ps on Mon, 7 Apr 2008 16:33:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] (geen onderwerp)


De reactie van Richard Reekers op het interview met Andrew Keen gaat voorbij aan
de meeste argumenten van Keen en plaatst hier een aantal niet overtuigende
opmerkingen tegenover.

?Mijn grootste kritiek op Keen betreft zijn ?gemis aan autoriteit? wat de
onderwerpen betreft. Niet alleen zijn de zogenaamde deskundigen ook online, ook
aan hun status valt te tornen zo leert de geschiedenis. Neem de toenmalige
grootste deskundige in de fysica over de kwantummechanica:?Gott wurfelt
nicht*?. Einstein had ongelijk.?
Dit is natuurlijk niet zo'n handig voorbeeld: welke menigte heeft ooit iets
zinnigs over quantummechanica geschreven?

Reekers tracht de kritiek te weerleggen door allereerst te stellen dat de
experts ook online zijn. Buiten de vraag of dit klopt, zijn zij toch niet meer
nodig in web 2.0, immers, de menigte heeft de waarheid in pacht, de massa is
wijs.

?Mensen die dieper in een onderwerp duiken, leren het kaf van het koren te
scheiden. (..) Wie zich die moeite niet getroost komt niet verder dan
borrelpraatniveau.?  Het probleem waar Keen op doelt gaat juist over zijn
verwachting dat web 2.0 ervoor zal zorgen dat mensen (nog) minder snel diep in
zullen gaan op een onderwerp omdat zij hierin niet meer geinteresseerd zijn en
er bijna alleen nog maar oppervlakkige informatie te vinden is. Een belangrijke
opmerking betrof de verwachting dat media zullen worden gesplitst in
oppervlakkige gratis media, en dure, kwaliteitsmedia. NRC versus Spits en
Metro. Zelf zie ik wel een relatie tussen de opkomst van deze gratis media, de
opkomst van het internet en de populistische golf in de Nederlandse (en
Europese) politiek. Het is interessant of het De Pers lukt om te overleven.

+ ?Bovendien? met welk ander medium dan het Web 2.0 kan het klootjesvolluk
anders druk uitoefenen om bijvoorbeeld de Nederlandse rol tijdens de inval in
Irak verder te onderzoeken? Of die de Amerikanen mobiliseert om nu eindelijk
eens de 9/11-gebeurtenissen onafhankelijk op een rij te zetten? De officiële
lezingen - opgesteld door deskundigen en omlijst met een keur aan protocol -
bevredigen niet.?
Vooropgesteld, de menigte kan sommige taken heel goed. Denk hierbij aan het
inschatten van de hoeveelheid balletjes in een hele grote kom  tijdens een
kermis. Andere zaken kan de menigte veel minder of helemaal niet. Bijvoorbeeld,
wel geïnformeerde beslissingen nemen over gecompliceerde onderwerpen. Reekers
verwacht bijvoorbeeld veel van de massa als het aankomt op de oorlog in Irak.
Maar daar zijn de deskundigen het volgens mij al langere tijd over eens: het
was een vooropgezet plan, we zijn voorgelogen, en, het was zeer slecht
voorbereid en welhaast nog slechter uitgevoerd. Hier is geen massa aan te pas
gekomen. En wat betreft het ontbreken van een discussie over de rol van de
Nederlandse politiek: is dit een beperking van ons politieke systeem, de
burgers, de media of de deskundigen? Wellicht alle genoemde groepen, maar
allereerst de politiek en de kiezers zou ik denken. Dit gaat in ieder geval
niet om kennisvergaring, maar om het uitoefenen van politieke druk.

De echte wijsheid van massa leert men inderdaad kennen als het erom spant, het
is leuk om te weten hoeveel balletjes erin een glazen bol gaan, maar wat doet
een massa in geval van crisis? Hoe vormt de massa haar mening over een
dergelijk kritisch onderwerp? Afgaande op het Amerikaanse volk, blijkt de massa
de wijsheid zeker niet in pacht te hebben gehad. Het duurde zeker twee jaar voor
het in de VS überhaupt mogelijk was om kritiek te leveren zonder voor verrader
te worden uitgemaakt (?unpatriotic?). Leve de massa! En de kwaadwillenden
die haar ophitsen. Dit is natuurlijk niet de schuld van web 2.0, dit is een
historisch gegeven, en ook deskundigen zitten vaak fout. Wel leert dit ons
juist voorzichtig te zijn ten aanzien van de rol van de massa altijd een
behoorlijke dosis scepsis te betrachten.

