Roland Spekle on Thu, 5 Apr 2007 13:49:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuwsbrief / newsletter April 2007


Nieuwsbrief April 2007 / Newsletter April 2007
Barooni / Roland Spekle
(English version below)

Beste lezer
De komende weken zien er veelbelovend en enerverend uit. Twee nieuwe multidisciplinaire voorstellingen gaan in premiere en twee festivals met een prikkelende programmering staan voor de deur. En daarnaast zijn er tal van andere evenementen waar ik bij betrokken ben en waarvoor ik graag je aandacht zou willen vragen.


Ik hoop jullie bij deze evenementen te mogen begroeten,
Roland Spekle


My Ultradeep I, een multidisciplinaire voorstelling van Marko Ciciliani, uitgevoerd door Bakin Zub, geproduceerd door Barooni
My Ultradeep I is een avondvullende compositie voor instrumenten, elektronica en licht van Marko Ciciliani. De speciaal ontworpen lichtcompositie is complementair aan de muziek. My Ultradeep I markeert tevens de start van Ciciliani's nieuwe ensemble, Bakin Zub. My Ultradeep I" werpt een blik op de vijf zintuigen, waarmee we voelen, ruiken, proeven, horen en zien. Vervolgens neemt het je mee op een zoektocht naar het vermeende 6e zintuig, het metafysische begrip voor het "zelf".
Meer informatie: www.ciciliani.com
6 april, Theater Kikker, Utrecht. www.theaterkikker.nl
7 april, de Witte Dame, Eindoven. www.axesjazzpower.nl
27 april, Zagreb Biënale. www.biennale-zagreb.hr
18 november, November Music, Verkadefabriek, Den Bosch. www.novembermusic.net


Solitude van Robert van Heumen en Arnoud Noordegraaf, een productie van Barooni
Solitude is een audiovisuele voorstelling, waarin de bezoeker wordt meegevoerd in de belevingswereld van de hoofdpersoon, een reis die hem leidt naar de uithoeken van de geest. Met hoofdtelefoons op en gescheiden van andere bezoekers door transparante projectieschermen bevinden de bezoekers zich in een geïsoleerd, audiovisueel décor.
Meer informatie: www.inexcelsisvideo.net/solitude en www.hardhatarea.com/solitude
7 april, Korzo Theater, Den Haag. http://www.korzo.nl/


DEAF, Dutch Electronics Arts Festival van V2: 25 jaar V2 programma en STEIM programma
DEAF presenteert op 14 april: the evening of V2_: 25 year anniversary, dat mede door mij is samengesteld. Op het programma staan Ryoji Ikeda 'Datamatics', Staalplaat Soundsystem 'Yokomono', Mouse on Mars, Edwin van der Heide 'LSP', Maurice Benayoun en Jean-Baptiste Bariere 'E-spotting' en S.S.S., een trio met Atau Tanaka, Laurent Dailleau en Cécile Babiole.
Ook ben ik nauw betrokken bij het STEIM-programma op 12 april, waarin DJ Sniff (Takuro Mizuta Lippit), Michel Waisvisz & Christine Sehnaoui, Mazen Kerbaj & Joel Ryan en Atau Tanaka te zien en te horen zullen zijn.
Meer informatie: http://www.deaf07.nl/
12 april, STEIM
14 april, the evening of V2_: 25 year anniversary


Muze, een muziektheater voorstelling van Arnoud Noordegraaf en Luuk Vierhout
Op 17 mei zal Muze, een muziektheater voorstelling van Arnoud Noordegraaf en Luuk Vierhout, die ik geproduceerd heb voor Huis a/d Werf in premiere gaan in het Festival a/d Werf. In deze muziektheatervoorstelling gebruikt de mythische figuur Orpheus beelden met getuigenissen en levensverhalen van mensen om zijn verdwenen liefde terug te halen in zijn herinnering.
Meer informatie: http://www.huisaandewerf.nl
17 t/m 20 mei, Festival a/d Werf, Utrecht. http://www.huisaandewerf.nl
24 en 25 mei, Theater Frascati, Amsterdam. http://www.nestheaters.nl/


Festival a/d Werf
Voor het Utrechtse Festival a/d Werf heb ik het volgende muziekprogramma samengesteld.
17 t/m 20 mei. Silencer van Cilia Erens is een bijzondere voorstelling over zwijgen, over stilte in groepen, waarbij geluid de hoofdrol speelt.
21 mei. Een avond rond het werk van Harry Smith, met medewerking en werk van Meindert Talma & the Negroes, Roel Bentz van den Berg (lezing), Rani Sing (documentaire) en Harry Smith (film)
Harry Smith (1923 - 1991) was verzamelaar, filmer, schilder en magiër. Kortweg: levenskunstenaar. Zijn verzameling stokoude folk-, country- en bluesliedjes uit de jaren '20 en '30, The Anthology of American Folk Music, is een schatkamer van muziek en een grote inspiratiebron voor artiesten als Bob Dylan, Nick Cave en Moby.
22 mei. Een avond rond het Excelsior-label met opkomende artiesten als Do-the-Undo, El Pino & the Volunteers, Flux en Scram C Baby.
25 mei. De voorstelling Diapasión, van de vermaarde stemkunstenares Fatima Miranda, is een muzikale voorstelling met theatrale en poëtische elementen en roept herinneringen op aan geluiden, waarvan je dacht dat je ze vergeten was.
26 mei. Francisco Lopez heeft een geheel eigen sonisch universum geschapen, waar hij langs de uitersten van de perceptie lijkt te scheren.
Meer informatie: http://www.huisaandewerf.nl


