Geert Lovink on Thu, 21 Jun 2007 09:06:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Derde Cyclus: Artistiek Onderzoek na Bologna (Amsterdam, 10 en 11 oktober 2007)


Iedereen is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de tweedaagse conferentie:

De Derde Cyclus: Artistiek Onderzoek na Bologna
Een internationale conferentie over de derde cyclus in het hoger kunstonderwijs
Felix Meritis, Amsterdam, 10 en 11 oktober 2007


Opening: Doekle Terpstra, voorzitter HBO-raad
Forumdebat met Frits van Oostrom, president KNAW

Het kunstonderwijs in Nederland aan theater- en filmscholen, conservatoria, academies voor beeldende kunst en architectuur kent twee cycli: de bachelor- en de masteropleiding. Er is na de masteropleding geen ‘derde cyclus’ in het kunstonderwijs; niet in het hbo, niet aan de universiteiten; er is ook geen pendant van het kunstonderwijs aan de unversiteiten. Kunstgeschiedenis, musicologie en theaterwetenschappen gaan weliswaar over de kunsten, maar zijn niet – zoals het technisch, economisch of pedagogisch onderwijs – het equivalent van het kunstonderwijs. Een derde cyclus in de kunsten – die in veel buitenlanden gewoon is – ontbreekt. Daardoor krijgt talent niet de mogelijkheid om binnen het huis van het hoger onderwijs door te groeien en is de hoogste graad niet voor de kunstenaar-in-opleiding bereikbaar.
Het oogmerk van de conferentie is om te verkennen of, en zo ja hoe, een derde cyclus in het hoger kunstonderwijs in Nederland ingericht kan worden. Dit zal gebeuren in vergelijking tot wat in de ons omringende buitenlanden (Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Duitsland, Zwitserland, België) reeds aan voorzieningen bestaat.


Door velen is geconstateerd dat Nederland een achterstand heeft op het gebied van de participatie in het hoger onderwijs, in het bijzonder op master- en doctoraatsniveau. Inmiddels verkennen de Vereniging van Hogescholen (HBO-raad) en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) gezamenlijk op welke wijze de derde cyclus in Nederland versterkt kan worden. De conferentie wil een bijdrage leveren aan deze verkenning waar het de kunsten en het kunstonderwijs aangaat.

De meningen over de inrichting van een voorziening na de masteropleiding in de kunsten lopen uiteen: Hoe is de relatie tot de werkplaatsen en de fondsen? Heeft het een plaats binnen of buiten het huis van hoger onderwijs? Biedt het uitzicht op een graad, en is dat dan een PhD of een ‘professional doctorate’? Wat moet het kader voor accreditatie zijn? En ook over het soort (artistiek) onderzoek dat in een derde cyclus thuishoort bestaan verschillende opvattingen. De conferentie agendeert deze vragen en thema’s met plenaire presentaties en debatten en met gemodereerde werkgroepen.

De conferentie is een werkconferentie. Na inschrijving zal in september aan de deelnemers ter voorbereiding op de conferentie een reader worden toegezonden met achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen.

Het programma van de conferentie vindt u onderaan dit bericht.

De conferentie is een initiatief van het landelijk overleg van lectoren in het kunstonderwijs (LOK) en wordt georganiseerd door het lectoraat ‘ Kunsttheorie en onderzoek’ aan Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, in samenwerking met het lectoraat ‘Kunst en publieke ruimte’ aan de Gerrit Rietveld Academie, het lectoraat ‘Interactieve Media’ aan de Hogeschool van Amsterdam, en het lectoraat ‘Internationalisering en internationale beroepspraktijk’ aan de Hanzehogeschool Goningen.

Lokatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam

Voertaal 10 oktober: Engels, 11 oktober: Nederlands

Aanmelding en inschrijving: voor 1 september 2007, via de conferentiemanager: Evodie Koolstra, , assistent lectoren AHK. Zij is te bereiken op: e.koolstra@ahk.nl, tel: 020 5277707
U kunt zich ook aanmelden door op dit bericht te antwoorden


Kosten voor deelname: 50 euro (één of twee dagen, incl. lunches en borrels), te voldoen bij registratie aan het begin van de conferentiedagen.

--

“De derde cyclus: Artistiek onderzoek na Bologna”
Internationale conferentie over de derde cyclus in het hoger kunstonderwijs
Amsterdam 10 & 11 Oktober 2007


Woensdag 10 oktober (voertaal: Engels) 

9.30                Ontvangst

10.00              Officiële opening door Doekle Terpstra,

Voorzitter van de HBO-raad

10.15              Toelichting op het programma
                       Henk Borgdorff, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten


10.30              Presentaties over de derde cylcus in het hoger kunstonderwijs in Europa

- Jill Scott: Z-Node, Zürich
- Johan Haarberg: Research Fellowship in the Arts, Noorwegen

11.30              Pauze

12.00              Presentaties over de derde cyclus in het hoger kunstonderwijs in Europa

- Rachel Cooper, Lancaster University, Groot-Brittannië
- Toni Bernhart: Graduiertenschule, Universität der Künste, Berlijn, Duitsland


13.00              Lunch

14.00              Presentaties van lopende of afgeronde derde cyclus (PhD) projecten

- Caroline Hermans: choreografie
- Paul Craenen: experimentele muziek
- Sher Doruff: nieuwe media
- Alev Adil: beeldende kunst

16.00              Pauze

16.30              Forumdebat (moderator Henk Borgdorff)

- Frits van Oostrom, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
- Frans de Ruiter, Decaan van de Faculteit der Kunsten, Universiteit Leiden
- Deborah Cherry, Hoogleraar kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam
- Aukje Thomassen, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht 


17.30              Afsluiting en borrel

Donderdag 11 oktober (voertaal: Nederlands)

09.45              Ontvangst

10.15              Introductie

10.30              De derde cyclus in Nederland en Vlaanderen

- Yves Knockaert: IVOK (Instituut voor Onderzoek in de Kunsten, Associatie KU Leuven)
- Roemer van Toorn: Berlage Institute, Rotterdam (architectuur)


11.30              Pauze 

12.00              De derde cyclus in Nederland en Vlaanderen

- Frans de Ruiter: Faculteit der Kunsten, Universiteit Leiden
- Anne Nigten: The Patching Zone

13.00              Lunch

14.00              4 parallelle workshops

1. Inhoud en vorm van een derde cyclus in Nederland

2. De verhouding tot de werkplaatsen en andere postacademische voorzieningen

3. De verhouding tot de hniversiteiten en hun rol en betekenis

4. Wet- en regelgeving, geldstromen, accreditatie
 
16.00              Pauze

16.30              Plenaire discussie (moderator: Bart van Rosmalen)

17.30              Afsluiting, borrel & afscheid

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).