Henk Borgdorff on Thu, 21 Jun 2007 14:18:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Conferentie over de derde cyclus in het kunstonderwijs


[Het is mogelijk dat dit bericht u ook langs andere wegen bereikt. Daarvoor
onze excuses.

Indien u anderen kent die mogelijk geïnteresseerd zijn in het onderwerp,
wilt u hen dan op de conferentie attenderen?]

 

 

Beste ?,

 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de tweedaagse conferentie:

 

De Derde Cyclus: Artistiek Onderzoek na Bologna

Een internationale conferentie over de derde cyclus in het hoger
kunstonderwijs

Felix Meritis, Amsterdam, 10 en 11 oktober 2007

 

Opening: Doekle Terpstra, voorzitter HBO-raad

Forumdebat met Frits van Oostrom, president KNAW

 

Het kunstonderwijs in Nederland aan theater- en filmscholen, conservatoria,
academies voor beeldende kunst en architectuur kent twee cycli: de bachelor-
en de masteropleiding. Er is na de masteropleding geen ?derde cyclus? in het
kunstonderwijs; niet in het hbo, niet aan de universiteiten; er is ook geen
pendant van het kunstonderwijs aan de unversiteiten. Kunstgeschiedenis,
musicologie en theaterwetenschappen gaan weliswaar over de kunsten, maar
zijn niet ? zoals het technisch, economisch of pedagogisch onderwijs ? het
equivalent van het kunstonderwijs. Een derde cyclus in de kunsten ? die in
veel buitenlanden gewoon is ? ontbreekt. Daardoor krijgt talent niet de
mogelijkheid om binnen het huis van het hoger onderwijs door te groeien en
is de hoogste graad niet voor de kunstenaar-in-opleiding bereikbaar.

Het oogmerk van de conferentie is om te verkennen of, en zo ja hoe, een
derde cyclus in het hoger kunstonderwijs in Nederland ingericht kan worden.
Dit zal gebeuren in vergelijking tot wat in de ons omringende buitenlanden
(Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Duitsland, Zwitserland, België) reeds aan
voorzieningen bestaat.

 

Door velen is geconstateerd dat Nederland een achterstand heeft op het
gebied van de participatie in het hoger onderwijs, in het bijzonder op
master- en doctoraatsniveau. Inmiddels verkennen de Vereniging van
Hogescholen (HBO-raad) en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU) gezamenlijk op welke wijze de derde cyclus in
Nederland versterkt kan worden. De conferentie wil een bijdrage leveren aan
deze verkenning waar het de kunsten en het kunstonderwijs aangaat.

 

De meningen over de inrichting van een voorziening na de masteropleiding in
de kunsten lopen uiteen: Hoe is de relatie tot de werkplaatsen en de
fondsen? Heeft het een plaats binnen of buiten het huis van hoger onderwijs?
Biedt het uitzicht op een graad, en is dat dan een PhD of een ?professional
doctorate?? Wat moet het kader voor accreditatie zijn? En ook over het soort
(artistiek) onderzoek dat in een derde cyclus thuishoort bestaan
verschillende opvattingen. De conferentie agendeert deze vragen en thema?s
met plenaire presentaties en debatten en met gemodereerde werkgroepen.

 

De conferentie is een werkconferentie. Na inschrijving zal in september aan
de deelnemers ter voorbereiding op de conferentie een reader worden
toegezonden met achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen.

 

Het programma van de conferentie is als bijlage bij dit bericht opgenomen.

 

De conferentie is een initiatief van het landelijk overleg van lectoren in
het kunstonderwijs (LOK) en wordt georganiseerd door het lectoraat ?
Kunsttheorie en onderzoek? aan Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, in
samenwerking met het lectoraat ?Kunst en publieke ruimte? aan de Gerrit
Rietveld Academie, het lectoraat ?Interactieve Media? aan de Hogeschool van
Amsterdam, en het lectoraat ?Internationalisering en internationale
beroepspraktijk? aan de Hanzehogeschool Goningen.

 

Lokatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam

 

Voertaal 10 oktober: Engels, 11 oktober: Nederlands

 

Aanmelding en inschrijving: voor 1 september 2007, via de
conferentiemanager: Evodie Koolstra, , assistent lectoren AHK. Zij is te
bereiken op: e.koolstra@ahk.nl, tel: 020 5277707

U kunt zich ook aanmelden door op dit bericht te antwoorden

 

Kosten voor deelname: 50 euro (één of twee dagen, incl. lunches en borrels),
te voldoen bij registratie aan het begin van de conferentiedagen.

 Henk Borgdorff
Amsterdam School of the Arts
http://www.ahk.nl

Jodenbreestraat 3, Amsterdam. PO Box 15079, 1001 MB Amsterdam. tel +31 (0)20
527 7805, fax +31 (0)20 527 7712

h.borgdorff@ahk.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).