michelle on Mon, 20 Oct 2008 17:37:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Woensdag 22 oktober a.s. Technologie, wetenschap en creativiteit in het Theatrum Anatomicum van de Waag


(Scroll down for the English version)

Op 22 oktober vindt er een uitzending van KillerTV plaats vanuit het 
Theatrum Anatomicum van de Waag in Amsterdam met als thema 'Technologie, 
Wetenschap en Creativiteit'.

Terwijl de informatie- en communicatietechnologie zich in snel tempo 
blijft doorontwikkelen, verschijnen er maar mondjesmaat echte innovaties 
in de wijze waarop de gebruikers met de technologie om kunnen gaan. De 
vraag is waar de noodzakelijke inventiviteit vandaan moet komen. Wie 
komt met de innovatie: de techneut, de wetenschapper of de kunstenaar?

In het MultimediaN project multimodale interactie zijn mensen uit deze 
drie groepen bij elkaar aan de werktafel gaan zitten: wetenschappers van 
TNO en TU Delft, professionele software-ontwikkelaars van Logica en 
VicarVision, en interactieve kunst-ontwikkelaars van Waag Society en 
V2_. Dit heeft onder andere de volgende aansprekende demonstraties 
opgeleverd van mens-techniek interacties: een groeps-VJ applicatie, een 
interactieve jurk, een affectieve spiegel en een sociale robot.

De projectpartners zullen in een rondetafelgesprek hun visies laten zien 
op dit werkveld en zullen ingaan op de doorbraken die men verwacht 
(geïllustreerd met videomateriaal). Hierbij zullen de positieve en 
negatieve ervaringen uit het MultimediaN-project besproken worden. 
Centraal in de discussie staat het spanningsveld tussen de denkwereld en 
werkwijze van de technologen, wetenschappers en kunstenaars.

Deelnemers aan dit rondetafelgesprek zijn onder andere: Prof. Dr. Robert 
Zwijnenberg, verbonden aan The Arts and Genomics Centre en Prof. Paul 
Wouters, The Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social 
Sciences,

Wanneer?
22 oktober 2008 om 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Waar?
Theatrum Anatomicum van de Waag, Nieuwmarkt 4,
1012 CR Amsterdam

De toegang is gratis. De livestream is te vinden op killertv.nl.Technology, science and creativity

On 22 October there will be a broadcast of KillerTV from the Waag in 
Amsterdam, themed 'Technology, science and creativity'.

While our information and IT technology is developing rapidly, there are 
not many real innovations in the way users handle technology. This 
raises the question where the necessary inventivity should come from. 
Who is the innovator: the technician, the scientist or the artist?

The MultimediaN project 'Multimodal interaction', people shared from 
these groups worked together: scientists from TNO and TU Delft, 
developers from Logica and VicarVision and interactive art-installation 
designers from Waag Society and V2_. They built demonstrators of a 
collaborative VJ-application, an interactive dress, an affective mirror 
and a social robot.

The project partners will share their visions and ideas on these 
innovative projects this evening.

Participants are: Prof. Dr. Robert Zwijnenberg, of The Arts and Genomics 
Centre and Prof. Paul Wouters, The Virtual Knowledge Studio for the 
Humanities and Social Sciences,


When?
22 October 2008 at 8 pm.
Space open at 7.30 pm.

Where?
Theatrum Anatomicum of the Waag, Nieuwmarkt 4,
1012 CR Amsterdam
Entrance is free. Livestream at: killertv.nl.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).