Gridforum.nl Nieuwsbrief on Tue, 15 Apr 2008 10:22:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Gridforum april 2008 (Modified by Geert Lovink)


>> ---------------------------------------------------<<
 Gridforum Nederland Nieuwsbrief Nummer april 2008

Voor een html-versie van de Nieuwsbrief, inclusief zoekfunctie en 
archief van oude exemplaren, ga naar: 
http://genias.biz/vmp/articles/contentsnieuwsbrief200804.html
>> ---------------------------------------------------<<

>> -------------------------------------
  Activiteiten
>> -------------------------------------

>> Nieuwe Gridforum plannen ontvouwd tijdens ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering heeft het Gridforumbestuur voorzichtig een 
tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot de activiteiten die 
het in 2008 zal ontplooien voor de leden. In september of oktober wordt 
er een nieuw gridtutorial georganiseerd. Het succesvolle initiatief van 
de grid salons wordt zeker opnieuw opgepikt. De CINEgrid bijeenkomst 
dit jaar vindt plaats tussen 24 en 26 september. Er worden ook plannen 
gesmeed voor een extra tutorial gericht op bio-informatici. Meer 
concrete informatie volgt in de volgende edities van de nieuwsbrief en 
uiteraard op de Gridforum website.
+++ http://www.gridforum.nl/ALVapril2008

>> Bedrijvendag 2008 oogst veel bijval

Gridforum Nederland kijkt met enige voldoening terug op een flink 
bijgewoonde en geslaagde bedrijvendag met maar liefst drie 
internationale sprekers. Uitgebreide dank gaat uit naar Philips die de 
lokatie aan de High Tech Campus in Eindhoven gastvrij ter beschikking 
stelde. De inhoud van de aangeboden voordrachten is vanaf heden on-line 
te raadplegen op de Gridforum website.
+++ http://www.gridforum.nl/bedrijvendag

>> Business Experimenten in grid - Eerste resultaten van het Europese 
>> project BEinGRID

Tijdens de Gridforum Bedrijvendag gaf Pierre Guisset van CETIC in 
Charleroi, België reeds een voorproefje van de eerste resultaten in 
BEinGRID, een van de grootste grid projecten binnen Europa met bijna 
100 partners. De eerste golf van bedrijfsexperimenten is bijna afgerond 
en daarvan zullen de eindresultaten voorgesteld worden tijdens de 
gecombineerde BEinGRID/OGF conferentie in Barcelona, begin juni. 
BEinGRID heeft enkele remmende factoren geïndentificeerd die het 
gebruik van grids tegenhouden. Mensen staan wantrouwig tegenover 
onbeheerde technologie en maken zich zorgen over de veiligheids- en 
betalingsprocedures in een gedeelde dienstenomgeving. Pierre Guisset 
somde een aantal kwesties op die binnen het project aan de orde kwamen 
zoals gridbereide SLAs, legale problemen, IPR en licensing. Hierover 
werden rapporten opgesteld en er werden ook businessmodellen gecreëerd 
zoals 'Software as a Service' (SaaS) en 'Software as a Product'. SaaS 
is erg populair en dat komt, volgens de spreker, door het feit dat er 
geen installatie- en beheerinspanningen van de klant gevraagd worden. 
In het geval er iets misgaat, kan de klant altijd bellen naar de 
service provider en bovendien geeft de 'betaal-per-gebruik' formule de 
klant het idee dat hij zijn kosten kan beheersen.
+++ 
http://enterthegrid.com/primeur/08/articles/weekly/AE-PR-05-08-16.html

