Michelle 't Hart on Tue, 15 Apr 2008 17:23:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] REMINDER LEZING ORON CATTS ZONDAG AANSTAANDE


(Scroll down for English version)

Kunstenaar, wetenschapper en curator Oron Catts zal een lezing geven 
over de ‘ethiek van weefselcultures en kunst’ op zondag 20 april om 
16.00 uur in het Theatrum Anatomicum van Waag Society in Amsterdam.

Als medeoprichter en hoofd van SymbioticA, School of Anatomy & Human 
Biology aan de Universiteit van West-Australië heeft de overgrote 
meerderheid van Catts’ artistieke en wetenschappelijke productie te 
maken met zogenaamde natte biologie en life sciences. Hij is in 
Nederland op uitnodiging van het Centre for Society and Genomics.

De lezing die Oron Catts zal geven gaat over aspecten van de 
geschiedenis van de fragmentatie van het menselijk lichaam aan de hand 
van een beschouwing over weefseltechnologie vanuit medisch, utilitair en 
artistiek perspectief. Het Tissue Culture & Art Project vormt het 
uitgangspunt voor een aantal ethische en ontologische vragen en zorgen 
voortkomend uit het toenemende gebruik van levend materiaal in 
hedendaagse weefselcultures.

Programma:
15.30 Deuren open
16.00 Introductie door Prof. Rob Zwijnenberg, The Arts & Genomics Centre 
(tagc), Universiteit Leiden
16.05 Lezing Oron Catts - ‘The Ethics of Tissue Culture & Art’
16.45 Discussie, voorgezeten door Prof. Rob Zwijnenberg
17.30 Conclusie

Oron Catts (1967) is kunstenaar, wetenschapper en curator, medeoprichter 
en hoofd van SymbioticA, School of Anatomy & Human Biology, Universiteit 
van West-Australië. SymbioticA is een artistiek laboratorium gewijd aan 
onderzoek naar en kritiek op life sciences, dat het mogelijk maakt voor 
kunstenaars zich bezig te houden met de praktijk van de natte biologie 
en biologisch laboratoriumonderzoek. SymbioticA won in 2007 de Prix Ars 
Electronika Golden Nica in Hybrid Art. Oron Catts exposeerde eigen werk 
en dat van SymbioticA internationaal, ondermeer in MoMa, New York; Ars 
Electronika, Lintz; National Gallery of Victoria, Melbourne; Tate 
Modern, London. Hij was als onderzoeker verbonden aan Harvard Medical 
School en werkt momenteel binnen het EMA programma van Stanford 
University aan een kunst en biologie initiatief.

De Lezing van Oron Catts bij Waag Society wordt mogelijk gemaakt door 
The Centre for Society and Genomics en The Arts & Genomics Centre van de 
Universiteit van Leiden.

Meer informatie zie:
http://waag.org/news/34797

-------------

‘The Ethics of Tissue Culture & Art’ – Lecture Oron Catts, April 20, 
16.00 hrs, Waag Society, Amsterdam

Artist, researcher and curator Oron Catts will give a lecture on Sunday 
April 20th, 16.00 (CET+1) at the Theatrum Anatomicum of Waag Society in 
Amsterdam.

As co-founder and director of SymbioticA, School of Anatomy & Human 
Biology, University of Western Australia, his artistic and scientific 
works all concentrate on wet biology and life sciences. He is in the 
Netherlands on invitation of the Centre for Society and Genomics.

Catts’ talk at Waag Society covers some aspects of the history of the 
fragmentation of the body through tissue technologies from medical, 
utilitarian and artistic perspectives. It will use the work of the 
Tissue Culture & Art Project as a departure point for dealing with a 
range of ethical and ontological concerns rising from the growing use of 
living fragments in contemporary cultures.

Programme:
15.30 Doors open
16.00 Introduction by Prof. Rob Zwijnenberg, The Arts & Genomics Centre 
(tagc), Leiden University
16.05 Public lecture Oron Catts - ‘The ethics of Tissue Culture & Art’
16.45 Discussion, chaired by Prof. Rob Zwijnenberg
17.30 Closure & drinks

Oron Catts (1967) Artist, researcher and curator. Co-Founder and 
Director of SymbioticA, School of Anatomy & Human Biology, University of 
Western Australia. SymbioticA is an artistic laboratory dedicated to the 
research, learning and critique of the life sciences and enables artists 
to engage in wet biology practices in biological laboratories. 
SymbioticA was awarded the inaugural Prix Ars Electronica Golden Nica in 
Hybrid Art (2007) Catts exhibited and presented his and SymbioticA's 
work internationally including NY MoMA, Ars Electronica, National 
Gallery of Vitoria, Tate Modern and elsewhere. He was a research fellow 
at Harvard Medical School, and is now working with the EMA program at 
Stanford University on an art and biology initiative.

Catts lecture at Waag Society is made possible by The Centre for Society 
and Genomics and The Arts & Genomics Centre, Leiden University.

More information see:
http://waag.org/news/34797




______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).