Geert Lovink on Tue, 5 Jun 2007 14:54:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie


Lancering ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie
URL: http://www.iipcreate.nl/

Het ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie gaat de samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van content, technologie en beleving versterken. De doelstelling is om te komen tot een landelijk ecosysteem dat partijen in staat stelt om kennis te delen, nieuwe activiteiten te ontplooien en consortia te vormen.

Het ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie gaat de samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van content, technologie en beleving versterken. De doelstelling is om te komen tot een landelijk ecosysteem dat partijen in staat stelt om kennis te delen, nieuwe activiteiten te ontplooien en consortia te vormen.

Enkele voorbeelden van thema’s voor het ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie zijn gaming, social software, artificiële intelligentie, intelligent stage, personal heritage, crossmedia, wearables, ambient technologie, virtual worlds, interfaces.

Er zijn een aantal sterke regionale clusters gevormd rond productdesign (Eindhoven), gaming (Utrecht) en nieuwe media (Amsterdam). Door een nationaal platform op te richten kan synergie worden bewerkstelligd en kan de sector zich op internationaal concurrerend niveau verder ontwikkelen.

De volgende initiatieven zijn reeds gestart:

Center for Advanced Gaming and Simulation
Door de komst van het Center for Advanced Gaming and Simulation is een platform ontstaan voor onderzoekers en toepassers rond geavanceerde simulatie en gaming technologieën. AGS is dit jaar gestart met het onderzoeksprogramma GATE dat vanuit de FES middelen is gehonoreerd.


Consortium Creative Content & Technology
Met het vormen van het Consortium Creative Content & Technology is een grote stap gezet in het bijeen brengen van belangrijke nationale spelers op het gebied van ICT innovatie, Content en Creativiteit.


Mediagilde
Het Mediagilde komt voort uit een van de eerste acties van het Innovatie Platform in het kader van het sleutelgebied Creatieve Industrie. Het Mediagilde ondersteunt de ontwikkeling van creatief talent en ondernemerschap op het gebied van ICT en nieuwe media met als doel om meer innovatie naar de markt en de samenleving te brengen. Het Mediagilde is in september 2006 van start gegaan in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.


Creative Conversion Factory
De Creative Conversion Factory wordt een werkplaats voor de ontwikkeling van nieuwe creatieve mediaproducten. Daaruit voortkomende kansrijke prototypes kunnen buiten de Factory verder worden ontwikkeld tot marktrijpe producten. Daarnaast zal de Creative Conversion Factory een ontmoetingsplaats en bron van kennis zijn voor de creatieve industriesector in Eindhoven en daarbuiten.


Onderzoeksagenda:

22-23 Mei 2007: Lancering ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie tijdens ICT Deltacongres in Utrecht

20 Juni 2007: ‘Roadmapping’ -bijeenkomst over de meest relevante onderzoeksthema’s en belangrijkste knelpunten

Zomer 2007: Formeren werkgroepen rondom thema’s en ontwikkelen onderzoeksagenda’s

Najaar 2007: Aanbieden gezamenlijke onderzoeksagenda aan minister Plasterk en minister Van der Hoeven

De kerngroep is geformeerd door: Emile Aarts (Philips Research), Marleen Stikker (Waag Society), Mark Overmars (Universiteit Utrecht), Arnold Smeulders (Universiteit van Amsterdam), Geleyn Meijer (Logica CMG), Peter Apers (Universiteit Twente), Cathy Brickwood (Virtueel Platform), Andrew Bullen (Media Guild), Simon Jones (Universiteit van Amsterdam), Gerard van Oortmerssen (TNO ICT) en Emilie Randoe (Hogeschool van Amsterdam).

Een twintigtal bedrijven en organisaties hebben zich hier inmiddels bij aangesloten.

Geïnteresseerden in het ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie kunnen meer informatie verkrijgen, of zich aanmelden, via Eric van Pelt, ICT Regie (mail pelt@ictregie.nl`).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).