ps@partijloos.nl on Mon, 7 Apr 2008 19:03:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] "Wisdom of the Crowd" of Arrogance of Authority/Power (A. Keen)


------
Nogmaals, nu met onderwerp en citaten die duidelijk aangegeven zijn in plaats van vraagtekens.

ps
------

De reactie van Richard Reekers op het interview met Andrew Keen gaat voorbij aan de meeste argumenten van Keen en plaatst hier een aantal niet overtuigende opmerkingen tegenover.

> 'Mijn grootste kritiek op Keen betreft zijn 'gemis aan autoriteit' wat de onderwerpen betreft. Niet alleen zijn de zogenaamde deskundigen ook online, ook aan hun status valt te tornen zo leert de geschiedenis. Neem de toenmalige grootste deskundige in de fysica over de kwantummechanica: 'Gott wurfelt nicht*'. Einstein had ongelijk.?'
Dit is natuurlijk niet zo'n handig voorbeeld: welke menigte heeft ooit iets zinnigs over quantummechanica geschreven? 

Reekers tracht de kritiek te weerleggen door allereerst te stellen dat de experts ook online zijn. Buiten de vraag of dit klopt, zijn zij toch niet meer nodig in web 2.0, immers, de menigte heeft de waarheid in pacht, de massa is wijs. 

> 'Mensen die dieper in een onderwerp duiken, leren het kaf van het koren te scheiden. (..) Wie zich die moeite niet getroost komt niet verder dan borrelpraatniveau.?'
Het probleem waar Keen op doelt gaat juist over zijn verwachting dat web 2.0 ervoor zal zorgen dat mensen (nog) minder snel diep in zullen gaan op een onderwerp omdat zij hierin niet meer geinteresseerd zijn en er bijna alleen nog maar oppervlakkige informatie te vinden is. Een belangrijke opmerking betrof de verwachting dat media zullen worden gesplitst in oppervlakkige gratis media, en dure, kwaliteitsmedia. NRC versus Spits en Metro. Zelf zie ik wel een relatie tussen de opkomst van deze gratis media, de opkomst van het internet en de populistische golf in de Nederlandse (en Europese) politiek. Het is interessant of het De Pers lukt om te overleven. 

> 'Bovendien? met welk ander medium dan het Web 2.0 kan het klootjesvolluk anders druk uitoefenen om bijvoorbeeld de Nederlandse rol tijdens de inval in Irak verder te onderzoeken? Of die de Amerikanen mobiliseert om nu eindelijk eens de 9/11-gebeurtenissen onafhankelijk op een rij te zetten? De officiële lezingen - opgesteld door deskundigen en omlijst met een keur aan protocol - bevredigen niet.'
Vooropgesteld, de menigte kan sommige taken heel goed. Denk hierbij aan het inschatten van de hoeveelheid balletjes in een hele grote kom tijdens een kermis. Andere zaken kan de menigte veel minder of helemaal niet. Bijvoorbeeld, wel geïnformeerde beslissingen nemen over gecompliceerde onderwerpen. Reekers verwacht bijvoorbeeld veel van de massa als het aankomt op de oorlog in Irak. Maar daar zijn de deskundigen het volgens mij al langere tijd over eens: het was een vooropgezet plan, we zijn voorgelogen, en, het was zeer slecht voorbereid en welhaast nog slechter uitgevoerd. Hier is geen massa aan te pas gekomen. En wat betreft het ontbreken van een discussie over de rol van de Nederlandse politiek: is dit een beperking van ons politieke systeem, de burgers, de media of de deskundigen? Wellicht alle genoemde groepen, maar allereerst de politiek en de kiezers zou ik denken. Dit gaat in ieder geval niet om kennisvergaring, maar om het uitoefenen van politieke druk.


