Eric Kluitenberg on Sun, 6 Apr 2008 14:39:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Boekpresentatie Delusive Spaces - Essays on Culture, Media and Technology - nu om 17.30 uur (!) in De Balie, Amsterdam.


geachte nettime-nl'ers,

Op deze lijst was de presentatie van mijn essay-boek Delusive Spaces 
al eens aangekondigd (info below). Echter op verzoek van het Virtueel 
Platform en vanwege overlap met de Cultuur 3.0 bijeenkomst in Club 11 
hebben we besloten deze iets op te schuiven en om 17.30 uur te laten 
beginnen - tot ongeveer 19.00 uur.

Wees welkom, er wordt voor een bubbelwijntje gezorgd.

vriendelijke groet,
Eric

-------------

Boekpresentatie: Eric Kluitenberg, Delusive Spaces. Essays on Culture, 
Media and Technology, Rotterdam/Amsterdam: Nai Pubishers en Institute 
of Network Cultures, 2008.

Datum en tijd: dinsdag 8 april 2008 om 17.30 uur
Locatie: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
De toegang is gratis.

Vanaf deze week ligt het boek 'Delusive Spaces' in de winkels, een 
verzameling essays van Eric Kluitenberg over cultuur, media en 
technologie.

Het open terrein van de nieuwe media wordt in hoog tempo gesloten. 
Toenemende (overheids-) controle, juridische regulering en 
concentratie in de markt hebben een eind gemaakt aan de mythe van de 
open en vrije netwerken. In Delusive Spaces zoekt Eric Kluitenberg 
naar een kritische positie die desondanks een utopisch potentieel 
herkent in de ontluikende media culturen. Het boek verkent de 
archeologie van 'de Machine' en bespreekt de diverse metaforen en 
methoden die worden gehanteerd om over technologie te spreken. 
Terugkerend naar de actualiteit verkent het boek vervolgens de cultuur 
van nieuwe media in een tijd waarin politieke instituties fundamenteel 
ter discussie staan. Het boek sluit af met een serie essays over 
kunst, technologie en het onrepresenteerbare. Zonder zich te laten 
misleiden door de mythes van vrijheid en 'het nieuwe' laat het boek op 
provocatieve wijze zien hoe een nieuwe verhouding tot de utopische 
dimensie van technologie kan worden ontwikkeld.

De publicatie wordt op dinsdag 8 april 2008 gepresenteerd in De Balie 
te Amsterdam.

Programma (aanvang 16u):
- Inleiding door Chris Keulemans, schrijver en journalist en voormalig 
directeur van De Balie.
- Vraaggesprek met auteur Eric Kluitenberg, onfhankelijk 
mediatheoreticus en als hoofd Media verbonden aan De Balie.
Bij de presentatie is uiteraard gelegenheid voor pers en andere 
geïnteresseerden om vragen te stellen.

Delusive Spaces wordt uitgegeven door Institute of Network Cultures en 
NAi Uitgevers Rotterdam, en is gerealiseerd met steun van het Fonds 
BKVB en de Mondriaan Stichting.

Pers:
Voor de aanvraag van recensie-exemplaren, nadere informatie en 
beeldmateriaal kunt u zich wenden tot Esmeralda Eggen, PR & Marketing, 
tel 010-2010132 of e-mail eeggen@naipublishers.nl. Van uw recensie 
ontvangen we graag een kopie.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).