perceived will be the common element in the program. All participating artists are looking for surprising forms of presentation, sublime moments, corporeal experiences and emotional technology. Artists and scientists will research space, place & distance and translate it into new forms.

The varied musical program of ARTEFACT features the encounter of architecture and music: sounds become places, and spaces become music.

more info & program: www.artefact-festival.be
tickets: www.stuk.be

/// INSTALLATIONS
Lawrence Malstaf (BE) - Kurt d' Haeseleer (BE) - Mateusz Herczka (PL) - Dominique Leroy (FR) – Tale of Tales (BE/US) - LAb[au] (BE) - Ief Spincemaille (BE) - Michael J. Schumacher (US)


/// THEATRE/PERFORMANCE
Crew (BE) – Orthographe (IT)

/// SOFTWARE SPACE
Casey Reas (US) - Peter Luining (NL) – Seidel & Stiermann (AT) - Justin Manor (US) - Eddo Stern (IS/US) - Stewart Smith (US) - Bas Van Koolwijk (NL)


/// MUSIC
Maryanne Amacher (US) – Michael J. Schumacher (US) - Chris Watson (UK) - Olivia Block (US) - Pole (DE) – Jan Jelinek (DE) – Andrew Pekler (DE) - Apparat (DE) - Rotorscoop (BE) - Champ d’Action (BE) - Carsten Nicolai (DE) - aMute (BE) - Ricardo Villalobos (CL) - Rhythm & Sound (DE)


/// SYMPOSIUM
lectures by Timothy Druckey (US) - Simon Pope (UK) - Tale of Tales (BE/US) - Thomas Laureyssens (BE)
i.s.m. K.U.Leuven en Digitaal Platform - IAK/IBK


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).