Geert Lovink on Fri, 1 Jun 2007 11:40:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ScienceGuide - Twee premiers, één visie: Nederland en Finland


From: Pieter Gerrit Kroeger <pieter.gerrit.kroeger@scienceguide.nl>
Date: 1 June 2007 11:19:45 AM
Subject: Nieuwsflits ScienceGuide - Twee premiers, één visie: Nederland en Finland
 
Nieuwsflits ScienceGuide  -  Twee premiers, één visie: Nederland en Finland
  
Premier Jan Peter Balkenende en de Finse grondlegger van het Innovatieplatform en ‘Finse Model’, oud-premier Esko Aho, geven op ScienceGuide hun visie op de toekomst van de kennissector en het innovatiebeleid.
 
Balkenende kiest er nadrukkelijk voor om het Finse model van strategische keuzen voor de lange termijn vol te houden. De sleutelgebieden, de Kennisinvesteringsagenda en het accent op sociale innovatie uit de vorige kabinets– en IP-periode blijven kernpunten van beleid voor het nieuwe Innovatieplatform. Een verdere stimulans en uitdieping wil de premier geven aan de thema’s water, energie, zorg en onderwijs. Ook spreekt hij zich uit over kritische kanttekeningen uit de OESO-review op het HO-beleid. U leest zijn betoog op ScienceGuide.
 
Aho onderstreept in een uitvoerig vraaggesprek onder meer het belang van de regionale verankering van HO-instellingen als innovatie-impuls. Finland “pakt juist de centra van technologie en R&D in de regio’s rond de universiteiten op. Dat is voor ons een bewuste keuze, voor de diversiteit en profielen van kwaliteit van het HO en R&D in ons land. Ik geloof namelijk dat omvang as such voor het HO best belangrijk is, maar ook weer niet zo belangrijk. De beste universiteiten zijn vaak niet zo erg groot.”
 
Scherp is zijn analyse van wat Europa nog tekort komt en aan kansen laat liggen. “Geen geld? Er gaat tussen 2007 en 2013 €300 miljard naar de cohesie– en structuurfondsen van de EU. Daarvan gaat 6-7% naar kennis. Als we hier gezamenlijk 20% van zouden maken –1 van de 5 euro’s voor structuurversterking zou dan voor kennis zijn slechts– zou er direct sprake zijn van enorme, aanvullende investeringen over meerdere jaren in Europa op dit terrein.”
 
 
Redactie ScienceGuide
030-2905337

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).