>> De VL-e Grid infrastructuur op de bres voor de Life Sciences

Voor IBM en de Vrije Universiteit Amsterdam stelde Alex de Landgraaf 
tijdens de Bedrijvendag de resultaten voor die bereikt werden met de 
VL-e Grid infrastructuur in het kader van een Life Sciences toepassing. 
Het VL-e - Virtual Laboratory voor e-Science is een Nederlands project 
van 20 miljoen euro voor het creëren van een virtual laboratory 
omgeving voor e-Science en industriële research dat al verscheidene 
jaren een werkende grid infrastructuur draait. Het Academisch Medisch 
Centrum Amsterdam wilde wel eens weten of dit VL-e Proof-of-Concept 
grid kon ingezet worden voor routine onderzoeken van genoom analyse. Om 
de grid infrastructuur in de huidige AMC infrastructuur in te passen 
koos Alex de Landgraaf voor een architectuur waarin een Grid Access 
Point bij het AMC werd verbonden met de Grid Storage Resources bij SARA 
en NIKHEF via het grid. Voor de gebruiker ziet de gridopslag eruit als 
een aangehechte disk. Met de veiligheid, privacy en gebruikersvereisten 
was alles in orde, volgens Alex de Landgraaf. Een andere kwestie vormen 
de performantie en de beschikbaarheid die minder scoorden en waaraan 
nog moet gewerkt worden. Voor e-Science is het VL-e Proof-of-Concept 
Grid een prima oplossing maar voor het medische bedrijf schiet ze 
voorlopig te kort, luidt de conclusie.
+++ 
http://enterthegrid.com/primeur/08/articles/weekly/AE-PR-05-08-26.html

>> De nieuwe e-Science of spreken we beter van e-Research?

David De Roure daagde de deelnemers van de Gridforum Bedrijvendag 
positief uit door de alleenzaligmakendheid van het grid in vraag te 
stellen. Zijn visie dat er misschien betere oplossingen dan het grid 
bestaan om e-Science vooruit te helpen botste eerder al op kritiek maar 
wellicht is het Web 2.0 alternatief zo gek nog niet. Onderzoekers zijn 
niet steeds bezig met 'heldenresearch'. Ze voeren van dag tot dag vrij 
gewone onderzoekstaken uit en ze zijn vaak even goed geholpen met een 
minder groots en complex instrument als het grid, aldus de spreker. Op 
voorwaarde dat de gegevens centraal staan, het ruimte biedt tot goede 
deelname van en samenwerking met collega's, je er wetenschap op een 
digitale wijze mee kan beoefenen, open en vooral niet te perfect is, 
dat je zelf aan het roer blijft staan zodat het tool niet met je aan de 
haal gaat, en dat je er overal en altijd toegang tot hebt, dus 
pervasief is. David De Roure bewees aan de hand van een aantal 
voorbeelden dat nu net de uitgebreide grids niet echt voldoen aan deze 
voorwaarden. Web 2.0 daarentegen is veel beter toegesneden op de eisen 
die moderne e-Research aan de wetenschapper stelt. Moeten we het grid 
dan maar afschrijven? Nee toch? Maar laten we het eerder bekijken als 
een welgekomen deeloplossing binnen een totaalaanpak die een vlotte 
workflow garandeert met het beste van twee werelden. Het grid is best 
in staat de nodige hand- en spandiensten te verlenen binnen een globaal 
ecosysteem dat het belang van de verwerking van de onderzoeksgegevens 
centraal stelt.
+++ 
http://enterthegrid.com/primeur/08/articles/weekly/AE-PR-05-08-27.html

>> Cloud computing is Grid computing zonder middleware

Is cloud computing de zoveelste hype of gaat het wel degelijk om een 
nieuw en revolutionair concept? En waarin verschilt het van grid 
computing? Werner Vogels van Amazon gaf er zijn persoonlijke kijk op 
tijdens de Bedrijvendag. Om van cloud computing te kunnen spreken moet 
het gaan om een publieke infrastructuur, die via het internet en 
onafhankelijk van de plaats waar je werkt toegang verschaft tot de ruwe 
resources die op eenvoudige vraag beschikbaar zijn mits betaling per 
gebruik en meetbaar als een nutsvoorziening zoals elektriciteit of 
water. Dit geldt voor het grootste deel ook voor grid computing maar 
cloud computing functioneert zonder middleware. Als grootschalig 
verkoopsbedrijf is Amazon gespecialiseerd in het omgaan en werken met 
een uitgebreid gedistribueerd computersysteem. Zijn talloze diensten 
zijn intern gebaseerd op SLA's waardoor het systeem opereert voor 
99,999% van de tijd. Amazon zweert bij schaalbaarheid, beschikbaarheid, 
performantie en kostenbesparing. Daarom heeft het bedrijf het web-scale 
computing concept uitgevonden, wat men gerust cloud computing 
avant-la-lettre kan noemen. Om het Amazon computergebeuren te 
virtualiseren was er nood aan drie omgevingen: een computeromgeving die 
uitgroeide tot EC2, een opslagomgeving die opbloeide tot S3 en een 
communicatie-omgeving, SQS genaamd. Dat waren de eerste drie interne 
diensten die Amazon creëerde en ook de eerste drie die naar het publiek 
toe werden gelanceerd. Hierop zijn alle latere diensten geënt. Waarom 
zou je een beroep willen doen op de Amazon cloud computing diensten? 
Voor bedrijven met piekmomenten in hun dienstverlening is het handig om 
een standaard computerprofiel bij Amazon in te huren: je krijgt dan een 
virtuele machine ter beschikking met een voorgedefinieerd 
softwarepatroon om diensten te leveren. Tot slot beschreef Werner 
Vogels kort het 'grid op wolkjes' aan de hand van twee specifieke 
voorbeelden: Hadoop en Globus. De sterkte van het grid ligt namelijk in 
het genereren van een federatie van resources. Voor Amazon ziet hij in 
een visioen een mooie toekomst weggelegd, niet alleen als verkoper van 
de eigen computertijd maar wellicht op termijn ook als verdeler van 
andermans computercapaciteit. Wie weet?
+++ 
http://enterthegrid.com/primeur/08/articles/weekly/AE-PR-05-08-28.html

