Johanneke van Marle on Wed, 13 Jun 2007 16:05:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] VGI ICT innovatieprijs


VGI ICT innovatieprijs
De Vereniging van Geschiedenis en Informatica (VGI) heeft het initiatief
genomen om jaarlijks een prijs uit te loven voor de meest vernieuwende
ICT-toepassing op het terrein van de geschiedenis. Deze prijs zal vanaf
2003 jaarlijks worden uitgereikt aan de maker(s) van een innovatieve
Nederlandse of Vlaamse toepassing waarin geschiedenis centraal staat.

De prijs is bedoeld om het gebruik van ICT binnen de historische
wetenschappen te bevorderen.

Bij innovaties van ICT-toepassingen op het terrein van de geschiedenis
valt te denken aan:

- innovatie in de manier waarop een bestaande doelgroep wordt bediend;
- innovatie in de manier waarop met een bestaande doelgroep wordt
gecommuniceerd;
- innovatie in de manier waarop een nieuwe doelgroep wordt aangeboord;
- nieuwe, geschiedwetenschappelijke, toepassingen die zijn bedacht voor
bestaand ICT gereedschap;
- nieuw ICT gereedschap dat is ontwikkeld ten dienste van historisch
onderzoek
Een deskundige jury zal drie toepassingen uitkiezen die naar de mening
van de jury tot de meest vernieuwende ICT-toepassingen van het jaar
gerekend kunnen worden. Deze drie zullen op een speciale studiedag van
de VGI, op vrijdag 22 september a.s., worden getoond. Aan het einde van
de studiedag zal de jury de winnaar bekend maken. De drie genomineerden
krijgen het recht om het speciale "VGI-innovatieprijs"-vignet te
gebruiken; voor de winnaar ligt een oorkonde klaar en wordt een
persbericht op ruime schaal verspreid.

De jury voor 2006 bestaat uit:

Onno Boonstra, (docent Culturele en Historische Informatiekunde van de
Faculteit Letteren KUN, voorzitter van de VGI) 
Marcel Ras, (bestuurslid communicatie VGI) 
Yola de Lusenet, (Edita-KNAW, kandidaat-voorzitter VGI) 
Bart de Nil, (beleidsmedewerker bij het Instituut voor Sociale
Geschiedenis Gent en bestuurslid van de VGI) 
Klaas Verwij (afdeling Geschiedenis Universiteit van Amsterdam en
redacteur nieuwe media van het Historisch Nieuwsblad) 
Wie een toepassing wil voordragen voor de VGI innovatieprijs 2006, kan
een email sturen naar de voorzitter van de jury: O.Boonstra@let.kun.nl.
De termijn voor de voordracht eindigt op 1 augustus 2006.

De winnaars van afgelopen jaren:
2003: het Gemeente-Archief Amsterdam (juryrapport)
2004: het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting (juryrapport)
2005: Literair Gent (juryrapport)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).