Floor Arts on Mon, 28 Apr 2008 12:01:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging: Creative Learning Studio 14 mei


Uitnodiging: Creative Learning Studio 14 mei
Het Creative Learning Lab van Waag Society organiseert op 14 mei een 
grote Creative Learning Studio in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. U 
bent daarbij van harte welkom.

De Creative Learning Studio is een afwisselende middag, waarin u 
kennismaakt met het volledig nieuw ingerichte Creative Learning Lab. 
Prominente sprekers uit de wetenschap, politiek en praktijk stellen 
innovatieve projecten voor en geven hun visie op technologische 
innovatie in het onderwijs. Hoe noodzakelijk is dat nu? Welke 
mogelijkheden en kansen zijn er? En, welke rol kunt u daar zelf in 
spelen?

Creatief onderwijs manifest
Hoogtepunt van de middag is de officiële publicatie van het Creatief 
Onderwijsmanifest door het Platform Educatie & Creatieve Sector. Dit 
platform verbindt partijen die werken aan technologische innovatie 
van het onderwijs.

Programma
U bent vanaf 14.00 van harte welkom. Het officiële programma start om 
14.30 en eindigt om 17.00 met een informele borrel waar u op uw gemak 
kunt napraten over de ideëen en indrukken die u hebt opgedaan. Het 
volledige programma verschijnt binnenkort op 
www.creativelearninglab.org.

Key note spreker bekend
Zojuist is bekend geworden dat Anna van Someren de key note speech 
zal verzorgen.
Van Someren is Creative manager bij het New Media Literacy project 
van Comparative Media Studies aan het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) http://cms.mit.edu/aboutcms/index.php.
Tijdens de Creative Learning studio zal zij spreken over het White 
Paper "Confronting the Callenges of Participatory Culture: Media 
Education for the 21st Century."

Dit White Paper belicht een belangrijk onderzoek dat MIT deed naar 
"participatory culture": de 'participatiecultuur' waarin we nu leven. 
Van Someren zal spreken over de mogelijkheden die deze 
participatiecultuur biedt voor jongeren in het leerproces. Ze gaat 
daarbij in op sociale en creatieve eigenschappen en de noodzaak voor 
scholen om hierop te antiperen, zodat jongeren de benodigde 
vaardigheden en ervaringen meekrijgen voor een succesvolle 'carriere' 
of toekomst. Van Someren benadrukt dat urgentiebesef nodig is bij 
scholen om te reageren op de mogelijkheden en verwachtingen die deze 
particpatiecultuur biedt. Ze besteedt daarbij ook aandacht aan te 
ontwikkelen vaardigheden die het onderwijs zou moeten aanbieden, 
(curriculum overstijgend) en hoe deze vaardigheden te koppelen aan 
lesmethoden die direct in het onderwijs kunnen worden ingezet.

Aanmelden
Wilt u zo vriendelijk zijn ons voor 5 mei te laten weten of u 
aanwezig zult zijn? Dit kan via info@creativelearninglab.org.

Graag tot ziens bij de Creative Learning Studio!


Voor de online versie van deze uitnodiging: http://extern.waag.org/ 
creativelearninglab/uitnodiging/001/index.html______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).