Stoffel Debuysere @ argos on Tue, 24 Apr 2007 09:09:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ARGOS ARTIST FOCUS // Artur Zmijewski // 27.04.07 - 29.04.07


argos, centre for art & media

presents:ARTIST FOCUS

Artur Zmijewski

27.04.07 – 29.04.07
20:30


EN

Artur Zmijewski (1966) is among the most prominent figures of the current Polish art scene. Zmijewski works predominantly with video and photography. Observing human behaviour and unsettling any prevailing social and cultural consensus lie at the core of his documentary-style work. Unusual and surprising situations, usually provocatively induced by the artist himself, constitute the raw material for a body of work which blurs the divide between normal and abnormal, regulated and deregulated. In 80064, for instance, he renews the identification tattoo of an aged former prisoner of the Auschwitz concentration camp, or in Singing Lesson 2 deaf people interpret a cantata by Bach. The work of Zmijewski, in which sick people and the elderly, physically handicapped people, religious fanatics or naked soldiers take up a prominent position, the familiar is turned inside out. Because conventional ethics and morality are parenthesised in his work, since they do not lead to knowledge and insight, his work is perceived as controversial in some circles. . In itself this is not a bad thing. A conscience should be jolted every now and again. The three-day retrospective at Argos comprises a selection of Zmijewski's most important videos and it is rather exceptional, since his work is usually presented within the context of an exhibition. Internationally, Zmijewski has exhibited widely over the last years. He represented Poland in the last Venice Biennial, and will be presenting new work at Documenta 12 in Kassel this summer.

NL
Artur Zmijewski (1966) behoort tot een van de meest prominente figuren van de actuele Poolse kunstscène. Zmijewski werkt uitsluitend met video en fotografie. Het observeren van menselijk gedrag en het op losse schroeven zetten van wat geldt als maatschappelijke en culturele consensus vormen de kern van zijn qua structuur documentair aandoende werk. Ongewone en verrassende situaties, die de kunstenaar doorgaans zelf provocatief induceert, vormen de grondstof van een oeuvre dat de scheidslijn tussen normaal en abnormaal, geregeld en ontregeld doet vervagen. Zo vernieuwt hij in 80064 de identificatietatoeage van een bejaarde ex-gedetineerde van het vernietigingskamp Auschwitz of vertolken doven in Singing Lesson 2 een Bachcantate. Het werk van Zmijewski, waarin zieken en ouderen, fysisch gehandicapten, religieuze fanatici of naakte soldaten een prominente plaats hebben, keert het vertrouwde binnenste buiten. Dat conventionele ethiek en moraliteit tussen parenthese worden geplaatst omdat ze niet leiden tot kennis en inzicht, maakt zijn werk in sommige kringen controversieel. Op zich geen slechte zaak. Het geweten mag nu eenmaal af en toe geschopt worden. De driedaagse retrospectieve omvat een selectie van Zmijewski’s belangrijkste video's en is eerder uitzonderlijk omdat zijn oeuvre meestal wordt vertoond in tentoonstellingscontexten. Internationaal stelde Zmijewski de laatste jaren uitgebreid tentoon. Hij vertegenwoordigde Polen op de laatste Biënnale van Venetië en presenteert nieuw werk op Documenta 12 in Kassel.
www.argosarts.org
argos, centre for art & media
Werfstraat 13 rue du Chantier
B-1000 Brussels
Belgium______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).