ajaco c/o bid on Tue, 2 Oct 2007 16:18:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia


Interessant, tot op zekere, beperkte hoogte, laagte zou ik eerder willen
zeggen.

Kennis en beeld zijn dermate strijdig dat elke analogie mank loopt in de
poging beiden onder een gemeenschappelijke noemer te vangen.

De dominantie van de beeldcultuur is mede daardoor een teken van het
verval van toegang tot kennis, om met Thoth te spreken: "waartoe het
schrift aan de mensen geven , zij zullen immers daardoor vergeten wat ze
voordien onthielden".

Deze 'kennis' staat misschien wel , misschien niet, in een of andere
database op het internet , echter zij werd duizenden jaren geleden wel
opgetekend in een egyptisch geschrift.

Ontsluiting van kennisdragers dient slechts een doel, de werkelijkheid
beter te belichten. Metagegevens , gegevens over gegevens dus, zijn een
soort professionele ruis die de werkelijkheid pogen te verdoezelen.

Andreas Jacobs - Archivaris


> Interessante discussie. Wiki-bashing is voor mij niet zo spannend. Ik
> zie het als een onvolkomen kennismachine, maar hetzelfde geld voor
> traditionele encyclopedieën en andere bronnen van kennis. Voor
> mijzelf kan ik alleen maar vaststellen dat een immense hoeveelheid,
> in min of meerdere mate betrouwbare informatie tot mij komt. Vaak is
> dat het beste wat ik heb, hoe spijtig je dat ook mag vinden.
>
> Wat ik interessanter vindt, is dat er een nieuw soort kennis
> ontstaat. Deze kennis is meer meta kennis, op zich geen nieuw concept
> maar vandaag de dag wel verder gepopulariseerd dan ooit tevoren. Mijn
> kennis van de postmoderne filosofen bijvoorbeeld hangt van wikipedia-
> lemma's aan elkaar, maar hoe erg is dat? Als non-academicus ben ik
> eigenlijk best wel blij toegang te hebben tot zoveel materiaal. Als
> ontwerper houdt ik mij primair bezig met beeld en in die context is
> het al helemaal glibberig om met kennis en betekenis om te gaan. Want
> als je kennis van de wereld van wikipedia-lemma's aaneen hangt, dan
> wordt tekstuele kennis een beeld voor mijn geestesoog. Wat gebeurt er
> als ik er vervolgens als beeldmaker mee aan de gang ga?
>
> In het boek "Fahrenheit 451" (1953) van Ray Bradbury wordt een
> toekomstbeeld geschetst waarin informatie alleen nog maar zal bestaan
> uit compendiums van compendiums van compendiums. Informatie wordt er
> stelselmatig vernietigd om mensen niet in onzekerheid te brengen over
> de dualiteit van het leven:
>
> "If you don't want a man unhappy politically, don't give him two
> sides to a question to worry him; give him one. Better yet, give him
> none. Let him forget there is such a thing as war."
>
> Als je dit boek leest als een waarschuwing tegen het verval van de
> literaire cultuur, dan zul je behoorlijk pessimistisch over deze tijd
> zijn. Beeld reproduceert zichzelf op een volstrekt andere wijze
> (sneller, associatiever, emotioneler etc.) dan traditionele, op tekst
> gebaseerde kennis. Nu kennis steeds verder esthetiseert moeten we
> onszelf misschien afvragen wáár de kennis is, in plaats van wát de
> kennis is. Om naar analogie van Sloterdijk te spreken. Heb ik even
> opgezocht op Wikipedia.
>
>
>     Hendrikjan Grievink
>     www.hendrikjangrievink.web-log.nl
>
>
>
>
>
>     Hendrikjan Grievink
>     www.hendrikjangrievink.web-log.nl
>
>
>
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).