>> Vrijkaarten en korting voor Gridforum.nl-leden bij ICTDelta 2008

Gridforum.nl verloot drie kaarten onder haar leden voor het ICTDelta 
congres dat op 8 mei 2008 voor de tweede maal plaatsvindt in Utrecht. 
Onder de in totaal meer dan vijftig sprekers zijn interessante namen 
zoals als prof. dr. Emile Aarts (Philips Research Laboratories), prof. 
dr. Paul Schnabel (Sociaal Culturaal Planbureau), Aad Veenman 
(Nederlandse Spoorwegen), Kristina Andersen (The Patchingzone), Mark 
Overmars (YoYo Games Ltd), Dick Rijken, Marleen Stikker (Waag Society), 
Eelco Stofbergen (GOVCERT.NL) en Patrick Strating (Freeband). ICTDelta 
geeft een interessante mix van wetenschappelijk onderzoek en 
toepassingen, met onderwerpen als sensor grids, de volgende generatie 
internet, ICT security, Software as a Service en Duurzame ICT. U 
ontvangt later deze week meer informatie over deze actie.
+++ http://www.ictdelta.nu

>> -------------------------------------
  OGF nieuws
>> -------------------------------------

>> 4-5 juni 2008 - CoreGRID Industriële Showcase tijdens OGF23 in 
>> Barcelona, Spanje

Deze CoreGRID Industrial Showcase moet de banden aanhalen tussen het 
CoreGRID Netwerk of Excellence en de Europese ICT Industrie door een 
snellere en eenvoudigere integratie via het bedrijfsleven van de 
CoreGRID onderzoeksresultaten. Doel is om de CoreGRID toepassing te 
demonstreren alsmede gebruiksscenario's en de onderhoudbaarheidswaarde. 
Komen aan bod: kennis- en databeheer; programmeermodel; architecturale 
kwesties zoals schaalbaarheid, afhankelijkheid en aanpasbaarheid; grid 
informatie, resource en workflow monitoring diensten; bronbeheer en 
planning; gridsystemen, instrumenten en omgevingen.
+++ http://www.ogf.org/OGF23/

>> -------------------------------------
  Cursussen en evenementen
>> -------------------------------------

>> 17-18 april 2008 - Informatiebijeenkomsten voor Research 
>> Infrastructures in Brussel, België

De Europese Commissie organiseert in Brussel twee 
informatiebijeenkomsten voor het programma Research Infrastructures. Op 
17 april 2008 worden de resultaten gepresenteerd van de ERINA-studie. 
Daarin is onderzocht hoe e-infrastructuur benut kan worden in 
belangrijke gebieden als e-Government, e-Health en e-Learning. 
Aanmelding kan via http://www.erina-study.eu:8080/Erina/workshop/ Op 18 
april 2008 wordt voorlichting gegeven over de komende oproep voor 
e-Infrastructures: INFRA-2007-1.2.1. GEANT en INFRA-2007-1.2.2. 
Scientific Data Infrastructures. Publicatie van de oproep naar 
verwachting op 6 mei met als sluitingsdatum 11 september 2008. 
Registreren hiervoor kan via 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/events-20080418- 
reg_en.html
+++ http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/events_en.html

