Stoffel Debuysere @ argos on Tue, 10 Apr 2007 12:08:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] THURSDAYS@ARGOS // CONCERT Nakamura, Schmickler, Bussmann, Chisholm // 19.04


THURSDAYS@ARGOS
CONCERT
Toshimaru Nakamura + Nicholas Bussmann
Marcus Schmickler + Hayden Chisholm

19.04.07 // 20:30
entry fee: 5 euro

Toshimaru Nakamura is part of the so-called Onkyo scene, a group of Japanese musicians who, as a reaction against the excess of image, sound and movement in ultramodern cities like Tokyo, have built up a minimalist sound world, typified by almost immobile purity and intense restraint. His work revolves around the “no-input mixing board” technique, creating electronic feedback by tying together the input and output of a mixing console. Berlin-based curator and musician Nicholas Bussman enjoyed training as a cellist, before he decided to explore the musical potential of electronics. Among other things he called into being Kapital Band 1, along with Martin Brandlmayr (Radian). Currently he prefers performing to recording and he explores unorthodox composition methods. Nakamura and Bussmann have been working together since 2004 as Alles3. The combination of their wide-ranging musical approaches brings about unexpected sound frictions.
(CD released on Kwan Yin records (Beijing))


The curriculum of Marcus Schmickler might be read as a survey of the influential Cologne music scene. His projects are as countless as they are varied: from krautrock-based psychedelica of Pol and the shoegazer pop of Pluramon, to the digital sound textures of Wabi Sabi and the orchestra (de)compositions of Param. The extensive list of collaborations includes such names as Kaffe Mathews, Peter Rehberg, Thomas Lehn, Thomas Brinkmann and John Tilbury. Schmickler always deals with the exploration of the outer limits of sound research and the integration of inert sound matter in new surroundings. One of the musicians he regularly works with is the saxophone player and composer from New Zealand Hayden Chisholm. Their common project 'Amazing Daze' explores and broadens the sound spectrum of the bagpipes and the Sho (Japanese mouth organ), which results in multilayered, massive drones.
(CD tbr on Häpna - april 2007)


NL

Toshimaru Nakamura maakt deel uit van de zogenaamde Onkyo scene, een groep Japanse muzikanten die, als reactie op het exces van beeld, geluid en beweging in ultramoderne steden als Tokyo, een minimalistische klankwereld hebben opgebouwd, gekenmerkt door haast bewegingloze puurheid en intense terughoudendheid. In zijn werk staat de “no-input mixing board” techniek centraal, waarbij elektronische feedback wordt gecreëerd door het connecteren van de input en output van een mengpaneel. De in Berlijn gebaseerde curator en muzikant Nicholas Bussman genoot een opleiding als cellist, vooraleer hij besloot om het muzikaal potentieel van electronica te verkennen. Hij riep ondermeer het project Kapital Band 1 in leven, samen met Martin Brandlmayr (Radian). Tegenwoordig verkiest hij performance boven registratie en exploreert hij onorthodoxe compositiemethodes. Nakamura en Bussmann werken sinds 2004 samen als Alles3. De combinatie van hun uiteenlopende muzikale benaderingen leidt tot onverwachte klankwrijvingen.

Het curriculum van Marcus Schmickler leest als een staalkaart van de invloedrijke Keulense muziekscène. Zijn projecten zijn even talloos als gevarieerd: van de op krautrock gebaseerde psychedelica van Pol en de shoegazer van Pluramon tot de digitale klanktexturen van Wabi Sabi en de orkestrale (de)composities van Param. De uitgebreide lijst van samenwerkingsverbanden vermeldt onder andere Kaffe Mathews, Peter Rehberg, Thomas Lehn, Thomas Brinkmann en John Tilbury. Het gaat Schmickler telkens om het aftasten van de grenzen van klankonderzoek en de integratie van inerte geluidsmaterie in nieuwe omgevingen. Een van de muzikanten waar hij geregeld mee samenwerkt is de uit Nieuw-Zeeland afkomstige saxophonist en componist Hayden Chisholm. Met hun gezamenlijk project Amazing Daze verkennen en verruimen ze het klankspectrum van de doedelzak en Sho (traditioneel Japans rietblaasinstrument), resulterend in veelgelaagde, massieve drones.


www.argosarts.org argos, centre for art & media Werfstraat 13 rue du Chantier B-1000 Brussels Belgium

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).