Jetske de Boer on Mon, 16 Oct 2006 23:38:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Presentatie project: Op pad door een stadsdeel zonder overheid


Uitnodiging voor de volgende presentatie en rondleiding te
Amsterdam-Zuidoost door Jetske de Boer

Op pad door een stadsdeel zonder overheid
Oftewel: Hoe Amsterdam Zuidoost transformeert naar een bestuurloze zone.

Amsterdam Zuidoost was de afgelopen vier maanden onderwerp van een
diepgaand onderzoek van het Staatsorgaan voor Toekomst, Organisatie en
Planning (S.T.O.P.), uitgevoerd door mevr. De Boer. Het doel van dit
onderzoek was een antwoord te krijgen op de vraag: "Heeft Amsterdam
Zuidoost de potentie te transformeren tot een zelfregulerende zone
zonder stadsdeelbestuur en zo ja, hoe kan dit worden bewerkstelligd?".
Als voorbeeld van een zelfregulerende samenlevingsvorm kan gedacht
worden aan een mierenkolonie. Mevr. De Boer onderzocht onder andere
speelplaatsen, vuilverzamelplekken en hangplekken.

Een veelbelovende methode voor het ontwikkelen van een zelfregulerende
zone lijkt het hergebruik van restenergie. Mensen genereren in hun
dagelijks leven -wanneer ze bewegen, een gesprek voeren, nadenken-
voortdurend energie. Deze komt vrij in de vorm van warmte of emoties
en gaat zo verloren. Deze verkwisting werd door S.T.O.P. opgemerkt en
het idee ontstond deze energie op te vangen, te laten circuleren en
aan te wenden voor het reguleren van sociale processen door middel van
een automatisch terugkoppelsysteem.

Hoe deze methode precies werkt, wat zij te betekenen heeft voor úw
dagelijks leven in Amsterdam Zuidoost en hoe zij geïmplementeerd
wordt, zal worden uitgelegd tijdens de presentatie van dit project,
waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Daarnaast zullen er twee
rondleidingen gegeven worden door de Millingenhof en Ganzenhoef waarin
de methode zoals mogelijk toegepast in Zuidoost wordt onthuld.


PRESENTATIE PROJECT

Donderdag 26 oktober, 16:30 uur
Onderzoekscentrum S.T.O.P., Millingenhof 115.Inleiding: Jeroen Boomgaard
Presentatie: Jetske de Boer, vertegenwoordiger van het Staatsorgaan
voor Toekomst, Organisatie en Planning (S.T.O.P.).


Rondleidingen Millingenhof: Do. 26 oktober, aansluitend op de presentatie. Vertrekpunt: Millingenhof 115. Ganzenhoef: Za. 28 oktober, 14:00 uur. Vertrekpunt: metrostation Ganzenhoef. Reserveringen: 06-30105095.

Folder
Bij het project verschijnt een folder met daarin de bevindingen en
observaties die mevr. De Boer tijdens haar verblijf in de Bijlmer
heeft verzameld. In deze folder wordt aan de hand van foto's en tekst
uitgelegd hoe de methode van S.T.O.P. specifiek toegepast kan worden
op de Bijlmer.

BijlmAIR / Artist in Residence Bijlmer
BijlmAIR is een project van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost en
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Twee keer per jaar worden jonge
kunstenaars uitgenodigd om in een atelier in Amsterdam Zuidoost te
wonen en te werken. Tijdens dit verblijf maakt de kunstenaar werk dat
reflecteert op dit multiculturele stadsdeel.

link:
http://jet.hetwinterkoninkje.nl/aankondigingbijlmair/aankondiging%20BijlmAIR.html

--
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).