Eric Kluitenberg on Thu, 23 Oct 2008 16:40:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] The Tactical Media Files - website launch, De Balie, vrijdag 31 oktober, 20.30 uur


A A N K O N D I G I N G

The Tactical Media Files

een levend archief voor tactische media

Website launch

(English info below)

De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
www.debalie.nl


Datum | Vrijdag 31 oktober
Aanvang | 20.30 uur
Entree | Vrij


Het begrip Tactische Media is in Nederland vooral bekend vanwege de 
serie roemruchte Next 5 Minutes festivals voor tactische media die 
tussen 1993 en 2003 werden georganiseerd. Tactische media-interventies 
brengen kunst, technologie, media en politiek samen om onwelgevallige 
meningen, ongehoorde stemmen en verzwegen onderwerpen publiek te 
maken. Dit soort interventies vinden nog steeds regelmatig en vrijwel 
rondom de aardbol plaats. Het fenomeen is daarmee onverminderd 
springlevend.

De Balie heeft de afgelopen twee jaar aan een omvangrijke web- 
documentatie gewerkt van dit belangrijke culturele en maatschappelijke 
fenomeen: The Tactical Media Files.

De Tactical Media Files website wordt vrijdag 31 oktober ten doop 
gehouden. De avond wordt ingeleid door de initiatiefnemers David 
Garcia en Eric Kluitenberg. Tijdens de avond worden naast de website 
zelf een reeks highlights uit het archief vertoond die onderdeel uit 
maken van een veel omvangrijkere en hopelijk voortdurend groeiende 
collectie tapes, documentaires, films, campagne materialen.

De materialen die zijn voortgekomen uit de serie Next 5 Minutes 
festivals vormen de basis voor de Tactical Media Files. Deze zijn 
aangevuld met ander actueel en historisch materiaal rond tactische 
media. De Next 5 Minutes festivals waren altijd een samenwerking van 
heel veel mensen en organisaties. Op een vergelijkbare manier hopen we 
dat de Tactical Media Files een documentatieplek kan worden voor een 
grote diversiteit van tactische media activiteiten. De launch is 
daarom slechts het begin van de Tactical Media Files als on-line 
resource, niet het eindpunt.

Het webarchief van The Tactical Media Files is vanaf 31 oktober 
blijvend als publieke website beschikbaar. Naast een omvangrijke 
verzameling video documenten bevat deze ook een groot aantal essays, 
verslagen en beschouwingen die in de loop der jaren rond het fenomeen 
tactische media zijn gepubliceerd.

Het fysieke archief van The Tactical Media Files / Next 5 Minutes is 
ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis in Amsterdam (IISG) en is daar op aanvraag te raadplegen.

Meer informatie over de achtergronden van het project en de mensen die 
hieraan hebben meegewerkt zijns hieronder te vinden ("About The 
Tactical media Files")


-----------------------------------------

A N N O U N C E M E N T


The Tactical Media Files

a living archive for tactical media

Website launch

De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
www.debalie.nl


Date | Friday October 31
Start | 20.30 hrs
Entree | Free


Over the past two years De Balie, centre for culture and politics in 
Amsterdam, has been working on a web documentation of tactical media. 
Tactical media blend art, politics, media and technology to give voice 
to the voiceless and create space in the public domain for dissenting 
opinions and marginalised social and cultural groups, in and across 
different societies. The materials gathered in the Tactical Media 
Files mostly originate from the infamous series of Next 5 Minutes 
festivals for tactical media, organised in Amsterdam between 1993 and 
2003. These are complemented with historical and more recent materials 
around tactical media Tactical media interventions are still a 
recurrent phenomenon around the globe. Thus, tactical media are still 
very much alive.

The Tactical Media Files website is launched on Friday October 31. 
David Garcia and Eric Kluitenberg initiators of the project will 
introduce the Tactical Media Flies. Next to the website itself a 
selection of highlights from the archive is screened. These are part 
of a much larger and hopefully continuously growing collection of 
tapes, documentaries, films, campaign materials and other source 
documents permanently available from the site.

Much of this material originates from the Next 5 Minutes festivals, 
which have always been a collective effort of many individuals and 
organisations. In a similar manner we hope that The Tactical Media 
Files can become a documentation resource for a wide variety of 
tactical media activities. The launch is therefore only the beginning 
not the final incarnation of the Tactical Media Files.

The Tactical Media Files website and web archive will be available as 
a permanent public resource from October 31 onwards. Besides a large 
collection of video documents it will also contain a large number of 
essays, reports and analyses that have been published around tactical 
media over the years.

The physical archive of The Tactical Media Files / Next 5 Minutes will 
be located at the International Institute of Social History in 
Amsterdam and will be available there for public consultation on 
request.


-----------------------------------------


About The Tactical Media Files

The Tactical Media Files, is a "living archive" for Tactical Media's 
present, past and future.


"Tactical Media":

Tactical Media emerged when the modest goals of media artists and 
media activists were transformed into a movement that challenged 
everyone to produce their own media in support of their own political 
struggles. This "new media" activism was based on the insight that the 
long-held distinction between the 'street' (reality) and the 
'media' (representation) could no longer be upheld. On the contrary, 
the media had come to infuse all of society.

To challenge dominant (strategic) structures in society, it was 
necessary develop new (tactical) means of producing and distributing 
media. Not a specialised task separate from the social movements, but 
a key activity around which social movements could coalesce. And of 
equal importance, the media environment characterised by a broadcast 
logic of geography was being supplemented with an environment 
characterised by a many-to-many logic of access.

Though much has changed these insights remain as valid today as they 
did in the early 1990s.

About the archive:

This Tactical Media Files archive is at an early stage of development. 
We have begun the task of organising the infinite (and growing) amount 
of available data, with the aim of making it more easily accessible 
for new generations of activists and activist makers, scholars and 
curators to draw on.

Tactical Media Files has been conceived as a 'living archive'. The aim 
is not create a final, mute and unchanging reservoir, but much rather 
an active resource that can be utilised to connect current practice to 
a memory of events past. The archive can also serve as a documentation 
tool for current and future events. Organisations, initiatives and 
individuals who are interested to use this resource for documentation 
purposes, become active as a contributing editor, or who would like to 
contribute relevant materials can contact the current editorial group 
to discuss these possibilities. We very much welcome active 
involvement in the project.

Living archives are not just about conserving the past, tactical 
media's history continues to hold a tremendous reservoir of practices 
and social-political experiences. It also serves to remind us that 
mediation remains a central component of today's politics of 
resistance, a living practice in a continuous process of renewal and 
re-invention. So go ahead browse our archives, check our video's, look 
up articles and people, and above all share your thoughts, knowledge 
and tactical media with us so that we remain a living archive.

All materials in this archive are freely available on precondition 
that the originators of the material and the source of this archive 
are mentioned in the publications (electronic, print or otherwise) you 
may wish to use them for. The website is the principal point of access 
to the materials collected for the Tactical Media Files, while the 
physical archive resides at the International Institute for Social 
History in Amsterdam.

The editors


Credits:

Founding Editors:
David Garcia
Eric Kluitenberg

CMS Development:
Michiel van der Haagen

Visual and interface design:
Jeroen Joosse

Video player functionality:
Reza Tahami

HTML templates:
Onno van Braan

Video digitisation:
Ian van Riel


Special thanks to:

Huub Sanders (IISG), Gerbrand Oudenaarden (Engage!), Brigitte Bélanger 
(Bellissima), Nina Meilof, and all Tactical Media operators world-wide.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).