Marja Oosterman on Mon, 25 Jun 2007 15:18:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] "Open debat op internet een illusie"


Wat heerlijk Alle,
dat jij nog een intensieve gebruiker blijkt te zijn van usenet.
Het is voor mij al tijden geleden dat ik nog een newsgroepeditor gebruikte,
dus puzzel ik nu of er een andere manier is om de groep te vinden, want een interessante discussie begrijp ik.
Maar die we ook hier misschien nog eens dunnetjes over kunnen doen?


Ik ben overigens van mening dat de integriteit van deelnemers aan een discussie via welke technische faciliteit ook, al snel blijkt uit hoe ze met tekst quoten omgaan.
En je merkt al snel of er wezenlijke aandacht is, een echte poging te begrijpen wat je schrijft.
Wat o.a. kan blijken uit open communiceren, zodat ook openlijk gesteld kan worden dat je iets niet begrijpt of dat je uit een reactie merkt dat wat je poneerde niet goed begrepen is en dat dat dus aan je zelf kan liggen en je een poging doet het beter uit te leggen.
Van die dingen.
Oftwel:
goede communicatie, digitaal of irl hangt steevast af van de bereidheid om echt in communicatie met de ander(en) te gaan.
Dan zijn zaken als 'oordelen' en 'mening deponeren', imho steevast zaken die getuigen van een lager bewustzijn en daarmee gepaard gaand helaas ook vaker minder open en bruggen makende communicatie.
Wie zichzelf niet kent, kan ook een ander niet goed kennen.


Wie niet zelf bereid is tot openheid zal dat ook minder snel ontmoeten.

Deze reactie van jou moet ik op een ander moment nog eens echt goed lezen overigens.

H.groet,

Marja

At 14:57 25-6-2007, you wrote:
2. (Alle) Alle maakt de leden van de mailinglist Nettime opmerkzaam op de
discussie die hij al een tijd voert via nl.internet.usenet. Inzet van deze
discussie is een protocol, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de
oplossingsrichting die Tamara voorstelt: laat zien dat de argumenten van je
gesprekspartner tot je doordringen. Richt je in persoon tot je gesprekspartner.
1. (Alle) Geert legt ons een artikel uit het Parool voor. Het is een recensie
van het proefschrift van Tamara Witschge c.q. een interview met Tamara. Het
onderwerp is de democratische kwaliteit van het debat via Internet.


Quoting Marja Oosterman  <marja@nopapers.nl>:


Eh Alle,

Begrijp ik iets verkeerd/niet?
Met het selectief quoten in digitale gesprekken laat je toch steeds zien waar je op reageert?


Misschien kun je me uitleggen hoe je je visueel/technisch voorstelt dat zo'n 'quotebrug' werkt?

Benieuwd,

Marja

3. (Alle) Marja Oosterman vraagt wat het verschil is tussen selectief quoten en
de 'quootbrug' die Alle voorstelt.


Marja,

Ik laat je met deze reactie op je vraag zien wat het verschil is. Zoals je ziet
heb ik niet selectief gequoot, maar integraal. Nu was je tekst redelijk
overzichtelijk, maar ik stel me voor dat in de quoot-plus methode ook langere
teksten integraal worden meegenomen.


Een probleem met selectief quoten is dat er altijd ergens een knip gelegd moet
worden. Waar de knip precies gelegd wordt is nogal kritisch. Ook laat men zich
bij het bepalen of en hoe men reageert makkelijk leiden door emoties,
makkelijker in ieder geval dan wanneer men gevraagd wordt te formuleren waarop
men meent te reageren.

Met het gebruik van het woord 'meent' in de vorige alinea, introduceer ik een
inzicht dat stamt uit de filosofische stroming die men duidt als
'hermeneutiek'. Hans Georg Gadamer is daar de grootste coryfee van. Hij
ontleent dit inzicht aan hoe we met bijbelse, historische en juridische teksten
omgaan. Maar ik meen dat het ook van toepassing is op de teksten die wij elkaar
via internet voorleggen. Als men een dergelijke tekst leest, brengt men het
binnen in de eigen horizon. De tekst krijgt daarmee een unieke positie. Anders
gezegd: iedereen begrijpt elke tekst weer anders.


Ik ben het vanuit dit inzicht niet met je eens dat je door een goede quoot, laat
zien waar je op reageert. Die stelling gaat alleen op als iedereen die tekst op
dezelfde manier leest. En dat is niet het geval, dat kan niet het geval zijn.


Vaak zullen de verschillen in begrijpen van een tekst onder de drempel blijven,
waarop dergelijke verschillen het gesprek negatief beinvloeden. We delen vaak
genoeg met elkaar om dat te voorkomen, of ons onderwerp van gesprek is concreet
genoeg.


Maar te vaak ook leidt het verwaarlozen van dit aspect tot misverstand, tot het
mislukken van de poging in gesprek te komen. Ik denk met name wanneer met een
gesprek met elkaar wil dat democratisch relevant is. In een dergelijk gesprek
ontmoet men elkaar juist vanwege de verschillen, meen ik te mogen stellen.


Als je de quoot-plus methode verder zou willen hanteren, dan schrijf je
hieronder, kort en krachtig wat bovenstaande je doet. Je maakt daarbij een
selectie van wat voor jou en volgens jou voor ons gesprek en voor mij, relevant
is. Het kan zijn dat de quoot-plus methode je nog niet duidelijk is of dat je
het zelf wel duidelijker is, maar wil je me steunen in mijn poging het protocol
van de grond te krijgen. Dan vraag je verder naar dat protocol. Misschien vind
je mijn opmerking over Gadamer boeiend, of meen je me te betrappen op een
onjuist begrip van wat deze filosoof beweerd heeft en zou jij liever dat verder
met mij uit willen diepen. Dan vraag je daar naar.


Wat niet zal werken - volgens mij - is dat je beide voortgangen kiest of nog een
aantal daarnaast. Ons gesprek zal dan aan diepgang verliezen als ik op alle je
voortzettingen inga. Het zal mij (en jou) boven het hoofd groeien. En daarmee
treedt een ander verschil met selectief quoten aan het daglicht, tenminste in
hoe men dat te vaak doet. Men reageert meervoudig op een posting, waardoor het
gesprek onbeheersbaar uitdijdt.


Ook ik ben benieuwd naar jouw reactie, en  die van anderen.

Alle______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).


"Life is always good for a peacemaker"

DiZijn die je bent
www.dizijn.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).