merijn on Tue, 8 Apr 2008 22:23:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Fwd: Amsterdam - Creative City Re-imagined / 14 April / De Balie /]


/for english please scroll down/
...............................*
*
*CREATIVE CITY RE-IMAGINED
*film & debat

14 april 2008 / 20.30 / de Balie

/
‘In tegenstelling tot wat de functionalisten dachten, is cultuur gelegen 
op het punt waar bruikbaarheid eindigt’./
Constant Nieuwenhuys


Een avond in de Balie met aandacht voor de precaire werkomstandigheden 
van kunstenaars en kunstinitiatieven in AmsterdamProgramma:

20:30 Table, Bed, Chair (2007). Een film van Robert Hack & Jakob Proyer.

"Table, Bed, Chair" is een onafhankelijk geproduceerde documentaire over 
kraken in Nederland. Het toont een scan van de huidige kraakscene, tegen 
de achtergrond van de levendige geschiedenis van deze maatschappelijke 
beweging. Deze documentaire stelt vragen bij hoe de idealen van vroeger 
nu geleefd worden en voor welke uitdagingen de beweging zich gesteld 
ziet in tijden van politiek extremisme en globalisering.


21:15 Undercurrent (2008). Een film van Merav Artzi (Nederlandse Premiere).

‘Undercurrent’ begint op het moment dat het alternatief politiek- en 
kunstcentrum OT301 door een veranderingsproces gaat, en van een autonoom 
anarchistisch kraakpand transformeert tot een onroerendgoed bezitter, 
met al de regels en verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. De 
film stelt de vraag of de OT301 haar identiteit zal kunnen behouden in 
een stad die steeds duurder en minder tolerant wordt.


22:00 Creative City Re-Imagined – Debat

Aan de hand van ervaringen van kunstenaars en activisten die een 
bijdrage leveren aan het culturele klimaat in deze stad, willen wij de 
huidige situatie voor kunstenaars en culturele initiatieven in Amsterdam 
analiseren. De discussie richt zich op de kansen die de culturele leegte 
in de stad biedt om het concept van de creatieve stad vanuit een 
makersperspektief te heruitvinden. De deelnemers worden uitgenodigd om 
te reflecteren op de precaire positie van de ongesubsidieerde kunsten in 
Amsterdam en om toekomst-scenarios te ontwikkelen.


Met:

Merijn Oudenampsen (flexmens <http://www.flexmens.org>): oprichter van 
flexmens.org, een critisch internetplatform en tijdschrift over o.a. 
politiek, precariteit en urbanisme.

Karin Christof (agentur <http://www.agentur.nl/>) : oprichter van en 
curator bij stichting Agentur, een agentschap voor internationale 
curatoren.

Jaap Draaisma (Urban resort / <http://www.volkskrantgebouw.nl/> Vrije 
Ruimte <http://www.vrijeruimte.nl/>): oprichter van broedplaats 
‘Volkskrantgebouw’, een werkruimte voor kunstenaars en ondernemers; is 
betrokken bij uitvoering van het broedplaatsbeleid in Amsterdam.

Dierck Roosen (OT301 <http://squat.net/ot301>): een van de oprichters 
van de OT301. Dierck is kunstenaar, programmeur en bestuurslid in de OT301.

Niels de Groot: (Damoclash <http://www.damoclash.nl/>) organiseerd met 
Damoclash -een groep kunstenaars en studenten- nomadische culturele 
projecten; betrokken bij galerie Schijnheilig en radioprogramma 
Culturele Revolte.


entree: € 7.- / 5.-
reserveren: 020 55 35 100


De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
....................................................................................................................

*Creative City Re-Imagined
*FILMSCREENING & DEBATE

deBalie, April 14th, 20h30

An evening in deBalie focussing on precarious working conditions of 
artists and art initiatives in Amsterdam.


‘Contrary to what the functionalists think, culture is situated at the 
point where usefulness ends’.
Constant Nieuwenhuys20:30 TABLE, BED, CHAIR (2007) A film by Robert Hack & Jakob Proyer

"Table, Bed, Chair" is an independently produced documentary on 
squatting in the Netherlands. It is a scan of the contemporary scene 
with side steps into the vivid history of this social movement. This 
documentary asks questions how former ideals are lived now and which 
challenges the movement faces in times of political extremisms and 
globalization.


21:15 ‘Undercurrent’- (2008) A film by Merav Artzi

‘Undercurrent’ starts when the OT301 project was going trough a process 
of change, transforming from an autonomous anarchist squat into a 
property owner, having to deal with all the rules, regulations and 
responsibilities that come with it. The film questions whether the OT301 
will be able to keep its identity in a city that is becoming more 
expensive and less tolerant.


22:00 Creative City Re-Imagined - Debate

We are witnessing the extension of the economic into the creative 
domain; vision vanishes for so called economic necessities. Amsterdam as 
a pragmatic city uses its creative economy credo as a tool in an image 
branding project that denies the inequalities it creates itself.
Based on the experiences of artists and activists contributing to the 
creative climate in this city, we would like to analyze the current 
situation for artists and cultural initiatives in Amsterdam.
The participants are invited to reflect on the precarious position of 
the unsubsidized arts in Amsterdam and to develop future scenarios.

With:

Merijn Oudenampsen (flexmens <http://www.flexmens.org>): initiator of 
flexmens.org, a critical internet platform and magazine on politics, 
precarity and urbanism.

Karin Christof (agentur <http://www.agentur.nl/>): founded project space 
Agentur and curates it in cooperation with changing guestcurators since 
2003.

Jaap Draaisma (Urban resort / <http://www.volkskrantgebouw.nl/> Vrije 
Ruimte <http://www.vrijeruimte.nl/>): Is part of critical think tank 
Vrije Ruimte. With Stichting Urban Resort he is running the 
Volkskrantgebouw, a working space for artists and entrepreneurs. He has 
been part of the processes implementing the "Broedplaatsenbeleid" in 
Amsterdam.

Dierck Roosen (OT301 <http://squat.net/ot301>) is one of the founders of 
the OT301 project. He is artist and also one of the programmers and 
policy makers in the OT301. ( http://squat.net/ot301/ )

Niels de Groot (Damoclash <http://www.damoclash.nl/>) is part of 
Damoclash, a group of artists and students hosting nomadic cultural 
events in Amsterdam. Also involved in gallery Schijnheilig and 
radioprogramme Culturele Revolte14th April 2008 - 20:30h

entree: € 7.- / 5.-
reserveeren: 020 55 35 100

De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).