De echte wijsheid van de massa leert men inderdaad kennen als het erom spant, het is leuk om te weten hoeveel balletjes erin een glazen bol gaan, maar wat doet een massa in geval van crisis? Hoe vormt de massa haar mening over een dergelijk kritisch onderwerp? Afgaande op het Amerikaanse volk, blijkt de massa de wijsheid zeker niet in pacht te hebben gehad. Het duurde zeker twee jaar voor het in de VS überhaupt mogelijk was om kritiek te leveren zonder voor verrader te worden uitgemaakt (?unpatriotic?). Leve de massa! En de kwaadwillenden die haar ophitsen. Dit is natuurlijk niet de schuld van web 2.0, dit is een historisch gegeven, en ook deskundigen zitten vaak fout. Wel leert dit ons juist voorzichtig te zijn ten aanzien van de rol van de massa altijd een behoorlijke dosis scepsis te betrachten.


Hoe doorzichtig en accountable is web 2.0? Ondanks de user input zijn het vaak commerciële bedrijven, of anders, hierarchisch geleide organisaties. Hoe zullen zij reageren op verzoeken omtrent aanpassingen, discussiebeperkingen, overdracht van gegevens? Of laten zij zich nu al primair leiden door inkomsten in plaats van kennis?
	
Het probleem heeft te maken met de essentie van groepen, groepen bevestigen zichzelf, de eigen cultuur, de eigen waarheden. Daarnaast doen groepen vaak dingen die tegen het eigen belang ingaan, zie bijvoorbeeld de herverkiezing van Bush. Dit geldt ook voor groepen deskundigen, waar groupthink ook kan optreden. De afhandeling van de Varkensbaai door de Kennedy regering is hiervan een bekend vorobeeld. Daarnaast zijn groepen kwetsbaar voor manipulatie door charismatische personen of verleidelijke ideeën. Is het toevallig dat juist Rita Verdonk haar zinnen zet op politiek 2.0 via het web?
	
Natuurlijk is het vaak mogelijk om ook kwalitatief goede informatie aan te treffen, evenals hoogstaande discussies. Echter dit betreffen meestal uitzonderingen, de bullies of gelovigen winnen meestal. Zij zijn aggressiever en houden langer vol. Als Geenstijl langskomt op een site is het alsof een horde sprinkhanen over het land is getrokken. Slecht geïnformeerde nihilistische destructiedrang is het enige wat daar wijselijk uit op te maken valt.

Wat zijn dan de goede web 2.0 sites? Misschien is het interessant om dit verder te onderzoeken, welke sites brengen daadwerkelijk iets extra, iets van waarde, van wijsheid. Meer dan alleen maar het leuke afleiding. En welke site slaagt hierin ook een breder publiek aan zich te koppelen. In dit geval geldt niet 'three is a crowd'. Zelf vind ik Wikipedia, in afwijking van Keen, ondanks haar beperkingen, nog een van de beste voorbeelden van positieve democratisering van kennis.

Web 2.0 heeft natuurlijk positieve en negatieve kanten. Reekers is naar mijn mening wat te enthousiast en in ieder geval te weinig kritisch. Is het niet veeleer de arrogantie van gelovigen dat zij de waarheid in pacht hebben voordat wij, gewone stervelingen, dit zien? Het is vrees ik net zoals ten tijde van de eerste internethype, mensen geloven graag in iets. De verwijzing naar Mao ("Laat een triljoen websites bloeien") doet mij het ergste vermoeden. Veel Maoisten uit de jaren zeventig onpopten zich later als radicale populisten. Zij waren weliswaar anders, maar lang niet altijd veel helderder gaan denken.

Ter lering en vermaak, een quasi-web 2.0 voorbeeld: de Telegraaf publiceert sinds kort de top-10 meest gelezen artikelen op de pagina?s voor binnenland en buitenland (in plaats van de berichten zelf goed weer te geven). Hieronder het meest populaire buitenlandse nieuws zoals gekozen door de massa, de top-10 op maandag 7 april om 13.00 uur:
- Vader en dochter krijgen kind
- Hart overleeft twee mensen
- Huwelijk eindigt explosief
- Vader omgekomen piloot ontroostbaar
- Mugabe wil drie koks, sauna en staatsbegrafenis
- Nieuwe inval bij polygame sekte Texas
- Kruipende vis ontdekt
- Duizenden op de been tegen anti-Koranfilm
- Jongen gewond door vliegende egel
- Meer risico na erotische plaatjes
Wellicht werpt Tegenlicht vanavond om 20.55 misschien wat extra licht op de zaak met haar documentaire over Wikipedia.

