ravage on Sat, 5 Apr 2008 14:38:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [comment] De Leugen Regeert


De leugen regeert

De Tweede Kamer ging tijdens het debat over de Koranfilm Fitna massaal 
in de aanval op Geert Wilders en diens partij PVV. Een partijtje stoom 
afblazen. Terwijl het kabinet in deze kwestie de afgelopen maanden 
voor de meeste ophef heeft gezorgd. Een vrij wel zeker gefingeerd 
verslag werd erbij gehaald om Wilders de nek om te draaien. Tevergeefs.

Politici zijn huichelaars. Liegen is hen op het lijf geschreven, met 
name als ze de touwtjes in handen te hebben. Mensen die al jarenlang 
in de politiek zitten, en alles van nabij zien gebeuren, weten dit het 
beste. Zo komen partijen hun verkiezingsbeloftes zelden na. Op zich al 
reden genoeg om niet te gaan stemmen. De meeste leugens en corruptie 
echter komen nooit naar buiten, maar wat zich wél aan ons openbaart, 
spreekt boekdelen.

Zoals het strafbare gedrag van voormalig minister-president Den Uyl 
die cruciale brieven en rapporten over prins Bernhard achter hield om 
de monarchie te redden. Of neem de Greet Hofmans-affaire , een 
parlementaire en journalistieke beerput die zijn weerga niet kent en 
waar voormalig minister-president 'vadertje' Willem Drees (PvdA) de 
regie in had. Nee hoor, het kabinet liegt nooit.
Leugens

Van meer recente datum zijn de valse voorwendselen waarmee het kabinet 
Balkenende I ons land in 2003 de oorlog met Irak binnen sleepte. Het 
onderzoek hiernaar wordt geblokkeerd door het huidige kabinet, want 
dat zou wel eens hun ondergang kunnen betekenen. De Tweede Kamer is 
ook verkeerd geïnformeerd over de affaire rond de onkostenvergoeding 
van oud-minister Eveline Herfkens (PvdA), minister Donner (CDA) 
vervalste zijn eigen notulen inzake ontslagrecht, klokkenluider Fred 
Spijkers werd erbij gelapt, Verdonk jokte over de Schipholbrand, etc.

Het is dan ook een gotspe om te zien dat tijdens en na het 
'Fitna-debat' politici en met name 'vakbekwame' journalisten (denk met 
name aan verslaggevers van Journaal en Den Haag Vandaag) zonder 
blikken of blozen hun vertrouwen uitspraken in de geloofwaardigheid 
van het huidige kabinet. Dit naar aanleiding van de uit de hoge hoed 
getoverde 'notulen' van een eerder onderhoud tussen Wilders en de 
kabinetsleden Ter Horst (BZ), Ballin (Justitie) en een 
vertegenwoordiger van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding 
(NCTb).

lees verder:
 http://www.ravagedigitaal.org/2008/leugen/artikel.php______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).