Geert Lovink on Thu, 9 Oct 2008 22:05:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Prijs voor de Jonge Kunstkritiek


> Dubbele winst voor Christophe van Gerrewey in de Prijs voor de Jonge 
> Kunstkritiek
>
> Op donderdagavond 9 oktober 2008 vond de uitreiking van de Prijs 
> voor de Jonge Kunstkritiek plaats in debatpodium Zaal de Unie in 
> Rotterdam. De prijs werd dit jaar opgericht op initiatief van de 
> Appel, het Fonds BKVB en Witte de With. Tijdens deze eerste editie 
> werden twee afzonderlijke prijzen uitgereikt in de categorieën 
> Recensie en Essay, verrassend genoeg aan dezelfde schrijver,de jonge 
> Vlaming Christophe van Gerrewey (1982, Sint Niklaas).
>
> Kandidaten voor de prijs konden van 15 mei tot 30 juni inzendingen 
> sturen naar de organisatoren van de Prijs voor de Jonge 
> Kunstkritiek. De organisatie ontving 72 inzendingen, waarvan 32 
> essays en 40 recensies. De inzendingen werden anoniem voorgelegd aan 
> de jury, bestaande uit Maria Barnas (schrijver, beeldend 
> kunstenaar), Bernard Dewulf (journalist en kunstcriticus voor De 
> Morgen), Edo Dijksterhuis (journalist en kunstcriticus voor het 
> Financieele Dagblad), Barbara Visser (beeldend kunstenaar), Camiel 
> van Winkel (publicist, lector kunstacademie Den Bosch) en onder 
> voorzitterschap van Oscar van den Boogaard (schrijver).
>
> De jury liet weten dat zij op meer eigenheid en eigengereidheid in 
> stijl en denken had gehoopt. Een select aantal inzendingen werd 
> echter positief ontvangen door de jury. Zij vond al snel 
> overeenstemming over de beste stukken en besloot tot een beknopte 
> shortlist met twee kandidaten in beide categorieën. Voor de 
> categorie Essay werden Christophe van Gerrewey en Bart van 
> Groenendaal genomineerd. Moosje Goosen en Christophe van Gerrewey 
> kwamen in aanmerking voor de categorie Recensie.
>
> Het unanieme beslissende oordeel van de jury resulteerde in een 
> verrassende dubbele winst voor Christophe van Gerrewey. Zijn 
> recensie "Negeren is de grootste luxe", over de 
> kunstenaarspublicatie Sonne, Mond und Sterne van het Zwitserse 
> kunstenaarsduo Fischli & Weiss werd door de jury omschreven als 
> een‘prachtig helder en filosofisch geschreven stuk’. Gerrewey weet 
> het omvangrijke boek dat is samengesteld uit kleurige advertenties 
> die het kunstenaarsduo uit West-Europese tijdschriften heeft 
> gescheurd, beeldend en treffend te omschrijven, maar schetst 
> tegelijkertijd ook de complexe verhouding tussen dit unieke 
> kunstenaarsboek en de commerciële pers.
> Het essay van zijn hand, getiteld "De toekomst is die berg", neemt 
> de lezer mee op een fascinerende zoektocht naar ‘het nieuwe’. Aan de 
> hand van uitspraken van de Russisch-Duitse kunsttheoreticus Boris 
> Groys en een ongelofelijke anekdote over een oud-leraar en ex- 
> priester die zijn vrouw tijdens een reality tv-show aan een 
> esthetische opknapbeurt onderwerpt, verwondert Gerrewey zich over 
> het feit dat de driedimensionale ruimte waarin de kunst beleefd 
> wordt in ‘zijn eigen schedelpan gevormd’ kan worden enconstateert 
> hij dat ‘het nieuwe’ vooral een ruimtelijk begrip is en niet op een 
> horloge afleesbaar is.
> De jury was dermate onder de indruk van zijn persoonlijke, 
> intelligente en bevlogen stukken dat zij besloot hem met zowel de 
> prijs voor het beste essay als met de prijs voor de beste recensie 
> te belonen.
>
> Christophe Van Gerrewey studeerde architectuur aan de Universiteit 
> van Gent en literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Leuven. 
> Hij publiceerde fictie en non-fictie in tijdschriften als DWB, De 
> Witte Raaf, OASE en De Architect. Recente boeken van zijn hand zijn 
> onder meer Reality without restraint. Bathtime in the Villa dall'Ava 
> (2005), Moderne Tijden (2007) en Ruskin. Een reisverhaal bij het 
> werk van Office Kersten Geers David Van Severen (2007). Hij is als 
> onderzoeker en docent verbonden aan de Vakgroep Architectuur & 
> Stedenbouw van de Universiteit Gent en aan de Karel de Grote 
> Hogeschool in Antwerpen.
>
> De jury hoopt dat de nadruk die de prijs op de noodzaak van goede 
> kunstkritiek legt, haar vruchten afwerpt en een impuls zal geven aan 
> het het vakgebied. Zoals Van den Boogaard stelt in het juryrapport: 
> 'De kunstcriticus heeft een te belangrijke rol te spelen, hij kan de 
> brug zijn tussen kunstwerk en toeschouwer, de kunst ontsluiten voor 
> de rest van de wereld. Hij kan opvoeden, enthousiasmeren, verbazen. 
> Kunst moet gespiegeld worden, zonder hen verliest de kunst haar 
> glans.'
>
> De winnende artikelen worden op 10 oktober en 15 oktober 
> gepubliceerd in respectievelijk het NRC Cultureel Supplement en 
> Knack. Tevens zijn de artikelen van alle net. genomineerden en het 
> volledige juryrapport na te lezen op de website
> www.jongekunstkritiek. Genomineerde Moosje Goosen is door de Prix de 
> Rome gevraagd om mee te schrijven aan hun publicatie voor 2009.
>
> Noot voor de pers
> Voor meer informatie of het aanvragen van een interview kunt u 
> contact opnemen met de organisatie via pers@jongekunstkritiek.net.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).