Hoe doorzichtig en accountable is web 2.0? Ondanks de user input zijn het vaak
commerciële bedrijven, of anders, hierarchisch geleide organisaties. Hoe
zullen zij reageren op verzoeken omtrent aanpassingen, discussiebeperkingen,
overdracht van gegevens? Of laten zij zich nu al primair leiden door inkomsten
in plaats van kennis?

Het probleem heeft te maken met de essentie van groepen, groepen bevestigen
zichzelf, de eigen cultuur, de eigen waarheden. Daarnaast doen groepen vaak
dingen die tegen het eigen belang ingaan, zie bijvoorbeeld de herverkiezing van
Bush. Dit geldt ook voor groepen deskundigen, waar groupthink ook kan optreden.
De afhandeling van de Varkensbaai door de Kennedy regering is hiervan een
bekend vorobeeld. Daarnaast zijn groepen kwetsbaar voor manipulatie door
charismatische personen of verleidelijke ideeën. Is het toevallig dat juist
Rita Verdonk haar zinnen zet op politiek 2.0 via het web?

Natuurlijk is het vaak mogelijk om ook kwalitatief goede informatie aan te
treffen, evenals hoogstaande discussies. Echter dit betreffen meestal
uitzonderingen, de bullies of gelovigen winnen meestal. Zij zijn aggressiever
en houden langer vol. Als Geenstijl langskomt op een site is het alsof een
horde sprinkhanen over het land is getrokken. Slecht geïnformeerde
nihilistische destructiedrang is het enige wat daar wijselijk uit op te maken
valt.

Wat zijn dan de goede web 2.0 sites? Misschien is het interessant om dit verder
te onderzoeken, welke sites brengen daadwerkelijk iets extra, iets van waarde,
van wijsheid. Meer dan alleen maar het leuke afleiding. En welke site slaagt
hierin ook een breder publiek aan zich te koppelen. In dit geval geldt niet
'three is a crowd'. Zelf vind ik Wikipedia, in afwijking van Keen, ondanks haar
beperkingen, nog een van de beste voorbeelden van positieve democratisering van
kennis.

Web 2.0 heeft natuurlijk positieve en negatieve kanten. Reekers is naar mijn
mening wat te enthousiast en in ieder geval te weinig kritisch. Is het niet
veeleer de arrogantie van gelovigen dat zij de waarheid in pacht hebben voordat
wij, gewone stervelingen, dit zien? Het is vrees ik net zoals ten tijde van de
eerste internethype, mensen geloven graag in iets. De verwijzing naar Mao
("Laat een triljoen websites bloeien") doet mij het ergste vermoeden. Veel
Maoisten uit de jaren zeventig onpopten zich later als radicale populisten. Zij
waren weliswaar anders, maar lang niet altijd veel helderder gaan denken.

Ter lering en vermaak, een quasi-web 2.0 voorbeeld: de Telegraaf publiceert
sinds kort de top-10 meest gelezen artikelen op de pagina?s voor binnenland
en buitenland (in plaats van de berichten zelf goed weer te geven). Hieronder
het meest populaire buitenlandse nieuws zoals gekozen door de massa, de top-10
op maandag 7 april om 13.00 uur:
- Vader en dochter krijgen kind
- Hart overleeft twee mensen
- Huwelijk eindigt explosief
- Vader omgekomen piloot ontroostbaar
- Mugabe wil drie koks, sauna en staatsbegrafenis
- Nieuwe inval bij polygame sekte Texas
- Kruipende vis ontdekt
- Duizenden op de been tegen anti-Koranfilm
- Jongen gewond door vliegende egel
- Meer risico na erotische plaatjes

