Sam Nemeth on Wed, 8 Oct 2008 15:51:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [update: vanavond waanzin in de waag]-wegens ziekte van acteur Ralph Wingens een gewijzende cast-

woensdag 8 oktober: waanzin in de Waag

Wie heeft er niet met gekte te maken, al was het maar de waanzin van 
alledag? Psychose omringt ons maar is ook een inspiratiebron voor de 
film- en andere kunst: Hitchcocks’ Psycho is opgeslagen in ons 
gezamenlijk onderbewustzijn, van Gogh spreekt als standaard-waanzinnige 
tot de verbeelding en vrijwel ieder bedrijf heeft zijn huis-gek. En dan 
hebben we het nog niet eens over de gekte in onszelf.
Erik van Zuylen heeft een afwisselend programma over dit thema 
samengesteld waarin publieksparticipatie een grote rol speelt. Zo kunnen 
toeschouwers –vrijwillig- een electroshock ondergaan, krijgt iedere 
bezoeker een intake-gesprek van een psychiater en er zijn gekke 
kunstenaars die ingaan op vragen uit het publiek.

Imaginations is een totaalprogramma vanuit het 17de eeuwse anatomische 
theater van het waagebouw in Amsterdam en legt het verband tussen 
filmkunst, andere kunstvormen en wetenschap. Geen medium staat 
buitenspel. Live-performances, video en film, interactieve installaties: 
het maakt allemaal deel uit van de avond. Bezoekers worden de donkerste 
krochten van het –anders strikt besloten- waaggebouw binnegeleid en 
maken kennis met tot de verbeelding sprekende psychiatrische hoogte- en 
dieptepunten.
Imaginations is interactief, wat wil zeggen dat kijkers op het internet 
zich ook met het programma kunnen bemoeien. Ze kunnen vragen stellen aan 
de gasten van Imaginations maar ook plaatjes of ander digitaal materiaal 
uploaden dat aan het programma wordt toegevoegd.
Erik van Zuylen wordt opnieuw bijgestaan door co-host Ine Poppe. Samen 
laten ze een aantal waanzinnige film- en andere fragmenten op het 
publiek los. Er zijn filmmakers en ervaringsdeskundigen. En alles tegen 
het indrukwekkende decor van het Theatrum Anatomicum, waar wetenschap en 
kunst al in de 17de eeuw een verbond sloten.

aan deze avond werken onder andere mee:
acteur Michaël Helmerhorst en journalist/psycholoog Ellen de Bruin. 
Ronald van Gelder, journalist Ine Poppe, computersoundspecialisten 
Ookoi, filosoof Cees Maris, regisseur Erik van Zuylen en vele anderen.

Waar: waaggebouw, nieuwmarkt 4, Amsterdam
Wanneer: 20.00 uur, 8 oktober 2008
Entree: gratis
Livestream: www.killertv.nl


Waag Society’s KillerTV wordt ondersteund door het Pauwhoffonds, SNS 
Reaal fonds, Interregeling, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en 
MultiMedian

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).