Institute of Network Cultures on Wed, 4 Apr 2007 12:04:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] verkiezingscampagnes, nieuwe media en jongeren


Verkiezingscampagnes, nieuwe media en jongeren

In verkiezingstijd wordt de kiezer allang niet meer toegesproken vanaf de zeepkist!
Virtueel ontbijten met Marc, een humoristische tekst te downloaden voor de TomTom van Femke of de persoonlijke boodschap van Jan: nieuwe media worden in toenemende mate ingezet om stemmen te winnen. Maar is deze manier van campagnevoeren ook effectief? In welke mate kunnen nieuwe media effectief het stemgedrag van jongeren beïnvloeden? Ben jij tussen de achttien en vijfendertig jaar oud, heb je bij de laatste tweede kamerverkiezingen gestemd en heb jij een paar minuten tijd om dertig vragen in te vullen? De responsies worden discreet behandeld en uitsluitend gebruikt voor de vervaardiging van mijn scriptie. Bij voorbaat heel hartelijk dank.


http://www.zoomerang.com/survey.zgi?p=WEB226BLXWR5M5


Met vriendelijke groeten,

Matthijs Rutten

 ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).