Changing Soundscapes, een geluidsinstallatie van Renate Zentschnig en Justin Bennett
Een Barooni productie i.h.k.v. Avontuurlijke Muziek in Leidsche Rijn
De geluidsinstallatie Changing Soundscapes van theatermaker Renate Zentschnig en geluidskunstenaar Justin Bennett gaat over het veranderde geluidslandschap verteld door bewoners in persoonlijke verhalen.
Februari t/m oktober, Informatiecentrum Leidsche Rijn, Utrecht.Ensemble MAE
Het Ensemble MAE heeft haar nieuwe programma New Narratives met sukses in premiere laten gaan in Paradiso, Amsterdam. Voorts heeft ze in Budapest en Birmingham optredens en workshops gegeven en heeft ze een CD opgenomen met werk van de Amerikaanse pionier Robert Ashley.
17 juni, Houtfestival, Haarlem. http://www.ensemble-mae.com/ and http://www.houtfestival.nl/


The Night of the Unexpected
Op 6 september vindt the Night of the Unexpected plaats in Paradiso. Op 16 november vindt als opening van het befaamde Huddersfield Contemporary Music Festival in Engeland the Night of the Unexpected plaats met Nederlandse en Engelse artiesten. Plannen voor een Night of the Unexpected in Budapest zijn in de maak.
Meer informatie: http://www.gaudeamus.nl/ en http://www.paradiso.nl/


Huddersfield Contemporary Music Festival
Tijdens het Huddersfield Contemporary Music Festival zal er dit een groot programma plaatsvinden met Nederlandse artiesten, waaronder het Ensemble MAE, de multidisciplinaire voorstelling Buffer Zone van Yannis Kyriakides en zoals gezegd een editie van the Night of the Unexpected.
Meer informatie: www.hcmf.co.uk/


Tesla festival
Ook in november zal er een festival plaatsvinden in Tesla in Berlijn, waar veel Nederlandse en Duitse componisten, musici, en performers te zien zijn. Het festival toont het werk van sterk opkomende makers, die zich van een experimentele, conceptuele taal bedienen. Muziek, theater, performance en beeldende kunst lijken elkaar te raken in hun werk. En het gebruik van technologische middelen speelt vaak een belangrijke rol. Een aantal van hun hebben bij Dick Raaijmakers gestudeerd. Het werk van deze unieke pionier lijkt een inspiratiebron te zijn geweest voor velen.
Mocht je geen interesse hebben meer informatie te ontvangen, stuur deze email retour met 'unsubscribe' als onderwerp.


English version

Newsletter August 2005
Barooni / Roland Spekle


Dear reader
The upcoming weeks look very promising. Two new multidisciplinary performances will be premiered and two festivals with exciting programmes are about to start. Additionally there are lots of other activitities that I'm involved in for which I'd like to ask your attention.


I hope to see you at one of these events,

Roland Spekle


My Ultradeep I, a multidisciplinary performance by Marko Ciciliani, performed by Bakin Zub, produced by Barooni
My Ultradeep I is a composition for instruments, electronics and lights by Marko Ciciliani. The light composition is complementary to the music. My Ultradeep I also marks the start of Ciciliani's new ensemble, Bakin Zub. My Ultradeep I firstly takes a view on the five human senses with which we feel, smell, taste, hear and see. Then it embarks on an encounter with the ficticious 6th sense as the metaphysical sense of the "I".
More information: www.ciciliani.com
6 April, Theater Kikker, Utrecht. www.theaterkikker.nl
7 April, de Witte Dame, Eindoven. www.axesjazzpower.nl
27 April, Zagreb Biënale. www.biennale-zagreb.hr
18 November, November Music, Verkadefabriek, Den Bosch. www.novembermusic.net


Solitude by Robert van Heumen and Arnoud Noordegraaf, a Barooni production
Solitude is an audio-visual performance by Arnoud Noordegraaf and Robert van Heumen, in which the audience is led into the mind of the protagonist, a journey which leads one to the outskirts of the mind. Wearing headphones and separated from the other spectators by semi transparent projection screens, the audience find themselves in a secluded, audio visual environment.
More information: www.inexcelsisvideo.net/solitude en www.hardhatarea.com/solitude
7 April, Korzo Theater, Den Haag. http://www.korzo.nl/


