Titia Vuyk on Fri, 31 Oct 2008 12:11:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Gamefonds van start op 1 november


Persbericht 
 
Amsterdam, vrijdag 31 oktober 2008
 
Gamefonds van start op 1 november
 
Op 1 november gaat het gamefonds van start, een initiatief van Fonds BKVB,
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties, Virtueel Platform
en het ministerie van OCW. Om een stimulans te geven aan de artistieke game
hebben deze partijen de handen ineengeslagen. Het betreft een experimentele
regeling die vooralsnog een looptijd van twee jaar heeft. Het gamefonds
maakt jaarlijks  € 500.000,- vrij ter bevordering van de artistieke game.
 
Kunstenaars, vormgevers of animatoren kunnen samen met een gameontwikkelaar
of een (culturele) instelling een aanvraag doen voor de ontwikkeling of de
productie van (een deel van) een virtuele game. Aanvragen worden beoordeeld
door een commissie deskundigen, bestaande uit Bas van Berkestijn (Woedend!),
Marinka Copier (Universiteit van Utrecht) en Martijn van Boven (kunstenaar).
De commissie zal nog worden uitgebreid met een deskundige uit de
animatiesector. De commissie speelt ook een bemiddelende rol door de
samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen, en waar nodig op
zoek te gaan naar distributiemogelijkheden en extra
financieringsmogelijkheden.
 
Gedurende het hele jaar kunnen aanvragen worden ingediend. De commissie komt
in principe eenmaal per maand samen om de ingediende aanvragen te
beoordelen. Een aanvraagformulier en een handleiding kunnen worden
gedownload op http://www.gamefonds.nl.
 
 
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
Titia Vuyk, Stafmedewerker Communicatie
Herengracht 609
1017 CE Amsterdam
T 020 623 39 01
F 020 625 74 56 
E titia.vuyk@stimuleringsfonds.nl
I http://www.stimuleringsfonds.nl
 
Fonds BKVB
Mirjam Beerman, Hoofd Publiciteit & Voorlichting
Postbus 773
1000 AT Amsterdam
T 020 5231523
F 020 5231541
E mbeerman@fondsbkvb.nl
I http://www.fondsbkvb.nl 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).