Geert Lovink on Fri, 13 Apr 2007 14:25:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Be(com)ing Dutch? Questioning Culture, Identity and Nation


ASCA Seminar: Be(com)ing Dutch? Questioning Culture, Identity and Nation
Georganiseerd en voorgezeten door Professor Deborah Cherry
18 april 2007, van 14.00-17.00 uur
Location: Gebouw B, room B 2.44, Nieuwe Achtergracht 166, Roeterseiland complex


Be[com]ing Dutch? Questioning Culture, Identity and Nation is een door de Mondriaan Stichting gefinancierd project van twee jaar. Het project is ontwikkeld door Charles Esche en Annie Fletcher, curatoren van het Van Abbe Museum. Het doel is om zowel binnen als buiten het museum opvattingen van culturele identiteit en nationaliteit te bevragen. Op 18 april zullen beide curatoren hun project presenteren en daarbij speciaal aandacht besteden aan culturele diversiteit, het behoren tot een gemeenschap in Nederland en in Europa, en de rol die musea daarbij kunnen spelen als publieke instellingen. Professor Dick Douwes, historicus gespecialiseerd in de Arabische wereld zal een respons verzorgen op de presentatie.

Iedereen is hartelijk welkom om de discussie bij te wonen en er aan mee te doen.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).