Jos Horikx on Mon, 1 Oct 2007 21:29:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Laura: De kennis van Wikipedia


At 20:48 1-10-2007 +0200, Geert Lovink wrote:

[uit de duim gezogen lemma op wikipedia]

>Oke, het is waar dat deze plantensoort volledig verzonnen is, maar dat 
>weet ik, hoe kan Erik1980 dit zo zeker weten? Juist, door Google te 
>raadplegen. Google wordt hierbij dus als enige bron van kennis 
>gebruikt. 

Dat "dus" klopt niet.

Wat er had moeten staan was: Google wordt geacht _voldoende_
informatie aan te leveren voor het bestaan van het ding.

>De vraag waarover na gedacht kan worden: Hoe betrouwbaar is 
>Wikipedia als informatie alleen wordt gecheckt op aanwezigheid 
>binnen Google?

Iedereen die informatie aanlevert kan (en mag en moet) weten
dat het noodzakelijk is dat hij zijn bronnen vermeldt als daar 
behoefte aan zou kunnen zijn. 

(extra) Regeltjes zijn daarvoor niet nodig, da's gewoon een
kwestie van gezond verstand.


JH

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).