>> 28-29 april 2008 - DEISA Symposium in Edinburg, Schotland

Dit jaar zal het DEISA Symposium een tweedaags forum bieden voor 
wetenschappers om grids voor HPC platformen te bespreken. DEISA 
gebruikers wordt de mogelijkheid geboden om hun ervaringen en 
doorslaggevende resultaten uit te wisselen. Het event richt zich zowel 
naar ondersteuningsteams voor mensen die grid-bereide HPC faciliteiten 
aanbieden en ondersteunen, als naar wetenschappers uit de 
universiteitswereld, het bedrijfsleven en de handel met een levendige 
interesse in zogenaamde "extreme computing". Nieuwe gebruikers zullen 
tijdens het symposium eveneens hun gading vinden. EPCC, het HPC 
departement aan de Universiteit van Edinburg, is de gastheer van het 
symposium en tevens één van de 11 voornaamste partners van het Europese 
project. EPCC coördineert het gebruik van één van de belangrijkste 
Nationale Diensten van het Verenigd Koninkrijk, de HPCx UoE Ltd. Vanaf 
mei 2008 gaat HECToR trouwens deel uitmaken van de DEISA HPC 
platformen.
+++ http://www.deisa.eu/symposium

>> 8 mei 2008 - Innovatiecongres ICTDelta 2008 in Utrecht

ICTDelta is de opvolger van ICT-Kenniscongres en wordt georganiseerd 
door ICTRegie. Op 8 mei 2008 organiseert ICTRegie voor de tweede maal 
het ICTDelta congres in het Beatrixgebouw in Utrecht. Onder de titel 
'Verleg de Horizon' biedt ICTDelta inzicht in ICT en innovatieprocessen 
in dertien verschillende sectoren. ICTDelta is tegelijkertijd ook de 
plek waar de agenda voor ICT en Innovatie in Nederland bepaald wordt. 
Een dag vol innovatie, met nieuws uit de ICTScan2008, de eerste 
resultaten van de ICT Innovatie Platforms, visies van ICT toppers en de 
presentatie van het Nationaal ICT Innovatie Initiatief. Een must voor 
elke ICT professional, onderzoeker en beleidsmaker met interesse in de 
toekomst. Als nationaal e-Science Support Center is SARA een spil 
binnen een grote verscheidenheid aan nationale en internationale 
samenwerkingsverbanden, zoals BiG Grid, Virtual Laboratory for 
e-Science (VL-e), BioAssist, Enabling Grids for E-sciencE (EGEE), 
Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications 
(DEISA), bioinformatica (eBioLab). SURFnet-projecten zoals Research on 
Networks. Net als in 2007 zal SARA op de ICT-innovatiemarkt van 
ICTDelta vertegenwoordigd zijn met een stand. Bezoekers kunnen met 
medewerkers van SARA van gedachten wisselen en verschillende 
demonstraties bijwonen. Op SARA's Tiled Panel Display, een krachtige 
visualisatieopstelling, worden diverse applicaties getoond die bij 
wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.
+++ http://www.ictdelta.eu/

>> 19-22 mei 2008 - CCGrid 2008 in Lyon, Frankrijk

CCGrid 2008 is de achtste conferentie in een serie van succesvolle 
internationale symposia en belooft onderzoekers en gebruikers een 
uitstekende gelegenheid te bieden om hun onderzoek en ervaringen te 
delen op het snijpunt van cluster en grid technologie. Verschillende 
experts geven er presentaties, er zijn 65 aanvaarde papers, workshops 
die gaan over grid en cluster technologieën, tutorials, een panel, 
posters, een doctoraal symposium en de Scalable Computing Challenge. De 
vroege registratievoorwaarden lopen nog tot 19 april, 2008.
+++ http://www.ens-lyon.fr/LIP/RESO/ccgrid2008/

>> 6-18 juli 2008 - Internationale Zomer School voor Grid Computing in 
>> BalatonfÃ1Ž4red, Hongarije

Het programma van de International Summer School on Grid Computing 
(ISSGC'08) bestaat uit lezingen, gesprekken, laboratoriumsessies, 
tutorials en groepswerk aangeboden door autoriteiten op het gebied van 
geavanceerde grid technologie, toepassingen van e-Science en 
gedistribueerd systeemonderzoek. Rapporten van wereldexperten in het 
ontplooien en uitbaten van grids zullen de lezingen van 
onderzoeksspecialisten die de toekomstige e-infrastructuur vormgeven, 
aanvullen. Praktische oefeningen zijn erop gericht om studenten 
ervaring te geven met veel gebruikte grid middleware. De cursus sluit 
af met een integrerend practicum dat studenten in groep laat werken 
zodat zij kunnen tonen wat ze geleerd hebben. Tijdens de cursus komen 
de deelnemers in contact met gelijkgestemde geesten uit alle delen van 
de wereld en werkzaam in vele disciplines. Op die manier worden er 
waardevolle werkrelaties op lange termijn gecreëerd. Geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven tot en met 5 mei 2008.
+++ http://www.iceage-eu.org/issgc08/

