Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam on Fri, 4 Apr 2008 02:08:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] Fwd: 44: Cohen antwoordt, Google Video weigert Wilders en afgelopen zondag op de steen
Inhoud:

1. Cohen naar aanleiding van Spreeksteen-petitie
2. Op de Spreeksteen over 'de diapresentatie' van Wilders
3. Interview met Wilders mag niet op Google Video


1. Cohen naar aanleiding van Spreeksteen-petitie

Cohen heeft schriftelijk antwoord gegeven op de vragen van
gemeenteraadslid Eric van der Burg naar aanleiding van de door
stichting Spreeksteen bij de gemeente Amsterdam aangeboden petitie
van vorig jaar.

Ruim een jaar na de overhandiging. Het antwoord is niet een antwoord
op de petitie maar op vragen die daarover gesteld werden van der Burg
in de gemeenteraad van.

En het antwoord luid volgens webmaster Reinder Rustema van
petities.nl op
http://petities.nl/index.php?go=content&menu=news&content_id=177

"Burgemeester Cohen heeft een schriftelijk antwoord gegeven op de
<http://spreeksteen.petities.nl/>Spreeksteen-petitie die hem 9
maanden eerder was overhandigd. De petitie riep de gemeente op om de
vrijheid van meningsuiting in de openbare ruimte te beschermen. De
petitie was op 31 mei 2007 overhandigd en kreeg aanvankelijk geen
reactie, totdat <http://www.ericvanderburg.nl/weblog/1403.htm>VVD
raadslid Eric van der Burg er op 18 september 2007 vragen over stelde.

Vorige maand, op 28 februari 2008, volgde er een schriftelijk
antwoord, te vinden via het Amsterdamse bestuursinformatie-systeem
als een PDF-document van drie pagina's.

<http://www.bestuursinformatie.amsterdam.asp4all.nl/ bestuursinformatie/jsp/main.jsp> <http://biodata.asp4all.nl/andreas/ 2008/09012f97803408c7/09012f97803408c7.pdf>

In het antwoord schrijft Cohen dat er zo min mogelijk ingegrepen moet
worden in debatten in de openbare ruimte. Bij het handhaven van de
openbare orde moet het begrip 'ongestoord verloop' geen nauwe
invulling krijgen, dat is niet goed voor het politieke debat. De
veiligheid van personen staat voorop bij het politie-optreden. Niet
alleen van de spreker, maar ook van omstanders. In het geval van een
spreekkoor hoeft er niet ingegrepen te worden; die is immers geen
bedreiging voor de veiligheid van een persoon.

Kortom, de politie zal een spreekkoor toestaan: "Soms overschreeuwen
anderen de spreker omdat ze het niet met de spreker eens zijn maar
dat is, hoe onfatsoenlijk en ongewenst ook, het gevolg van die vrije
toegang tot het debat.""

Tot zover het antwoord. Hoe dit te interpreteren?

Het is op zijn minst een antwoord, maar niet bevredigend, want Cohen:
1) gaat niet in op het verzoek van de petitie
2) verzint zelf een nieuwe vraag
3) beantwoordt die zo dat het net lijkt als of het niet van belang is
dat enkele vaste groepen mensen in de stad door middel van politiek
geweld de debatagenda kan bepalen.

De zwarthemden zeggen dat ook zelf. Ze vinden het een goede traditie
"om het park vrij te houden van facisten." Zie onder andere
http://www.youtube.com/watch?v=WY5sXNWyOVk#GU5U2spHI_4

Cohen vind het vast een goed idee om zijn nuance van deze daden en
voornemens eens uit te komen leggen op de Spreeksteen? Hij is bij
deze, samen met de zwarthemden, van harte uitgenodigd.

Ik denk niet dat het een goed idee is om andersdenkenden te storen in
hun deelname aan debat. Het is niet goed om het spreken in het
openbaar door demonstraties, kabaal, dreiging met geweld, intimidatie
te verhinderen. Dat is ook nog eens veelal door uitkeringen
gesubsidieerd. Dit laatste is niet inhoudelijk van belang, maar laat
wel zien hoe deze mensen uberhaupt in staat zijn om al hun tijd te
verdoen met deze democratie ondermijnende activiteiten. Debat en
spreken verhinderen is geen 'goede gewoonte'. Het is anti-democratisch
en anti-vrijheid. Doe mee met het debat.