groeten
paul steenberghe

PS net op het net: Verdonk gooit web 2.0 site alweer dicht, moderatie vereist:
http://www.nrc.nl/binnenland/article1041460.ece/Wikisite_Verdonk_nu_al_dichtOn 07/04/2008 09:46, * Richard Reekers wrote:
> Morgen houdt Web 2.0-criticus Andrew Keen zijn lezing Wisdom of the Crowd,
> eergisteren stond een interview van hem in de Volkskrant. (Het Betoog,
> hoofdartikel).
> 
> Op het eerste gezicht heeft hij een punt. Neem elk willekeurig fillempie
> op YouTube over een controversieel onderwerp; de volkse voor- en
> tegenstanders e-slaan elkaar de hersens in of erger (!) bij de comments.
> En sommige  reaguurders bij GeenStijl maken het in het Nederlands nogal
> bont. Maarrr… dit is slechts op het eerste gezicht.
> 
> Mensen die dieper in een onderwerp duiken, leren het kaf van het koren te
> scheiden. Immers, ook de ‘onderwerpautoriteit’, de echte deskundigen, is
> als het goed is online. Wie zich die moeite niet getroost komt niet verder
> dan borrelpraatniveau. Soit. Borrelpraat is er altijd geweest. Web 2.0
> biedt juist de mogelijkheid om verder te verkennen en zoeken.
> En zijn waarschuwing over een Wikipedia-generatie. Iedereen weet dat
> feitelijke onjuistheden er niet lang blijven staan. Dat het leest als een
> opstel van een onbekende 14jarige, is niet alleen overtrokken, maar ook
> feitelijk onjuist. Op de discuss-pagina’s kan je zien wie, wat, wanneer en
> vaak ook waarom heeft toegevoegd of gewijzigd. Wikipedia, dat wat je in je
> moerstaal niet kan vinden, staat ongetwijfeld wel in het Engels. Mijn
> dochters (15, 15, 13) gaan zoveel makkelijker om met deze tweede taal dan
> ik op hun  leeftijd. Sneller ook.
> 
> Mijn grootste kritiek op Keen betreft zijn “gemis aan autoriteit” wat de
> onderwerpen betreft. Niet alleen zijn de zogenaamde deskundigen ook
> online, ook aan hun status valt te tornen zo leert de geschiedenis. Neem
> de toenmalige grootste deskundige in de fysica over de kwantummechanica:
> “Gott wurfelt nicht*”. Einstein had ongelijk.
> Bovendien… met welk ander medium dan het Web 2.0 kan het klootjesvolluk
> anders druk uitoefenen om bijvoorbeeld de Nederlandse rol tijdens de inval
> in Irak verder te onderzoeken? Of die de Amerikanen mobiliseert om nu
> eindelijk eens de 9/11-gebeurtenissen onafhankelijk op een rij te zetten?
> De officiële lezingen - opgesteld door deskundigen en omlijst met een keur
> aan protocol - bevredigen niet. Dit vinden zelfs (andere)
> “itemautoriteiten”, maar die houden hun mond vanwege grotere krachten. Dat
> heb je met traditionele deskundigen; die staan aan meer winden bloot dan
> alleen hun kennis van het onderwerp.
> 
> Nee mister Keen, Web 2.0 is een fantastische en toegankelijke base aan
> data; een evolutionaire momentopname ook als opstap naar een nóg
> deskundiger WWW. Laat een triljoen websites bloeien, en vertrouw op de
> deskundigheid van het individu om hem/haar in dit ongekend e-universum
> de/een weg te vinden.
> 
> Richard Reekers
> Initiator van het postmoderne spaarprogramma EvolutiePlan(.nl). En nee,
> dit is geen spam, huh!
> Andrew Keen, Karin Spaink en Michael Polman, morgen A’dam:
> http://www.globaliseringslezing.nl
> 
> * Kies de juist site:
> http://www.google.com/search?hl=en&q=%22gott+wurfelt+nicht%22
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
> 
> 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).