Floor van Spaendonck on Wed, 23 Apr 2008 10:11:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Virtueel Platform kritisch over adviezen kunstraad Amsterdam


*Virtueel Platform kritisch over adviezen kunstraad Amsterdam

*De Amsterdamse kunstraad heeft twee vooraanstaande e-cultuur 
instellingen, Waag Society en STEIM, geen subsidie verleend. Daarnaast 
komt uit de adviezen van de kunstraad een beeld naar voren van een raad 
die geen kennis van-, of ervaring met de ontwikkelingen in het digitale 
media veld heeft.

In het 2.0 tijdperk verschuift de macht juist meer en meer naar de 
gebruiker en komt maken, remixen en publiceren voor een steeds groter 
deel van de bevolking binnen bereik. In een sterk gemedialiseerde 
samenleving wordt het zelf beoordelen van de kwaliteit van content een 
voorwaarde voor deelname aan de informatiemaatschappij.

In een dergelijk tijdsgewricht is het een gemankeerde kunstraad die niet 
herkent hoe het toepassen van digitale media tegelijk een exploratie van 
die media kan zijn (denk aan The Girlfriend Experience van Mediamatic). 
Een kunstraad die 'interactieve toepassingen', 'instrumenten' en 'het 
maken van tools' niet binnen de kunsten weet te plaatsen is dan een 
kunstraad 1.0.

Het Virtueel Platform organiseerde op 8 april het Cultuur 3.0 debat om 
aandacht te vragen voor de digitale kunst-en cultuur. Positieve 
adviezen- en beleidsvoornemens ten spijt is er nog erg veel ruis in het 
communiceren en oordelen over en door het veld.

*e-Cultuur: 2.0 wordt niet gewaardeerd *
Waag Society heeft niets gekregen en 350.000 euro gevraagd. De kunstraad 
constateert dat de Waag zich concentreert op het leveren van 
instrumenten en meent dat er geen innovatie is op het gebied van 
digitale media en kunst, maar eerder op het vlak van interactieve 
toepassingen. MediaMatic heeft ruim een ton gekregen en 360.000 euro 
gevraagd. De kunstraad merkt op dat de laboratoriumfunctie van 
MediaMatic niet uit de verf komt; nieuwe media worden instrumenteel 
gebruikt, maar niet geëxploreerd. De aanvraag is in tweede instantie bij 
'beeldende kunsten' ondergebracht. Cinekid heeft 550.000 euro gevraagd 
en 283.600 gekregen. De kunstraad ziet in de ontwikkelingen op het 
gebied van nieuwe media vooral 'toepassingen' van educatieve of 
commerciële producten. De kunstraad constateert dat, op het gebied van 
educatie door middel van digitale media, bij Cinekid het zich eigen 
maken van de tools centraal staat en dat dit belangrijker is dan de 
kunstzinnige uitkomst.

De content-creatie van e-Cultuur komt echter wel naar voren in het 
advies. Dit is te zien aan de honorering van SubmarineChannel. De 
organisatie heeft 75.000 euro aangevraagd en dit bedrag is ook 
toegewezen gekregen door de Kunstraad. De labfunctie van 
SubmarineChannel uit zich vooral in het experimenteren met beeldtaal en 
onderzoek naar het filmische en verhalende binnen nieuwe ontwikkelingen 
van de bewegende visuele cultuur. De kunstraad meldt dat wat 
SubmarineChannel in de praktijk brengt, op artistiek inhoudelijk niveau 
bijzonder interessant is.

*Ruis in de communicatie*
In het beleidsplan van het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) 
wordt duidelijk gerefereerd naar de intentie om onderzoek te willen doen 
naar mobiele technologieën, interactieve architectuur en virtuele 
werelden. De raad karakteriseert deze intenties echter als volgt: 'het 
onderzoek naar vormen van mediakunst vervult het (vanouds) een 
facilitaire functie.' Het NIMk ontvangt uiteindelijk hetzelfde bedrag 
als voorheen, 190.988 euro, waar 250.192 euro gevraagd werd. Hoewel de 
waardering voor het NIMk groot is en wordt aangegeven dat er een helder 
beleidsplan is, wordt er geen extra geld vrijgemaakt voor komende jaren. 
De toekomstplannen, onder andere op het gebied van internationalisering 
en uitbreiding, worden niet financieel ondersteund.

Tot slot wordt de subsidiëring van STEIM niet gehonoreerd. De subsidie 
vanuit de Amsterdamse kunstraad was 67.370 en STEIM vroeg 100.080. 
Vanuit het advies wordt STEIM gezien als een zeer laagdrempelige 
organisatie die in het verleden een duidelijke impact had. Deze 
voortrekkersrol spreekt volgens de raad echter niet uit het huidige 
beleidsplan. De ontwikkelingen op multidisciplinair gebied worden 
gemist, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan technici die met musici 
samenwerken. Dit is een vreemde opmerking, omdat STEIM zich daarin 
/juist/ onderscheidt van andere platformen. Daarnaast wordt 
geconcludeerd dat STEIM ook geen podium biedt voor dergelijke 
vernieuwingen. Ook hier wordt gerefereerd naar het beleidsplan terwijl 
de praktijk anders laat zien.

Virtueel Platform adviseert de kunstraad om verder te kijken dan de 
beleidsplannen en meer deel te nemen aan de praktijk.

-- 

Virtueel Platform
Polonceaukade 16 1014DA Amsterdam +31(0)20 6273758 www.virtueelplatform.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).