Corline van Es on Fri, 27 Apr 2007 09:08:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] !3e ronde Digitale Pioniers open voor inzendingen


Digitale Pioniers is een stimuleringsregeling die financiele en
organisatorische ondersteuning geeft aan innovatieve internetinitiatieven
van kleinschalige maatschappelijke organisaties. Vanaf deze week is het
mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de 13e ronde van deze regeling. 

Het thema van de dertiende ronde is Samenwerken. Daarnaast kan op de
categorieën internationaal en mobiliteit worden ingezonden. De ronde sluit
op 22 juni 2007. Wie een aanvraag instuurt voor 8 juni kan gerichte feedback
krijgen. Hieronder een korte omschrijving van het thema en de overige
categorieen.

Samenwerken
Internet is niet alleen de aangewezen plek om informatie te vinden, maar ook
een plek om samen te werken. Met de opkomst van web 2.0 wordt het gebruikers
steeds makkelijker gemaakt ook daadwerkelijk iets te ondernemen met andere
gebruikers. Waar communities eerst voornamelijk dienden om elkaar te
ontmoeten op het internet en te praten met elkaar, ontstaan er nu
initiatieven waarbij via een website actie kan worden ondernomen. Een goed
voorbeeld hiervan is de Club van 100, waar gebruikers door middel van een
profiel hulp kunnen vragen en aanbieden. Niet alleen op individueel vlak kan
worden samengewerkt met anderen, ook kleine maatschappelijke organisaties
zouden hun krachten kunnen bundelen om efficiënter te kunnen werken. De
ontwikkeling van software kan ook bijdragen aan samenwerking op afstand,
zoals bijvoorbeeld binnen het hoger onderwijs door SURFgroepen. Naast
software dat ontwikkeld wordt om samenwerking via internet mogelijk te maken
is het internet ook de aangewezen plek om samen aan software te werken.

Internationaal
Onder deze categorie is het mogelijk een projectvoorstel in te dienen dat
ten doel heeft een van origine buitenlands initiatief, dat voldoet aan de
criteria van de Digitale Pioniers regeling, in Nederland te introduceren.
Met de keuze voor dit thema willen we het succes van internet initiatieven
die sociale innovatie bewerkstelligen vergroten.

Mobiliteit
Mensen zijn mobiele communicatieknooppunten geworden. Enkele jaren terug
ging het om het altijd bereikbaar zijn, tegenwoordig betekent het dat je
daarnaast kan participeren en bijvoorbeeld informatie kan uitwisselen via
YouTube of Bliin. Toch gaat het gebruik vaak niet verder dan het ontvangen
van het laatste nieuws, file-informatie de uitgaanskalender of het versturen
van een foto of mailtje. De mogelijkheden zijn oneindig en worden nog te
weinig ingezet in het maatschappelijke veld. Wij zijn op zoek naar projecten
die op een verrassende en innovatieve wijze lieten zien wat er allemaal
mogelijk is met Mobiliteit binnen het publieke domein op internet.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Digitale Pioniers:
www.digitalepioniers.nl. Onder het kopje Aanvraag vind je een uitgebreide
toelichting op de thema's en het aanvraagformulier.

Voor vragen kun je terecht bij Corline van Es, cvanes@kennisland.nl, Bellen
kan natuurlijk ook: 020 5756720.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).