Tjebbe van Tijen via Chello on Mon, 9 Oct 2006 15:27:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nogmaals NOS Journaal & Armeens/Turkse geschiedenis


Geachte heer van Tijen
 
Dank u voor uw e-mail. Uw reactie heb ik ter informatie doorgezonden naar de betrokken redactie.Met vriendelijke groet,   N. Kosterman NOS Publieksvoorlichting

vrijheid van meningsvorming & een zorgvuldig formulerende publieke omroep


Ik vraag u om onderstaand schrijven ter kennis van de redactie te brengen. Ook zou ik van u willen weten hoe is na te gaan welke termen er in het de afgelopen twee jaar in het NOS journaal m.b.t. de Armeense en Turkse geschiedenis zijn gebruikt. Ik neem aan dat u een database heeft met de titels en teksten van de nieuwsuitzendingen en dat deze gegevens publiekelijk toegankelijk zijn, aangezien de NOS een publieke omroep is.

Ik hoop dat u mij behulpzaam kunt zijn

Hoogachtend

Tjebbe van Tijen

==============================

Mijn eerder bezwaar heeft geen enkel resultaat gehad. Het journaal heeft haar terminologie niet gewijzigd en spreekt nog steeds van:

DE ARMEENSE KWESTIE

De aanleiding was het NOS Journaal met een reportage van Geri Eickholt dat volkerenmoord ontkenners zonder weerwoord uitgebreid in beeld bracht en aan het woord liet:

De stelregel van Pierre Vidal-Naquet: "on ne discute pas avec les négationnistes, mais sur les négationnistes" (Les assasins de la mémoire/1987) , zou de NOS tot leidraad dienen te zijn (men discussieert niet met, maar over de ontkenners).

De NOS volhardt echter door een gekend historisch feit, als een omstreden zaak ( een kwestie, questie, quaestie) te bestempelen. Sinds het protest van uitgesloten Turkse kamerleden wordt door het NS Journaal de term "Armeense Kwestie" gebruikt.

Ik heb de NOS onderstaande kritiek gestuurd, kreeg enkel een bericht van ontvangst en de mededeling dat de betreffende redactie van mijn schrijven op de hoogte gesteld wou worden.

Mijn geheugen zegt me (dat kan ik natuurlijk fout hebben) dat voorheen gewoon de term 'Armeense Volkerenmoord' gebruikt werd, zoals bij het nieuws over herdenkingen van de Armeense gemeenschap in Assen. (Ik hoop dat u mij wilt helpen dit na te gaan ...)

Ik vind het een ernstige zaak dat de 'ontkenners' terminologie nu bijna dagelijks via de publiek omroep gebracht wordt. Ik breng in herinnering:

- De Joden-Questie (19e eeuw)
- Die Judenfrage (19e eeuw tot en met 50-er jaren vorige eeuw)
- De Iersche kwestie (1921)
- De Indonesische kwestie (1953)
- Het Negervraagstuk (1934)

Dit is geen gezeur over een enkel woord: "kwes'tie = het vragen, vraag, en vandaar twijfel" (Van Dale, 1961).

Er is vrijheid van meningsuiting voor een ieder, maar ook vrijheid van meningsvorming voor ons allen. daarbij past een zorgvuldig formulerende publieke omroep.

Het is meer dan enkel een eufemisme, dit is de taal die ontkenners in hun mening staaft, die de betrokkenen kwetst en de onwetenden in het kamp van de twijfelaars trekt.


Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects
dramatizing historical information
http://imaginarymuseum.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).