Wellicht werpt Tegenlicht vanavond om 20.55 misschien wat extra licht op de zaak
met haar documentaire over Wikipedia.

groeten
paul steenberghe


PS net op het net: Verdonk gooit web 2.0 site alweer dicht, moderatie vereist:
http://www.nrc.nl/binnenland/article1041460.ece/Wikisite_Verdonk_nu_al_dicht


On 7-4-2008 09:46, * Richard Reekers wrote:
> Morgen houdt Web 2.0-criticus Andrew Keen zijn lezing Wisdom of the Crowd,
> eergisteren stond een interview van hem in de Volkskrant. (Het Betoog,
> hoofdartikel).
>
> Op het eerste gezicht heeft hij een punt. Neem elk willekeurig fillempie
> op YouTube over een controversieel onderwerp; de volkse voor- en
> tegenstanders e-slaan elkaar de hersens in of erger (!) bij de comments.
> En sommige  reaguurders bij GeenStijl maken het in het Nederlands nogal
> bont. Maarrr? dit is slechts op het eerste gezicht.
>
> Mensen die dieper in een onderwerp duiken, leren het kaf van het koren te
> scheiden. Immers, ook de ?onderwerpautoriteit?, de echte deskundigen, is
> als het goed is online. Wie zich die moeite niet getroost komt niet verder
> dan borrelpraatniveau. Soit. Borrelpraat is er altijd geweest. Web 2.0
> biedt juist de mogelijkheid om verder te verkennen en zoeken.
> En zijn waarschuwing over een Wikipedia-generatie. Iedereen weet dat
> feitelijke onjuistheden er niet lang blijven staan. Dat het leest als een
> opstel van een onbekende 14jarige, is niet alleen overtrokken, maar ook
> feitelijk onjuist. Op de discuss-pagina?s kan je zien wie, wat, wanneer en
> vaak ook waarom heeft toegevoegd of gewijzigd. Wikipedia, dat wat je inje
> moerstaal niet kan vinden, staat ongetwijfeld wel in het Engels. Mijn
> dochters (15, 15, 13) gaan zoveel makkelijker om met deze tweede taal dan
> ik op hun  leeftijd. Sneller ook.
>
> Mijn grootste kritiek op Keen betreft zijn ?gemis aan autoriteit? wat de
> onderwerpen betreft. Niet alleen zijn de zogenaamde deskundigen ook
> online, ook aan hun status valt te tornen zo leert de geschiedenis. Neem
> de toenmalige grootste deskundige in de fysica over de kwantummechanica:
> ?Gott wurfelt nicht*?. Einstein had ongelijk.
> Bovendien? met welk ander medium dan het Web 2.0 kan het klootjesvolluk
> anders druk uitoefenen om bijvoorbeeld de Nederlandse rol tijdens de inval
> in Irak verder te onderzoeken? Of die de Amerikanen mobiliseert om nu
> eindelijk eens de 9/11-gebeurtenissen onafhankelijk op een rij te zetten?
> De officiële lezingen - opgesteld door deskundigen en omlijst met eenkeur
> aan protocol - bevredigen niet. Dit vinden zelfs (andere)
> ?itemautoriteiten?, maar die houden hun mond vanwege grotere krachten. Dat
> heb je met traditionele deskundigen; die staan aan meer winden bloot dan
> alleen hun kennis van het onderwerp.
>
> Nee mister Keen, Web 2.0 is een fantastische en toegankelijke base aan
> data; een evolutionaire momentopname ook als opstap naar een nóg
> deskundiger WWW. Laat een triljoen websites bloeien, en vertrouw op de
> deskundigheid van het individu om hem/haar in dit ongekend e-universum
> de/een weg te vinden.
>
> Richard Reekers
> Initiator van het postmoderne spaarprogramma EvolutiePlan(.nl). En nee,
> dit is geen spam, huh!
> Andrew Keen, Karin Spaink en Michael Polman, morgen A?dam:
> http://www.globaliseringslezing.nl
>
> * Kies de juist site:
> http://www.google.com/search?hl=en&q=%22gott+wurfelt+nicht%22
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).