>> 23-25 juli 2008 - Zuid-Afrikaanse Grid School in Johannesburg

Deze cursus gaat over het leren gebruiken van het Open Science Grid 
(OSG) en de TeraGrid cyberinfrastructuur om grootschalige berekeningen 
en gegevensintensieve processen in verschillende toepassingsdomeinen 
uit te voeren. Deelnemers leren hier hoe ze grids met duizenden 
processors moeten gebruiken en krijgen de kans deze bronnen verder te 
gebruiken voor hun onderzoek na het volgen van de cursus. De 
Zuid-Afrikaanse Grid School vindt plaats aan de Universiteit van 
Witwatersrand in Johannesburg.
+++ http://neo.phys.wits.ac.za/gridschool/GridSchoolSA/Home.php

>> -------------------------------------
  Ledennieuws
>> -------------------------------------

 >>KnowArc project ontketent Internet revolutie

KnowArc, een Europees project met partners uit zeven landen met de 
Universiteit van Oslo als coördinator en Sun Microsystems als één van 
de bedrijfspartners, werkt met grid-bereide technologie om kennis te 
delen gebaseerd op ARC diensten en open standaarden. Het project heeft 
als doel de bestaande technologie binnen de Advanced Resource Connector 
(ARC) middleware te verbeteren en uit te breiden. ARC legt de nadruk op 
intensieve computertaken en kwesties rond een geassocieerde veiligheid 
en gegevensbehandeling. De visie van KnowArc bestaat erin om een 
toepassingsexpert procedurekennis te laten uitwisselen met andere leden 
van het uitgebreide team door een specifiek software tool te creëren, 
naast geassocieerde gegevens. De expert gebruikt grid technologie om 
een omgeving te scheppen om te know how te delen. Hij voorziet tevens 
in een karakterisatie van het toepassingsveld en specifieert wie de 
toelating krijgt om het te gebruiken, en ook welke gegevens er 
voorhanden zijn. De KnowArc grid oplossing draagt er zo toe bij dat 
virtuele organisaties van aanbieders en gebruikers know how kunnen 
uitwisselen.
+++ 
http://enterthegrid.com/primeur/08/articles/weekly/AE-PR-04-08-82.html

>> NCF wederom present met "Nederland Paviljoen" tijdens SC08 in Austin, 
>> Texas

De Supercomputing Conferentie vindt jaarlijks plaats in de USA, maar is 
uitgegroeid tot een mondiaal evenement op het gebied van 
"Supercomputing & Communication". Dit jaar is Austin, Texas, aan de 
beurt om als gastheer op te treden voor de naar verwachting ruim 9000 
deelnemers van de conferentie en beurs die wordt gehouden van 15 tot en 
met 21 november 2008. De Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF) 
gaat wederom op de expositie bij de "Research Exhibits" een "Nederland 
Paviljoen" organiseren om de wereld een beeld te geven van Nederlands 
plaats in de wereld van (super)rekenen, geavanceerde ICT- of 
visualisatiesystemen, netwerken, gridactiviteiten en - vooral - de 
onderlinge wisselwerking.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20080404-14-26-36.html

>> Oracle Clusterware gratis voor klanten Oracle Unbreakable Linux 
>> Support

Oracle Clusterware is nu gratis beschikbaar voor alle klanten met een 
support-contract voor Oracle Unbreakable Linux. Voor klanten met een 
basic of premier support-contract is de software gratis te downloaden. 
Ook worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor technische 
ondersteuning. Oracle Clusterware is portable cluster software waarmee 
individuele servers gegroepeerd worden en samenwerken als een enkele 
server. De oplossing is onderdeel van Oracle Real Application Clusters 
en kan losstaand ingezet worden. Het garandeert de bescherming van 
applicaties van Oracle en derden. Daarnaast zorgt Oracle Clusterware 
voor hoge beschikbaarheid van applicaties en databases die beheerd 
worden in een cluster-omgeving, waaronder Oracle Single Instance 
Databases, Oracle Application Servers, Oracle Enterprise Manager 
components, databases van derde partijen en andere applicaties.
+++ http://www.oracle.nl

