praktische on Thu, 9 Mar 2006 16:14:27 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aanmaak nieuwsgroep binnen nl.hierarchie


Voor wie geinteresseerd is in communicatie via internet, op het moment loop
t er
een discussie over de aanmaak van een nieuwsgroep binnen de nl.hierarchie, 
die
de communicatie op een andere manier wil organiseren dan gebruikelijk.

De initiatiefnemers (ondergetekende is de trekker) hebben grote verwachting
en
van deze andere aanpak. Zij zien er een adequate oplossing in voor het prob
leem
dat er flames ontstaan als mensen elkaar niet begrijpen.

De belangrijkste passage uit het charter, zoals in het meest recente verzoe
k om
er over te discussieren. luidt als volgt:

begin citaat
De nieuwsgroep nl.filosofie.gesprek is een plaats voor filosofische
gesprekken. In een filosofisch gesprek wordt geprobeerd tot diepgang te
komen. Het filosofische toont zich in een systematische aanpak van het
onderwerp dat aan de orde is. Filosoferen is voor deze nieuwsgroep het
doordenken van het onderwerp, het zoeken naar achtergronden en
motiveringen. In het gesprek kunnen mededelingen worden gedaan. Ideeën
kunnen worden uitgewisseld. Concrete, maar ook zijnsvragen kunnen worden
gesteld.

De nieuwsgroep zoekt wat de beste methode is om het gesprek te
structureren.

http://www.ankervoorfilosofie.nl/wiki/index.php/tp-methode
einde citaat

Het vernieuwende schuilt achter de laatste zin en in de verwijzing.

De discussie hierover loopt reeds geruime tijd. Punten die ter discussie st
aan,
zijn: Is er plaats voor een nieuwsgroep naast nl.filosofie? Is het toegesta
an
dat men binnen een nieuwsgroep andere afspraken maakt dan gebruikelijk in d
e
andere groepen van de hierarchie? Er is een controverse over het gebruik va
n de
teksten uit de eerdere postings in vervolg-postings. Daarnaast spelen meer
persoonlijke sentimenten een rol.

Usenet dreigt de aansluiting met de ontwikkelingen te gaan missen. Wij vind
en
dat zonde, gezien de kracht van Usenet in het dialogische. Soms toont die
kracht zich als een zwakte, dan ontstane er heilloze flames, of wordt er ba
gger
uitgestort. Maar daar zijn maatregelen tegen te nemen. De voorgestelde meth
ode
is zo een maatregel.

Alle van Meeteren
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).