Paul Willemsen on Tue, 8 Apr 2008 01:03:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] No Place - like Home. Perspectives on Migration in Europe


*No Place - like Home. Perspectives on Migration in Europe*
15.04.08 - 21.06.08 / dinsdag - zaterdag / 12:00 - 19:00
Opening zaterdag / 12.04.08 / 18:00 - 21:00

Argos - Centrum voor kunst en media - Werfstraat 13 - 1000 Brussel

Migratie is van alle tijden. Waar Europeanen in het verleden diverse
continenten koloniseerden en massaal emigreerden naar andere landen binnen
en buiten het eigen continent, grijpt er nu een omgekeerde beweging plaats.
Kapitaal, goederen en informatie circuleren vrijelijk in de
laat-kapitalistische, geglobaliseerde wereldeconomie. Met de mobiliteit van
mensen is het anders gesteld. Grenzen en territoria blijven nog altijd de
voornaamste uitdrukkingen van nationale soevereiniteit, hoe multi-etnisch de
bevolking intussen ook mag zijn. Voor Europa - dat permanent schippert
tussen enerzijds het reguleren, zelfs aantrekken, en anderzijds het afstoten
van inwijkelingen - zijn dat de buitengrenzen: de zogenaamde Schengenruimte.
De aandacht van *No Place - like Home* (noteer het scheidingsteken) gaat uit
naar hoe binnen- en buitenruimte, 'wij' en 'zij' zich complex tot elkaar
verhouden en welke wrijvingen dat geeft.

De media hebben, net als toerisme - een fenomeen dat op het Italiaanse
eiland Lampedusa scharniert met de vluchtelingenproblematiek - , weinig te
zien met zichtbaarheid. Door middel van een vijftiental kunstenaarsposities,
die in het bijzonder aandacht hebben voor de moderne nomaden die de illegale
vluchtelingen zijn, wil de tentoonstelling een bijdrage leveren tot het
zichtbaar maken van een problematiek die zich niet in een zwart-wit
tegenstelling laat vatten. Een verweven, geschakeerd verhaal over
migratienetwerken en vluchtelingentrafiek, cartografie en militaire geodata,
migratiemanagement en grensinfiltraties, internationaal recht en
rechteloosheid. Enkele werken laten ook de individuele stem van de immigrant
horen.

Denken over migratie betekent aan zelfonderzoek doen. Argos eigent zich met
*No Place - like Home* een transnationale politieke ruimte toe. Welke
publieke ruimte staat daartegenover? Welke identiteit? Waar en wat is
'thuis'? Het zijn vragen die verder verkend worden in een parallelprogramma
met lezingen en videovertoningen.

De tentoonstelling werd samengesteld door Paul Willemsen en bevat bijdragen
van Miguel Abad, An Architektur, Xavier Arenós, Herman Asselberghs, Federico
Baronnello, Ursula Biemann, Raphaël Cuomo, Maria Iorio, Provdoliub Ivanov,
Pieter Geenen, Takuji Kogo, Bénédicte Liénard, Armin Linke, Thomas Locher,
Yves Mettler, Migreurope, Hans Op de Beeck en Erzen Shkololli.

www.argosarts.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).