>> HP introduceert nieuwe producten en services voor versnelde 
>> transformatie van datacenters

HP introduceert een set van nieuwe producten en services voor de 
versnelde transformatie naar robuuste, flexibele en energiezuinige 
datacenters. Hiermee kunnen klanten hun datacenters eenvoudiger 
transformeren van een collectie van fysieke componenten naar een 
virtuele en adaptieve infrastructuur die is ingericht om te voldoen aan 
de snel groeiende eisen op het gebied van kostenbesparing, 
risicobeheersing en flexibiliteit. De aankondiging omvat ondermeer een 
nieuwe HP ProLiant server, services op het gebied van maximale 
beschikbaarheid, virtualisatie en automatisering, en HP Adaptive 
Infrastructure as a Service (AIaaS).
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20080408-9-56-25.html

>> Seismologenproject maakt gebruik van gewone laptops om aardbevingen 
>> te detecteren en te voorspellen

Momenteel wordt een eenvoudig plan om aardbevingen te detecteren in 
realiteit omgezet. Het idee komt van Elizatbeth Cochran, een 
seisomologe aan de Universiteit van California, Riverside en heeft 
potentieel om het leven van vele mensen te redden in het geval er zich 
een aardbeving voordoet. Gewone mensen zoals u en ik wordt gevraagd om 
aardbevingen te helpen registreren gewoon door uw laptop thuis te 
gebruiken. Deelnemende laptops worden in een computernetwerk opgenomen 
dat ontworpen werd om een groot aantal metingen te doen die helpen bij 
het opsporen van een aardbeving. Iedereen met een PC kan deelnemen in 
het experiment als eenmaal de software openbaar gemaakt wordt die de 
laptops met het project verbinden. Waarschijnlijk gebeurt dat deze 
zomer. De gratis software wordt door Elizabeth Cochran en haar 
collega's Jesse Lawrence van de Stanford Universiteit en Carl 
Christensen, een software architect en consultant ontworpen en op de 
BOINC website geplaatst. Deelnemers betalen vrijwel geen kosten omdat 
het project gebruik maakt van goedkope bewegingssensoren, de zogenaamde 
accelerometers die reeds als beveiligingsapparatuur in de meeste nieuwe 
laptops terug te vinden zijn. De naam van het project is "Quake-Catcher 
Network" en omhelst gedistribueerde computing, een methode waarbij 
verschillende delen van een computerprogramma gelijktijdig op twee of 
meer computers draaien die in verbinding staan met een centrale server 
via een netwerk.
+++ http://www.newsroom.ucr.edu/cgi-bin/display.cgi?id=1806

>> -------------------------------------
  Jobcorner
>> -------------------------------------

 >>Vacature voor een Junior Grid en/of parallelisatie expert bij het 
CIT van de Rijksuniversiteit Groningen

Het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen heeft momenteel een vacature 
voor een (junior-) grid specialist. Het Donald Smits Centrum voor 
Informatietechnologie (CIT) is een organisatie in het ICT-hart van de 
Rijksuniversiteit Groningen. De RUG telt ongeveer twintigduizend 
studenten en vijfduizend medewerkers. De uitdagingen die de ICT-wereld 
aandraagt en de oplossingen die de organisatie vraagt, zorgen ervoor 
dat het CIT voortdurend in verandering is. Het CIT heeft de beschikking 
over een 400 processor cluster, een Blue-Gene met 12000 cores en een 
100 node cluster voor grid toepassingen. Voor het visualiseren van de 
uitgerekende resultaten beschikt het RC over een Reality Center met een 
Reality Cube. De faciliteiten worden beheerd door de unit voor High 
Performance Computing and Visualisation (HPC/V). Steeds belangrijker 
worden toepassingen waarbij de resources gedeeld worden met andere 
rekencentra. Ter ondersteuning van deze activiteiten is het centrum 
voor High Performance Computing and Visualisation op zoek naar een 
Junior grid en/of parallelisatie-expert.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20080313-13-24-45.html

>> ---------------------------------------------------<<

De Nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van de Vereniging Gridforum 
Nederland. Voor meer informatie: http://Gridforum.nl. Daar staat ook 
een formulier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).