V2_ on Sat, 18 Oct 2008 11:21:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_: Oct 30 Test_Lab goes Noordkaap


Test_Lab goes Noordkaap: Urban play in action

Donderdag, 30 oktober 2008, 20.00, Noordkaap, Voorstraat 123, Dordrecht.

Entree gratis. Voertaal engels. Let op! Deze editie van Test_Lab VINDT 
PLAATS IN DORDRECHT en niet, zoals gebruikelijk bij V2_.

Met: Stichting de Stad, Steath Unlimited, Arturo Hernandez, 
on-signal.org, Pablo Valbuena en meer.

Test_Lab goes Noordkaap is een speciale editie van het tweemaandelijkse 
publieksevenement van V2_Instituut voor de instabiele media. Test_Lab 
biedt een informele setting voor presentatie, demonstratie, experiment 
en discussie op het gebied van artistiek onderzoek en ontwikkeling in 
kunst. (aRt&D)

Test_Lab goes Noordkaap gaat over games en stadsontwikkeling, over de 
virtuele wereld en de fysieke wereld. Er vindt meer en meer 
kennisuitwisseling plaats tussen ontwerpers van de fysieke wereld zoals 
architecten en stadsplanners en ontwerpers van virtuele werelden zoals 
game designers en (media)kunstenaars. Het succes van deze samenwerking 
op theoretisch niveau blijkt uit het recent verschenen boek Space Time 
Play van Friedrich vor Borries et al. (www.spacetimeplay.org). Test_Lab 
goes Noordkaap onderzoekt of samenwerking tussen de gamewereld en de 
echte wereld verder gaat dan inspiratie of theorie en ook in de praktijk 
leidt tot een nieuwe beleving van de stad of hybride, interactieve 
ruimtes. Test_Lab goes Noordkaap is kortom: Urban play in action.

Voor deze speciale editie werkt V2_ nauw samen met Stichting Noordkaap. 
Noordkaap is een kunstenaarsinitiatief dat het tijdelijk gebruik van 
leegstaande panden door de culturele sector stimuleert. Noordkaap heeft 
onlangs een projectruimte geopend temidden van een stadsgebied dat de 
komende jaren herontwikkeld wordt; de verpauperde winkelstraat 
Voorstraat Noord. Hoewel de straat de potentie heeft zich te ontwikkelen 
tot de culturele hoofdas dat twee nieuw te herrijzen stadsdelen moet 
verbinden (het nieuwbouwproject De Stadswerven en Het Hofkwartier in de 
oude binnenstad) is de straat nu vooral een aanlooproute. Voor de 
stadsplanners ligt de uitdaging om van deze straat een creatieve 
dwaalstraat te maken. Test_Lab is de perfecte gelegenheid om de wildste 
ideeën te testen.

Kom 30 oktober kijken hoe kunstenaars, designers en urban performers 
zich storten op de artistieke herontwikkeling van de Voorstraat Noord. 
Speel urban games tijdens een stadswandeling en laat je verassen door 
artistieke interventies op straat.


www.v2.nl
www.noordkaap.org
www.manana-rotterdam.nl


For more information, please contact

Michel van Dartel
E: michel@v2.nl
T: +31 (0)10 206 7272
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).