2. Op de Spreeksteen over de diapresentatie van Wilders

Althans het was de bedoeling om over 'Fitna' te praten. Twee sprekers
zegden af om veiligheidsredenen of anderszins. Een derde kwam niet
opdagen, was onbereikbaar en liet niks meer van zich horen. De enige
die nooit klaagt en er altijd is met een banaan, een felle speech en
tegendraads geluid, was Michiel Mans.

Verder regende het, was er weinig tot geen publiek daardoor en
stonden er ettelijke journalisten en fotografen van Parool, Metro en
anderen te kleumen in de kou omdat ze dachten dat Wilders zelf zou
komen.

De bedoeling van de middag was met verschillende stemmen over de film
te laten debatteren, van moslim tot mede-filmmaker eventueel. Deze
poging wordt herhaald tot het lukt.


3. Interview met Wilders mag niet op Google Video

Het betreft een interview dat al van achter naar voren en weer terug
is uitgezonden op Het Gesprek, SALTO en allerlei websites:

<http://www.spreeksteen.tv/cms_legacy/archive.php? video=617e85f6b3dd847c75ed1a037909871a&list=item>

De verklarende tekst van Google Video over de weigering en de criteria:

------------------------------------------------------------------------ --------------------
From: video-support@google.com

Hallo,

Uw video "Interview met / with Wilders" is geweigerd omdat deze niet
voldoet aan ons programmabeleid.

De ingezonden video's worden van tevoren gecontroleerd om ervoor te
zorgen dat ze voldoen aan onze richtlijnen. Wanneer video's niet
hieraan voldoen, worden ze afgekeurd. Een overzicht van onze
richtlijnen vindt u op:

<http://video.google.com/support/bin/answer.py? answer=27737&topic=1490&hl=nl>

Zorg ervoor dat u over alle benodigde gebruiksrechten beschikt voor
de inhoud die u naar Google wilt verzenden. Ga voor meer informatie
over de intellectuele-eigendomsrechten en het programma naar:
<http://video.google.com/support/bin/topic.py?topic=10918&hl=nl>

Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Het Google Video-team
------------------------------------------------------------------------ --------------------

De criteria:
------------------------------------------------------------------------ --------------------
illegale inhoud
inbreuk op de privacy
pornografie of obscene inhoud
haat of aanzetten tot geweld
grafische voorstellingen van geweld of andere handelingen die
ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
onjuiste of overbodige metagegevens (spam)
schending van auteursrechten.
------------------------------------------------------------------------ --------------------

Aangezien het om een gewoon interview gaat zijn geen van deze
criteria van toepassing. Google kan uiteraard zonder opgaaf van reden
een video weigeren, maar niet op basis van criteria die niet van
toepassing zijn.

Vermoedelijk heeft iemand een klacht ingediend om te verhinderen dat
het interview vertoond wordt. Klachten worden door Google en sommige
andere providers altijd gehonoreerd op voorhand. Voor het gemak wordt
de bewijslast niet bij de klager geplaatst, maar bij de de
aangeklaagde. Wel zo makkelijk voor de klager en voor Google. Jammer
voor de informatie- en persvrijheid op Google Video.

Nu kunt u natuurlijk zonder problemen dit evenwichtige interview met het
zwarte schaap van Nederland zonder problemen bekijken op:

<http://www.spreeksteen.tv/cms_legacy/archive.php? video=617e85f6b3dd847c75ed1a037909871a&list=item>

Maar google video geeft grotere spreidingsmogelijkheden natuurlijk.
Met vrijheidslievende groet,

Spreeksteen
www.spreeksteen.nl
www.spreeksteen.tv

_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list
Nieuwsbriefspreeksteen@lists.opendomein.nl
https://service.opendomein.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).