MediumGallery frontoffice on Thu, 19 Apr 2007 21:47:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] MediumGallery Groningen presents: Renske Vera de Kam & Heiner S. Behrends; ''A Matter of Taste''


Persbericht / Pressrelease (English text below)

van:    MediumGallery Groningenbetreft:
Expositie: Renske Vera de Kam & Heiner S. Behrends
Getiteld: ''Een kwestie van smaak.''

  * 27 april t/m 27mei
  * Opening: Vrijdag 27 april 20:00
  * Locatie: MediumGallery Groningen, menadostraat 37B


Deze onvergetelijke expositie vol hartstocht en zonder compassie is een ervaring die het glazuur van de tanden doet springen. Heiner S. Behrends en Renske Vera de Kam verbouwen het inmiddels wereldberoemde trappenhuis van de Medium Gallery tot luilekkerland. Of is het een suikerzoete nachtmerrie? En wie is toch die man met de zonnebril? Tijdens de opening is er voor elke bezoeker een speciale verassing en voor sommigen zelfs twee... !

Het vermaarde kunstenaarsduo Heiner S.Behrends en Renske Vera de Kam verrast
de wereld sinds tientallen jaren met hun weldoordachte edoch slordige
kunstuitingen. Moeiteloos overschrijden zij de grenzen tussen theater en
beeldende kunst, waarbij zij het experiment niet schuwen.
Zij realiseerden onder andere 'God is Rond', een intellectuele prestatie
waar zelfs Johan Cruijff trots op zou zijn en 'De Verveling Voorbij' de
meest verrassende en slechtst bezochte tentoonstelling van het jaar 2004! In
de Medium Gallery hopen zij deze traditie voort te kunnen zetten.

________________________________
Pressrelease

from: MediumGallery


concerns : Show by Renske Vera de Kam & Heiner S. Behrends Titled: ''A Matter of Taste ''

  * 27 april - 27mei
  * Opening: Friday 27th of april 20:00
  * Location: MediumGallery Groningen, menadostraat 37B

This memorable exhibition, vibrant with passion, but showing no compassion
is an experience that will crack the enamel off your teeth. Heiner S.
Behrends and Renske Vera de Kam remodel the world famous staircase of the
Medium Gallery into a land of plenty. Or is it a sugary sweet nightmare? And
who on earth is the man wearing sunglasses? During the opening there will be

a little surprise for everybody .. . and for some people even two!

The notorious artist duo Heiner S. Behrends and Renske Vera de Kam surprises
the world for decennia now with their wrought yet sloppy artworks.
Effortlessly they cross the borders between theatre and fine arts, without
shying away from experiment.
Amongst others, they realised 'God is Round', an intellectual achievement
that Johan Cruyff would be proud of and 'Beyond Boredom', the most
surprising and less visited exhibition of the year 2004! At the Medium
Gallery they hope to further that tradition.

--
MediumGallery
menadostraat 37b
Groningen
the Netherlands
--
office@mediumgallery.nl
+31(0)847139105 (Fax)
+31(0)643538893 (phone)
+31(0)638115717 (W.Sibum ) +31(0)642224661 ( D.D. de Wit)
--
openings hours: during opening & on appointment
more info:  www.mediumgallery.org
for map see: www.mediumgallery.nl/map.jpg
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).