Marjolijn Ruyg on Sat, 6 Jun 2009 23:58:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] HackingTheEvent


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hacking the Event
Vrijdag 12 juni, A&C gebouw, Damrak 72, Amsterdam
deur open 20:00 uur, aanvang 21:00 (na aanvang geen toegang)

Burgerlijke ongehoorzaamheid, of afwijkend burgerlijk gedrag wordt in een tijd van het herijken van fatsoen, het aanleggen van cordons sanitaires, het oppoetsen van oude normen en waarden, en het hoog van de toren blazen door moraalridders al snel in de media gecriminaliseerd. In de publieke opinie kent nauweijks meer het verschil tussen bruut hooliganisme en ludieke acties die juist een aansporing zijn voor een kritische beschouwing. Met toenemende controle, sanctionering van gedrag en alomtegenwoordige surveillance is gedrag dat maar enigzins afwijkt van de grijze norm van hoe je moet gedragen al snel gekenschetst als verdacht en aanstootgevend.

Een groep van Rietveld studenten (DOGTIME interaction design / unstable media) werd de opdracht gegeven om de grenzen van toegestaan gedrag in de openbare ruimte te onderzoeken; door een draai te geven aan de loop van reeds plaatsvindende publieke gebeurtenissen middels onverwachte, inspirerende, grappige, of kritisch stemmende interventies. Het zogenaamde ‘hacken van een gebeurtenis’.

Geinspireerd en geinformeerd door vermakelijke voorbeelden van Flash Mobbing, Improv Everywhere, en andere hacks in de openbare ruimte werden er ingrepen geensceneerd die voor productieve verwarring, en vrolijkstemmende ontregeling zorgden. Op vrijdag 12 juni aanstaande in het voormalig C&A gebouw aan het Damrak wordt een avond georganiseerd om deze hacks te presenteren. De mediatisering en documentatie van de ingrepen werd als even hackbaar gezien als de ingrepen zelf. Weten we eigenlijk het verschil nog wel tussen een hack en een werkelijke gebeurtenis? Zo is er ook geen garantie te geven dat deze presentaties ook niet op hun beurt gehacked zijn of in zichzelf een hack zijn! Hacking the Event : een avond voor mensen die nog geloven in het creatieve potentieel van de verrassing.

Hacking the Event is georganiseerd door DOGTIME / interaction design en instabiele media (Gerrit Rietveld Academie),
en mede mogelijk gemaakt door fanU, venues and more... (www.fanu.nl).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hacking the Event
Friday 12th of June,  A&C building, Damrak 72, Amsterdam.
venue opens at 20:00, start program 21:00 (after which no entry)

Civil disobedience or deviant civil conduct is in a time of the redefinition of decorum, the installation of Cordons Sanitaires, the polishing up of old values and norms, and high pitched advocates of a renewed morality, easily criminalised in the media. The public eye does not seem to make the disctinction anymore between astute hooliganism and ludic actions that spark a critical stance. With a rising of control, sanctioning of conduct and ubiquitous surveillance behaviour that only slightly deviates from the grey norm of expected conduct is easily labelled suspect and offensive.

An ensemble of students from the Rietveld Academy (DOGTIME interaction design / unstable media) were given the assignment to probe the bounderies of permitted behaviour in public space, by twisting the course of an already occurring event with unexpected, inspiring, funny or critical interventions. We have labelled these actions as ‘Hacking the Event’.

Inspired and informed by amusing examples of Flash Mobbing, Improv Everywhere and other hacks in public space, a series of interventions were staged that evolved in productive confusion, and pleasurable disorder.

Friday the 12th of June an event is organised to present you these hacks in the former C&A building on the Damrak. For the mediation and documentation of these interventions were considered to be as hackable as the hacks themselves. Do we still know the difference between a hack and a real event? Considering this, no garanty can be given that this event is not hacked or is a hack in its own right. Hacking the event : an evening for people who believe in the creative potential of surprise!

Hacking the Event is organised by DOGTIME / interaction design and unstable media (Gerrit Rietveld Academie),
with the support of fanU, venues and more... (www.fanu.nl).

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).