DEAF, Dutch Electronics Arts Festival of V2: 25 years of V2 programme and STEIM programme
DEAF presents on April 14: the evening of V2_: 25 year anniversary, which I co-programmed. The line-up consists of Ryoji Ikeda 'Datamatics', Staalplaat Soundsystem 'Yokomono', Mouse on Mars, Edwin van der Heide 'LSP', Maurice Benayoun and Jean-Baptiste Bariere 'E-spotting' and S.S.S., a trio with Atau Tanaka, Laurent Dailleau and Cécile Babiole.
I'm also closely related with the presentation of the STEIM-programme on April 12, in which DJ Sniff (Takuro Mizuta Lippit), Michel Waisvisz & Christine Sehnaoui, Mazen Kerbaj & Joel Ryan and Atau Tanaka can be seen and heard.
More information: http://www.deaf07.nl/
12 April, STEIM
14 April, the evening of V2_: 25 year anniversary


Muze, a music theatre performance by Arnoud Noordegraaf and Luuk Vierhout
On 17 May, Muze, a music theatre piece by Arnoud Noordegraaf and Luuk Vierhout, which I have produced for Huis a/d Werf, will be premiered in Festival a/d Werf. In this piece, the mythical Orpheus figure uses images of the testimonies and the life stories of other people to retrieve the memories of his absent beloved.
More information: http://www.huisaandewerf.nl
17 through 20 May, Festival a/d Werf, Utrecht. http://www.huisaandewerf.nl
24 and 25 May, Theater Frascati, Amsterdam. http://www.nestheaters.nl/


Festival a/d Werf
For the Utrecht based Festival a/d Werf I have put together the following programme.
17 through 20 May. Silencer of Cilia Erens is a special performance about being silent, about silence in groups, in which sound plays a maojor role.
21 May. An evening around the work of Harry Smith, with work of Meindert Talma & the Negroes (music), Roel Bentz van den Berg (lecture), Rani Sing (documentary) and Harry Smith (film)
Harry Smith (1923 - 1991) was a collector, film maker, painter and magician. His collection of old folk-, country- and blues songs from the '20's and '30's, The Anthology of American Folk Music, is a treasure of music and it's been a huge inspiration for artists such as Bob Dylan, Nick Cave and even Moby.
22 May. An evening around the Excelsior label with upcoming bands such as Do-the-Undo, El Pino & the Volunteers, Flux and Scram C Baby.
25 May. Diapasión, of the singer Fatima Miranda, is a musical performance with theatrical and poetic elements.
26 May. Francisco Lopez has created a unique sonic universe that seems to touch upon the outer regions of our perception.
More information: http://www.huisaandewerf.nl


Changing Soundscapes, a sound installation of Renate Zentschnig and Justin Bennett
A Barooni production
Changing Soundscapes is a sound art work by theatre maker Renate Zentschnig and sound artist Justin Bennett that deals with the changing sonic landscape in Leidsche Rijn, told by inhabitants in personal stories.
February through October, Information Center Leidsche Rijn, Utrecht.


Ensemble MAE
The Ensemble MAE has premiered her new programme New Narratives successfully at the Paradiso, Amsterdam recently. In the last couple of months, the MAE has also done performances and workshops in Budapest and Birmingham and the ensemble has recorded a CD by the work of the American pioneer Robert Ashley.
17 juni, Houtfestival, Haarlem. http://www.ensemble-mae.com/ and http://www.houtfestival.nl/


The Night of the Unexpected
On September 6, the Night of the Unexpected will take place again in Paradiso, Amsterdam. On November 16, the Night of the Unexpected will be the opening event of the well known Huddersfield Contemporary Music Festival in England with a programme of Dutch and English artists. Plans for some Nights of the Unexpected in Budapest are in the making.
More information: http://www.gaudeamus.nl/ en http://www.paradiso.nl/


Huddersfield Contemporary Music Festival
In the Huddersfield Contemporary Music Festival there'll be a considerable programme with Dutch artists, amongst them the Ensemble MAE, the Buffer Zone by Yannis Kyriakides and, as mentioned above, a new edition of the Night of the Unexpected.
more information: www.hcmf.co.uk/


Tesla festival
Also in November there'll be a festival in Tesla, Berlin, where quite a few Dutch and German composers, musicians and performers will be presenting their work. The festival focusses on upcoming artists with an experimental, conceptual language. Music, theatre, performance and visual arts seem to meet in their work. The use of technology plays an important role. A number of the Dutch artists have studied with Dick Raaijmakers. The work of this unique pioneer may have been a source of inspiration for many artists.
If you don't wish to receive more information, please return this email with 'unsubscibe' as subject.

--
---------------------------------
Barooni
Roland Spekle
P.o.box 12012
3501 AA Utrecht
The Netherlands
Tel: +31(0)20 6839262
Mobile: +31 (0)6 411 88 580
email: barooni@xs4all.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).